ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕРЖАВА

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ДЕРЖАВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Derzhava (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕРЖАВА

ДЕРЖАВА – особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких осн. ознак, як: 1) система спец. органів та установ, що в своїй сукупності утворюють держ. управлінський механізм (держ. апарат); 2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані Д.), за допомогою якого Д. як політ. влада закріплює певний порядок сусп. відносин, а також структуру й порядок діяльності держ. апарату; 3) визначена тер., кордонами якої обмежується влада певної Д.

Типологічно д-ви розрізняються: за формами правління – монархії (див. Монархізм), республіки (див. Республіка); за формами держ.-тер. устрою – унітарні, федеративні (див. Федералізм) і за формами політ. режиму – демократ. (див. Демократія), авторитарні (див. Авторитарні режими) та тоталітарні (див. Тоталітаризм).

До кін. 18 ст. панівною була модель династичної Д., тобто Д., що територіально охоплювала всі володіння правлячої династії. У 19 ст. набуває поширення модель нац. Д. – "одна нація – одна держава" (див. Націоналізм). У Європі тріумфом принципу нац.-держ. суверенітету стали "підсумки" Першої світової війни (див. Паризька мирна конференція 1919–1920; Версальська система міжнародних відносин).

У 20 ст. сусп. вага Д. зростає. Необхідність посилення регулюючої ролі Д. відстоюють послідовники різних політ. (марксизм, соціалізм, фашизм, націонал-соціалізм) та екон. (кейнсіанство) концепцій. Максимально неконтрольованим з боку громадян був вплив на них (громадян) держ. інститутів у тоталітарних д-вах – нацистській Німеччині та СРСР. Від 1970-х рр. в країнах Заходу в результаті структурної кризи економіки поширилися ліберально-консервативні концепції (тетчеризм, рейганоміка – див. Консерватизм), які стверджували необхідність обмеження ролі Д. за рахунок сприяння розвиткові ринкової саморегуляції економіки.

В істор. науці категорія "держава" завжди відігравала провідну методологічну роль. До 19 ст. в концептуальному арсеналі істориків домінувала політ. історія, яка орієнтувала дослідників на опис діяльності держ. установ та інститутів. Цей підхід набув особливого піднесення в державницькому напрямі в історіографії (див. Державницький напрям в українській історіографії). В Україні після здобуття незалежності дослідження процесів нац. державотворення набули нового піднесення. (Див. також Держава як цивілізаційний феномен.)

дата публікації: 2004 р.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АВТОРИТАРНІ РЕЖИМИ
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ФАШИЗМ
 • ФЕДЕРАЛІЗМ
 • КОНСЕРВАТИЗМ: ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА І РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
 • МОНАРХІЗМ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919–1920
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • РЕСПУБЛІКА
 • СОЦІАЛІЗМ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • ВЕРСАЛЬСЬКА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 • ВЛАДА

