ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДІАСПОРА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ДІАСПОРА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Diaspora (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДІАСПОРА

ДІАСПОРА (від грец. διασπορά – розсіяння) – 1) частина певної етнічної спільноти (народу), що постійно проживає поза межами істор. батьківщини в іноетнічному чи інонац. середовищі на правах або зі статусом нац.-культ. меншини; 2) етнічна меншина, яка зберігає зв'язок зі своєю батьківщиною, нац. традиції тощо. Д. утворюється внаслідок дії тих чи ін. чинників, які обумовлюють масове переселення ч. нас. з однієї країни в іншу. Розрізняють такі групи цих чинників: соціально-політ. (громадян. війни, політ. переслідування, репресії, розпад імперій або мультиетнічних д-в); соціально-екон. (кон'юнктура міжнар. ринку праці, дозоване квотування та заохочення до еміграції висококваліфікованих спеціалістів або робітників для виконання фізично важких, непрестижних робіт, екон., трудова еміграція до регіонів зі швидкими темпами розвитку, переселенські рухи на нові землі та ін.); соціодемографічні (старіння місц. нас., диспропорції у віковій та статевій структурі й відповідна держ. міграційна політика); реліг. (войовничий фундаменталізм, реліг. конфлікти, переслідування іновірців); соціокульт. (культ., мовна та реліг. спорідненість із нас. країни імміграції); військ.-політ. (військ. конфлікти та війни, вивезення на примусові роботи, інтернування у ДП осіб, позбавлення прав громадянства); етнополіт. (етнічні чистки, загроза етноциду, депортація народів) та ін. Первісно термін "діаспора" застосовувався щодо єврейс. спільноти, яка після Вавилонського полону (насильницького переселення ч. євреїв у 6 ст. до н.е. вавилонським царем Навуходоносором II до Вавилонії) розселилася поза межами Палестини. Згодом це визначення поширилося й на ін. еміграційні групи та реліг. громади. Д. як певна етнічна меншина тієї чи ін. країни може існувати як замкнена територіальна громада (напр., китайс.) чи як міграційна група, яка прагне до швидкої асиміляції з місц. населенням, або як община зі сталими, тривалими та розгалуженими зв'язками з істор. батьківщиною та спорідненими Д. в ін. країнах (єврейс., грец. та ін.). Різні Д. мають неоднакові рівні власної організації (нац. інституції, культ.-освіт. заклади, земляцтва, фонди, лобіювання інтересів на законодавчому рівні, представництво в місц. та заг.-держ. органах влади), відмінні рівні концентрації в місцях проживання (компактні групи, етнічні вкраплення, розсіяння або розпорошення в межах великих тер.), різний правовий статус тощо. Найбільшими Д. у світі є єврейс., вірм., китайс., грец., укр., рос. та ін.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами, т. 1. Прага, 1942; ч. 2. К., 1999
 2. Цибрівський А., Тесля І. Українці в ЗСА й Канаді: Ідентифіковані переписами населення. Нью-Йорк, 1976
 3. Українці в американському та канадському суспільствах. Соціологічний збірник. Нью-Йорк, 1976
 4. Бойко М. Історичними шляхами української бібліографії. Блумінгтон, 1984
 5. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні, т. 1. Мюнхен, 1985; т. 2. К., 1998
 6. Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. К., 1991
 7. Зарубіжні українці. К., 1991
 8. Заставний Ф. Українська діаспора. Львів, 1991
 9. Винниченко І.І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис. Житомир, 1992
 10. Isajew W. та ін. Refugee Experience: Ukrainian Displaced Persons after World War II. Edmonton, 1992
 11. Маркусь В. Чому "діаспора"? Спроба ідентифікації поняття. "Вісник АН України", 1992, № 11
 12. Євтух В. та ін. Феномен діаспори в дзеркалі науки. "Віче", 1993, № 11
 13. Маркусь В. Українська західна діаспора на порозі XXI століття. "Українська діаспора", 1993, ч. 3
 14. Українська діаспора у світі: (Довідник). К., 1993
 15. Західна Українська діаспора: Бібліографічний покажчик літератури (1989 – січень 1994 рр.). К., 1994
 16. Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. К., 1994
 17. Енциклопедія української діаспори, т. 4. К.–Нью-Йорк–Чикаго–Мельбурн, 1995
 18. Історія української еміграції. Навчальний посібник. К., 1997
 19. Зубалій О.Д. та ін. Історія української еміграції: Навчальний посібник. К., 1997
 20. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. В кн.: Україна крізь віки, т. 15. К., 1999
 21. Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії. К., 2003.

Посилання:
 • ЕМІГРАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ГРЕКИ В УКРАЇНІ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІАСПОРИ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ
 • ІЗРАЇЛЬ, ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ
 • КАГАЛ
 • КАРАЇМИ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • ЗЛУЧЕНИЙ УКРАЇНСЬКО–АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОПОМОГОВИЙ КОМІТЕТ, ЗУАДК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)