ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Верба І.В. ДОНЦОВ Дмитро Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Doncov_D (останній перегляд: 28.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

ДОНЦОВ Дмитро Іванович (10.09 (29.08).1883–30.02.1973) – політ. діяч, журналіст, літ. критик, теоретик та ідеолог укр. націоналізму. Д-р права (1917). Н. в м. Мелітополь. 1900–07 навч. (з перервою) на юрид. ф-ті Петерб. ун-ту. Активно співробітничав із укр. гуртками в Санкт-Петербурзі. Чл. Революційної української партії, Української соціал-демократичної робітничої партії. Перебував під арештом 1905–07. У Віденському ун-ті 1909–11 вивчав право. Публіцистичну ді-яльність розпочав у журналах "Дзвін" та "Украинская жизнь". 1914–18 – голова Союзу визволення України. 1914–16 очолював у Берліні (Німеччина) інформаційний центр Укр. парламентського клубу. 1916–17 керував Бюро народів Росії в Берні (Швейцарія) та видавав його прес-бюлетень.

1917 повернувся до Києва. За Української Держави очолив Укр. телеграфне агентство і Держ. бюро преси. Від 1918 – чл. гол. управи Партії укр. хліборобів-демократів. 1919–21 – кер. пресової та інформаційної місії в Берліні. Одночасно – кер. Укр. пресового бюро в Берліні.

Від 1922 проживав у Львові. Засн. Української партії національної роботи, ред. її органу "Заграва" (1923–24). Відновив видання "Літературно-наукового вістника" (1922–32). Редагував "Вістник" (1932–39), видання якого поновив Є.Коновалець, та "Книгозбірню “Вістника”". З 1939 жив у Берліні та Бухаресті (Румунія), видавав ж. "Батава" (1940–41). Від 1941 перебував у Берліні й Празі, де писав статті для нім. преси. Од 1945 мешкав у амер. окупаційній зоні в Берліні, потім – у Франції, Великій Британії, США. 1947 оселився в Канаді, викладав укр. літ. в Монреальському ун-ті (1949–52).

У своїх теор. поглядах пройшов еволюцію від прийняття соціаліст. та марксистських ідей до їх повного заперечення. Обґрунтував ідею укр. націоналізму. Відстоював засади крайнього войовничого християнства, ідею незалежності України, ідеологічно обґрунтував діяльність Організації українських націоналістів.

Для гострополемічних публіцистичних тв. Д. характерна пристрасна аргументація без будь-яких компромісів. Тривалий час його ідеологічні засади зустрічали критику з боку демократ. і церк.-реліг. (переважно катол.) громадськості за волюнтаристський і пантеїстичний монізм.

П. у м. Монреаль.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Модерне москвофільство. К., 1913
 2. З приводу однієї єресі. К., 1914
 3. Історія розвитку української державної ідеї. Вінниця, 1917
 4. К., 1991
 5. Постави нашої політики. Відень, 1921
 6. Націоналізм. Львів, 1926
 7. Де шукати наших традицій? Львів, 1938
 8. Дух нашої давнини. Прага, 1944
 9. Дрогобич, 1991
 10. Туга за героїчним: Ідеї і постаті літературної України. Лондон, 1952
 11. Поетика вогненних меж. Олена Теліга. Торонто, 1953
 12. Твори, т. 1. Львів, 2001.
Література:
 1. Ленкавський С. Філософічні підстави "Націоналізму" Донцова. "Розбудова нації", 1928, № 7/8
 2. Пушкар К. "Націоналізм": Критика фраз. Львів, 1933
 3. Єндик Р. Дмитро Донцов – ідеолог українського націоналізму. Мюнхен, 1955
 4. Штепа П. Бібліографія творів Дмитра Донцова. Віндзор, 1958
 5. Сосновський М. Дмитро Донцов: політичний портрет: З історії розвитку ідеології українського націоналізму. Нью-Йорк–Торонто, 1974
 6. Сварник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922–1939)
 7. "Україна в минулому", 1996, вип. 9
 8. Ідейно-теоретична спадщина Дмитра Донцова і сучасність: Матеріали науково-теоретичної конференції. Запоріжжя, 1998
 9. Сварник Г. Листування "Вістниківців" в архіві Д.Донцова: досвід та перспективи публікації. "Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні", 1999, вип. 2
 10. Квіт С.М. Дмитро Донцов: Ідеологічний портрет. К., 2000
 11. Дашкевич Я. Дмитро Донцов і боротьба довкола його спадщини. В кн.: Донцов Д. Твори, т. 1. Львів, 2001.

Посилання:
 • ДЗВІН
 • ХРИСТИЯНСТВО
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КИЇВ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛЬВІВ
 • МЕЛІТОПОЛЬ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ Р(ОБОТИ)
 • УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ УСДРП
 • УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ, ЧАСОПИС

 • Пов'язані терміни:
 • ДЗВІН
 • ДЗВОНИ
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЄНДИК РОСТИСЛАВ-РОМАН
 • ҐЕДРОЙЦ ЄЖИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОСАЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОЗАК ЕДВАРД ТЕОДОРОВИЧ
 • КУЧАБСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЕНКАВСЬКИЙ СТЕПАН
 • ЛИПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛОБОДОВСЬКИЙ ЮЗЕФ
 • ЛОСЬ ЯН-СТАНІСЛАВ
 • ЛУК'ЯНІВСЬКА ТЮРМА
 • ЛЬВІВ
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • МАЛАНЮК ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ
 • МЕЛІТОПОЛЬ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛІЗМ ІНТЕГРАЛЬНИЙ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОРЛИК
 • РАДЗИМОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
 • ШЛЕМКЕВИЧ МИКОЛА
 • ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ, ТИЖНЕВИК
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СМОЛОСКИПИ УКР. ЧАСОПИС (1927-1929)
 • СОСНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТЕЛІГА ОЛЕНА
 • ТИЩЕНКО ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ
 • ВІСТНИК, МІСЯЧНИК ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, НАУКИ Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
 • ЮРКЕВИЧ ЛЕВ ЙОСИПОВИЧ
 • ЗАЛІЗНЯК МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)