 • Пов'язані терміни:
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • БАКУНІЗМ
 • ЧИНШОВІ СЕЛЯНИ
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ДИСКРИМІНАЦІЯ ЕТНІЧНА
 • ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ
 • ЕКСПРОПРІАЦІЯ
 • ЕКЗЕКУЦІЙНИЙ РУХ
 • ЕКЗИЛЬНИЙ УРЯД
 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ЄС
 • ЕТАТИЗМ
 • ЄДИНА ВСЕРОСІЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СІОНІСТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЄВОСМ)
 • ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
 • ФАЛЕРИСТИКА
 • ГЕҐЕЛЬ ГЕОРГ ВІЛЬГЕЛЬМ ФРІДРІХ
 • ГЕОПОЛІТИКА
 • ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ГРОМАДЯНСТВО
 • ГРОШІ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • ІМПЕРАТОР
 • ІМПЕРІАЛІЗМ
 • ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
 • ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ
 • ІНАВГУРАЦІЯ
 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В 18 – НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІНТЕРВЕНЦІЯ
 • ІСЛАМ
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • ІСТОРІЯ КУЛЬТУР ПАМ'ЯТІ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН
 • ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ
 • ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ
 • КАПІТАЛІЗМ
 • КАРТКОВА СИСТЕМА, КАРТКОВА СИСТЕМА В УСРР В 1919–1921
 • КАТОРГА, КАТОРЖНІ РОБОТИ
 • КАВЕЛІН КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
 • КЕЛЬТИ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КЛЕРИКАЛІЗМ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМАНДНА ЕКОНОМІКА
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • КОНФЕДЕРАЦІЯ
 • КОНКОРДАТ
 • КОНСЕРВАТИЗМ: ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА І РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
 • КОНСТИТУЦІЯ
 • КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 1998
 • КОНСТИТУЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В СРСР 1936
 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В СРСР 1988
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО УТВОРЕННЯ СРСР У РЕДАКЦІЇ УСРР, УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ СРСР 1924
 • КОНЦЕСІЯ
 • КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ 1972
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • КОРДОН ДЕРЖАВНИЙ
 • КОРОЛІВЩИНИ
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • КОРОЛЮК ВОЛОДИМИР ДОРОФІЙОВИЧ
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • КРИЗИ, ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ (З ДОСВІДУ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ)
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • КИТАЙ
 • ЛАППО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛЕГІТИМНІСТЬ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ
 • ЛЕВЕНЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛІВОНСЬКИЙ ОРДЕН
 • ЛУНІН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЦЕС ОУН 1936
 • ЛЬВІВСЬКИЙ СОБОР 1946
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • ЛЮТЕРАНСТВО
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МАДЗІНІ (MAZZINI) ДЖУЗЕППЕ
 • МАКРОЕТНІЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • МАНІФЕСТ ПРО ВОЛЬНОСТІ ДВОРЯНСТВА 1762
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • МАСАРИК ТОМАШ-ГАРРІГ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАТРІАРХАТ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МЕТРИЧНІ КНИГИ
 • МІФ ІСТОРИЧНИЙ
 • МІКЕНСЬКІ ЗНАХІДКИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї
 • МІЛЮКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • МІЩАНИ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • МІЖНАРОДНІ ПАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ.
 • МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • МОНАРХІЯ
 • МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • МУССОЛІНІ БЕНІТО
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИШУГА ЛУКА
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТО
 • МИТО ГОЛОВНЕ
 • НАДЗВИЧАЙНІ ЗАХОДИ (1927-1928)
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАЦІЯ
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • НІМЕЧЧИНА
 • НОБІЛІТЕТ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • ПАШУТО ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ
 • ПАСПОРТИЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
 • ПЕРЕБУДОВА
 • ПІДСТАРОСТА
 • ПЛЕМ'Я
 • ПЛЕМ'Я ЛІТОПИСНЕ
 • ПОЛІТИЧНИЙ ІСЛАМ
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • ПРОТЕКТОРАТ
 • ПРОТЕКЦІОНІЗМ
 • ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • РЕПАТРІАЦІЯ
 • РЕСПУБЛІКА
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РЮРИК
 • РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛІН ДЕЛАНО
 • САМВИДАВ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • СИРІЯ, СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ВІЛЬНИЙ НАРОД
 • ВЛАДА
 • ЮРИДИЧНА ШКОЛА, ІСТОРИКО-ПРАВНИЧА ШКОЛА, ДЕРЖАВНО-ЮРИДИЧНА ШКОЛА
 • ЗАХІДНИКИ
 • ЗАКОН БОЖИЙ
 • ЗАКОН ПРО СОЦІАЛІЗАЦІЮ ЗЕМЛІ 1918
 • ЗАЛІЗНИЙ ВІК
 • ЗАЛІЗНИЧНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
 • ЗЕМЛЕРОБСТВО
 • ЗМІНОВІХІВСТВО
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)