ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕСЯТИНА

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О., Огуй О.Д. ДЕСЯТИНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Desyatyna (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕСЯТИНА

ДЕСЯТИНА – 1) десята частка доходів великого князя в Київській Русі, яка надавалася для потреб давньорус. соборних церков. Уперше Д. згадується за князювання Володимира Святославича (в кін. 10 ст.), коли кошти від неї надходили на буд-во та утримування церкви Богородиці в Києві (див. Десятинна церква). Згодом Д. стала відома як церк. податок, який сплачувало нас. (становила десяту ч. доходів г-ва окремого двору) для утримування парафіяльного духовенства;

2) данина, яку в часи монголо-татар. поневолення збирали баскаки з нас. рус. земель на користь ординських правителів;

3) податок, який в Україні 14–18 ст. повсюдно збирався на користь церков, монастирів та духовенства (були відомі заг. Д. (грішми, борошном, харчами) та "снопова" Д.). В подальшому (до поч. 20 ст.) Д. існувала лише як місц. звичай територіальних громад будувати й утримувати своїм коштом громад. церкви;

4) звичаєвий податок від кількості бджіл та свиней в Молдові та Буковині 17–18 ст., який виплачувався до 1766 у межах 20 пара на рік (1746). Згодом Д. відкорегували австрійці й вона складала по 6 крейцерів від вулика чи свині для бояр та монастирів і 12 крейцерів – для селянства (1775);

5) міра земельної площі, яка виникла в Рос. д-ві 16 ст. та згодом поширилася і в Україні. Найраніша з відомих Д. становила 2500 квадратних триаршинних сажнів (50 сажнів ґ 50 сажнів). Назва походила від десятої ч. версти (500 сажнів). У серед. 17 ст. у вжиток входить переважно т.зв. казенна Д. – 2400 квадратних сажнів (80 х 30), яка була узаконена Соборним уложенням 1649. Поряд з останньою частково побутували госп. Д. – 3200 квадратних сажнів (80 х 40), кругла Д. – 3025 квадратних сажнів (55 х 55) та ін. На Лівобережній Україні у 18 ст. переважно використовувалася казенна Д. (2400 квадратних сажнів; 1,0925 га), що було узаконено межовими інструкціями царського уряду (від 13 трав. 1754, 13 лют. 1766 та ін). З переходом Правобережної України після 2-го поділу Польщі 1793 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) до складу Російської імперії Д. поширилася й на цей регіон. Після ухвали 14 верес. 1918 Декрету РНК РСФРР про запровадження метричної системи Д. поступово вийшла з ужитку.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1965
 2. Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии XI–XIX века. М., 1975
 3. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989
 4. Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України XVIII – першої половини XIX ст. К., 1990
 5. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навчальний посібник, кн. 1–3. К., 1994
 6. Сплені фон, Г. Опис Буковини. Чернівці, 1995
 7. Петрухин В.Я. К проблеме происхождения древнерусской десятины: "Ветхий завет" и древнерусская традиция. В кн.: Восточная Европа в древности и средневековье: Политическая структура Древнерусского государства: VIII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т.Пашуто. Тезисы докладов. М., 1996
 8. Огуй О.Д. Монетно-лічильні найменування на Буковині та в Молдові в кінці 14 – першій третині 19 ст.: Проблема функціональних поліномінацій в адаптивних терміносистемах. Чернівці, 1997
 9. Герасименко Н.О. Міри земельних площ Лівобережної України (друга половина XVII – XVIII ст.). К., 1998.

Посилання:
 • БАСКАК
 • БУКОВИНА
 • ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА
 • ДУХОВЕНСТВО
 • КРЕЙЦЕР
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПАРА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САЖЕНЬ
 • СОБОРНЕ УЛОЖЕННЯ 1649
 • ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
 • ВЕРСТА
 • ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ СВЯТИЙ

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ
 • АНАСТАС КОРСУНЯНИН
 • ЧЕХИ В УКРАЇНІ
 • ЧВЕРТЬ
 • ДАРЧИЙ НАДІЛ
 • ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
 • ДЕНІКІНА РЕЖИМ В УКРАЇНІ 1919–1920
 • ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА
 • ДОБРОЧИННІСТЬ, БЛАГОДІЙНИЦТВО
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ЕКЗЕКУЦІЙНИЙ РУХ
 • ЕНГЕЛЬГАРДТИ
 • ЕСТОНЦІ В УКРАЇНІ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГАННІБАЛ ІВАН АБРАМОВИЧ
 • ГЕ (ҐЕ) МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГЕНДРИКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • ГЛАДКИЙ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ
 • ГРИБОВСЬКИЙ АНДРІЯН МУСІЙОВИЧ
 • КЕНІГИ
 • ХАРИТОНЕНКИ
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • ХРИСТИЯНСТВО
 • ХУТІР
 • КІЧКАС
 • КОЛГОСПИ
 • КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
 • КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН, КОМНЕЗАМИ
 • КОСАЧІ
 • КОВПАК ОПАНАС ФЕДОРОВИЧ
 • КРАСОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИМ, ПЕРЕБІГ ОСНОВНИХ ДОІСТОРИЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА ПІВОСТРОВІ КРИМ
 • КУБАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ККВ)
 • КУЇНДЖІ АРХИП ІВАНОВИЧ
 • КУРЯЗЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • ЛАДИНСЬКИЙ (ПІДГІРСЬКИЙ) СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ЛАМБЕРТ КАРЛ ЙОСИФОВИЧ (ЙОСИПОВИЧ), ДЕ
 • ЛАН
 • ЛАТИФУНДІЇ
 • ЛЕБЕДИНСЬКИЙ СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКИЙ МОНАСТИР ТА ЛЕБЕДИНСЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР.
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • МАЙОРАТНЕ ПРАВО
 • МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦЬКІ
 • МЕНЧИЦЬ ВОЛОДИМИР АМВРОСІЙОВИЧ
 • МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
 • МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МОРГ
 • МОШНОГІРСЬКИЙ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МОТРОНИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • МУРАВЙОВ МИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
 • НАДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР/УРСР 1924–1940
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (КПІ)
 • НЕПЛЮЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ТА ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ ТРУДОВЕ БРАТСТВО
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • ОБЛАСТЬ ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО
 • ОРЛОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРУНКЕВИЧ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ПІЩАНКА
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РЕЙНБОТ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
 • РЕСУРА
 • СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СІРИЙ КЛИН, СІРА УКРАЇНА
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА АРТЕМІЙОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКИ
 • УДІЛЬНІ СЕЛЯНИ
 • УДІЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ЯЛТА, МІСТО АРК
 • ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ СРР ПРО ЗЕМЛЮ 1920
 • ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ РОСІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР ПРО ВИЛУЧЕННЯ В СЕЛЯН ХЛІБА Й ІНШИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА
 • ЗАПОРІЖЖЯ
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 • ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1917–1918
 • ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРAЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918–1920
 • ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ЗЕМЕЛЬНІ ТА ЗЕМЕЛЬНО–ЛІКВІДАЦІЙНІ КОМІСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1918
 • ЗЕМЛЕРОБСЬКІ АРТІЛІ
 • ЗЕМСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)