ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Петро Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Dobrovolsky_P (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Петро Михайлович (28(16).01.1871–03.09(21.08).1910) – історик, краєзнавець, управитель Чернігівської губернської архівної комісії. Н. в с. Яриловичі Городнянського пов. Черніг. губ. Закінчив Черніг. духовну семінарію (1894). Служив у Черніг. духовній консисторії (1895–1903). Особистий секретар трьох вікаріїв черніг. єпархії – Євфімія, Михаїла та Філіппа. 1903 служив у Черніг. казенній палаті, звідки звільнився через конфлікт із кер-вом, пов'язаний з питаннями охорони місц. пам'яток старовини. Викладав у церк.-парафіяльних школах на Чернігівщині. Служив у конторі губернської земської лікарні. Гласний (з 1905), секретар (1906–10) Черніг. міськ. думи. Чл. (з 1899), управитель справ (з 1902) Черніг. губернської вченої архів. комісії. Учасник 12-го (Харків, 1902) та 13-го (Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ, 1905) Всерос. археол. з'їздів. Один з організаторів 14-го Всерос. археол. з'їзду в Чернігові (1908). Вивчав та публікував документи архівів черніг. установ. Ініціатор створення в Чернігові церковно-співочого благодійного т-ва. Висунув проект об'єднання чотирьох черніг. музеїв (архів. комісії, губернського земства, єпархіального та міськ.) в один. Автор праць з історії Чернігова та Чернігівщини. Опублікував у "Черниговских епархиальных известиях" (1900–05) низку документів, присвячених св. Феодосію Углицькому. В груд. 1909 передав власну б-ку Черніг. губернській вченій архів. комісії. За редакцією Д. підготовлені та видані "Труды черниговского предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда" (1908) та "Каталог выставки при XVI Археологическом съезде" (1908).

П. у м. Чернігів.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Опись хозяйства Черниговского Елецкого монастыря, составленная святителем Дмитрием Ростовским. "Черниговские епархиальные известия", 1900, № 7
 2. Архив Черниговского Кафедрального Собора. "Труды Черниговской губернской архивной комиссии", 1902, вып. 4
 3. Топографическое описание городов Чернигова, Нежина и Сосницы с их поветами. Там само, 1902, вып. 4
 4. Сенатский Архив. Там само, 1903, вып. 5
 5. "Черниговские губернские ведомости": Указатель статей по истории, археологии и этнографии за 1838–1906 гг. Там само, 1907, вып. 7 [у співавт.].
Література:
 1. П.М. Добровольский (некролог). "Исторический вестник", 1910, № 12
 2. Верзилов А. Петр Михайлович Добровольский: Биографический очерк. "Труды Черниговской губернской архивной комиссии", 1911, вып. 8
 3. Бородіна З.В., Курас Г.М. П.М. Добровольський – історик і краєзнавець. В кн.: Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: (грудень 1985 р.). Тези доповідей. Чернігів, 1985
 4. Курас Г.М. Питання церковного краєзнавства у науковому доробку П.М. Добровольського. В кн.: VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура": Наукові доповіді та повідомлення, ч. 1. К.–Х., 1997
 5. Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ХАРКІВ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
 • МУЗЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ЗЕМСКИЙ СБОРНИКЪ ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)