ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Deynekiv_rukh_1658_1665 (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665

ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665 – збройні виступи збіднілих представників різних верств нас. проти шляхти, козацької старшини та заможних міщан, зумовлені тогочасним погіршенням соціально-екон. реалій життя. Назву учасникам руху –"дейнеки" (від турец. дейнека – кий, дрючок) – дала козац. старшина за тією ознакою, що бунтівники були озброєні переважно киями та рогатинами. Багатолітні війни з Польщею, Кримським ханством та Рос. д-вою призвели до занепаду екон. життя в Україні, до масового розорення козаків, міщан і селян. За цих умов козац. старшина намагалася закріпити своє привілейоване становище за рахунок обмеження прав ін., слабших, верств сусп-ва. Помітну роль в загостренні соціальної напруги та виникненні Д.р. відіграли також викристалізовані у масовій свідомості в роки війн зневага до традиційних норм сусп. організації та культ сили. Крім того, Д.р. підтримувала опозиційно налаштована ч. козац. старшини, яка успішно використовувала його для повалення діючого гетьман. уряду і досягнення власних політ. цілей (зокрема, дейнецький полк М.Зеленського був однією з ударних сил Пушкаря і Барабаша повстання 1657–1658).

Осн. вимоги учасників Д.р. стосувалися вільного переходу до козац. стану (див. Козацтво), справедливого перерозподілу воєн. трофеїв і звільнених земель та промислів, недопущення реставрації поземельної залежності посполитих, закріплення за всіма членами сусп-ва привілеїв винокуріння й рибальства, права вільного відходу на Запорожжя тощо. Найбільшого розмаху Д.р. набув 1658–59 на пд. Лівобережної України в Полтавському полку, Миргородському полку і Гадяцькому полку, а також 1664–65 на Правобережній Україні. Найбільш відомими лідерами руху були С. та І. Довгалі, М.Стринжа, І.Я.Іскра, М.Зеленський.С.Величко стверджував, що дейнецький полк М.Зеленського "...мало в себі имел товариства з добрим християнським сумлениєм ... но ... из середцами до убійства и розграбленія імений людських готовими".Величко С. Літопис, т. 2. К., 1991; Матеріали до історії козаччини XVII віку. Львів, 1994.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Дж.: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 4, 5, 7. СПб., 1863–72
 2. Грушевський М.С. Історія України-Руси, т. 10. К., 1936
 3. Степанков В.С. Гетьманство Івана Виговського: соціально-політична боротьба і проблема державного будівництва (серпень 1657 – вересень 1659 р.). "Середньовічна Україна", 1994, вип. 1.
 4. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997
 5. Горобець В. Пушкар Мартин. В кн.: Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети, кн. 1. К., 1998
 6. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. К., 1998.

Посилання:
 • ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
 • ІСКРА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МІЩАНИ
 • МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПОСПОЛИТІ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПУШКАРЯ І БАРАБАША ПОВСТАННЯ 1658
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ЗЕЛЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО

 • Пов'язані терміни:
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ХИТРОВО БОГДАНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ 1658
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)