ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ

  Бібліографічне посилання: Лазанська Т.І. ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Derzhavni_selyany (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ – соціальний стан (див. Стани) 18–19 ст. у Російській імперії, до якого належали селяни, які користувалися державними землями та були феодально залежними від рос. казни. Формування стану Д.с. почалося за часів Петра I. До їх числа входили селяни-однодвірці та чл. їхніх сімей, татари і ясачні народи Поволжя та При-уралля, чорносошні й половники Пн. Помор'я, селяни або "пахотні люди" Сибіру. В 2-й пол. 17 ст. у зв'язку з ліквідацією автономного устрою почав активно формуватися стан Д.с. і в Україні. До його складу входило багато сел. груп, які різнилися між собою назвами, особливими правами, повинностями та істор. походженням. Зокрема, до складу Д.с. потрапили укр. козацтво та військові обивателі, колиш. рангові й посполиті селяни (див. Рангові посполиті, Посполиті) військ. маєтностей Лівобережної України, однодвірці, старостинські, ленні селяни, економічні селяни, колиш. кріпаки (див. Кріпацтво) конфіскованих маєтків польс. шляхти Правобережної України, іноз. колоністи (див. Колоністи іноземні в Україні), вільні хлібороби, дрібні воєнізовані групи та мусульманське нас. Пд. України. Чисельність стану Д.с. зростала за рахунок відписних, виморочних, банківських селян, відібраних за борги у поміщиків кріпаків, удільних селян, євреїв-землеробів, військових поселенців, кіннозаводських селян тощо. На серед. 19 ст. в Україні налічувалося понад 2 млн ревізьких душ Д.с., найвагомішу частку яких складали укр. козаки та військ. обивателі Лівобережжя.

Як оподатковуваний стан Д.с. на Правобережжі сплачували подушний податок (див. Подушне), чинш, виконували панщину і натуральну данину, а на Лівобережжі й Пд. України платили різні податки грішми, відбували підводну шляхову та ін. повинності. Всі Д.с., крім кримських татар, підлягали рекрутському наборові (див. Рекрутська повинність). В умовах розгортання товарно-грошових відносин та наростаючого податкового тиску (починаючи від 20-х рр. 19 ст. і до 1837 лише подушний податок Д.с. зріс у 9–10 разів, збільшилися й ін. повинності) у середовищі Д.с. посилювалося соціальне розшарування. Диференціація селян супроводжувалася формуванням торгово-пром. прошарку та доволі значної групи безземельних і малоземельних. З'явилися такі категорії, як "бездомні", халупники, коморники, городники, бобилі тощо. Практикувалися акції передачі Д.с. поміщикам чи в удільне відомство (див. Удільні землі), їх могли переводити до стану військ. поселенців.

1837–41 було здійснено реформу П.Кисельова щодо управління Д.с й запровадження оброчних платежів із земельного та пром. прибутків (див. Кисельова П. реформи 1837–1841). Наступні реформи відбулися в 1860-х рр. Згідно з указом імп. Олександра ІI 1867, Д.с. Правобережжя зараховувалися до розряду селян-власників. Для них вводився обов'язковий викуп (див. Викупна операція 1861–1907) земельних наділів. В основу визначення розміру щорічного викупного платежу бралася збільшена на 10% річна сума оброку, визначеного спец. люстраційними (див. Люстрації) комісіями, які протягом 1844–58 здійснили переведення Д.с. Правобережжя з панщини на оброк. Ця категорія селян мала завершити викуп землі до 1 верес. 1912. Решта Д.с. підпала під дію закону від 24 листоп. 1866. Згідно з ним, за Д.с. Лівобережжя і Пд. України закріплювалися в безстрокове користування (общинне чи подвірне) землі, які перебували в їхніх руках, але не більше 8–15 десятин на ревізьку душу. Сел. наділи підлягали щорічному оброчному платежу. Лише 1886 Д.с. цих губерній дозволено викуп землі.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Лаппо-Данилевский А.С. Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России. СПб., 1905
 2. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева, т. 1–2. М.–Л., 1946–58
 3. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. К., 1954.

Посилання:
 • БОБИЛІ
 • ЧИНШ
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ДЕСЯТИНА
 • ЕКОНОМІЧНІ СЕЛЯНИ
 • ГОРОДНИКИ
 • ХАЛУПНИКИ
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОМОРНИК
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРИМСЬКІ ТАТАРИ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИСЕЛЬОВА РЕФОРМА 1837–1841
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛЮСТРАЦІЯ
 • ОБРОК
 • ОДНОДВІРЦІ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПАНЩИНА
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПОДУШНЕ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОСПОЛИТІ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РАНГОВІ ПОСПОЛИТІ
 • РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СТАНИ, УСТАЛЕНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ СУСП-ВАХ
 • УДІЛЬНІ СЕЛЯНИ
 • УДІЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ВІЛЬНІ ХЛІБОРОБИ
 • ВИКУПНА ОПЕРАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • ЧУМАЦТВО
 • ДЕ ЛЯ ФЛІЗ ДОМІНІК
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КАЗЕННІ ЗАВОДИ
 • КОБИЛИЦЯ ЛУК'ЯН
 • КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
 • КИСЕЛЬОВА РЕФОРМА 1837–1841
 • МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • НАДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • НОВА ПРАГА
 • НОВОМИКОЛАЇВКА
 • НИЖНЯ РОЗПРАВА 1782-1796
 • ОДНОДВІРЦІ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПОКРОВСЬКЕ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ
 • РОСІЯ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • ШЕБЕЛИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1829
 • СІЛЬСЬКІ ЗБОРИ
 • СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
 • СПРАВНИК
 • ТАЄМНІ КОМІТЕТИ
 • ЦЮРУПИНСЬК , МІСТО ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • УДІЛЬНІ СЕЛЯНИ
 • УПРАВА ВОЛОСНА, ВОЛОСНЕ ПРАВЛІННЯ – СТАНОВО-АДМ. УСТАНОВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СЕЛЯНАМИ В РОС. ІМПЕРІЇ
 • ВЕРХНЯ РОЗПРАВА
 • ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ВІЛЬНІ ХЛІБОРОБИ
 • ВОЛОСТЬ
 • ЗАПОРІЖЖЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)