ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Осташко Т.С. ДОРОШЕНКО Дмитро Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Doroshenko_D (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ

ДОРОШЕНКО Дмитро Іванович (псевд. – М.Жученко; 08.04 (27.03).1882–19.03.1951) –історик, держ., громад. та політ. діяч. Небіж П.Я.Дорошенка. Н. в м. Вільно (нині Вільнюс). Походив із бокової гілки старовинного козац.-старшинського роду Дорошенків (Климченків-Дорошенків; див. Дорошенки). Навч. у Варшавському й Петерб. ун-тах. Закінчив Київ. ун-т (1909). У Києві розпочав активну громад. діяльність, спочатку в укр. студентській громаді, співробітничав із рос. та укр. пресою ("Украинский вестник", "Рада", "Україна" та ін.). Був чл. Революційної української партії, київ. "Просвіти", Товариства українських поступовців.

1909 переїхав до м. Катеринослав (нині м. Дніпропетровськ), де працював у комерційній шк. вчителем історії. Співробітничав із Катеринославською губернською вченою архівною комісією, редагував "Летопись ученой архивной комиссии", час. "Дніпрові хвилі" (1910–13), був заст. голови катериносл. "Просвіти". 1913 вернувся до Києва, викладав історію в комерційних школах і працював бібліотекарем Істор. музею, секретарем Українського наукового товариства імені Шевченка. Під час Першої світової війни від 1915 Д. призначено уповноваженим Всерос. союзу міст на Південно-Західному фронті (див. Союзи земств і міст), очолював від. допомоги нас. на окупованих рос. військами землях Галичини й Буковини.

Один із фундаторів Української Центральної Ради, 4–10 берез. 1917 – товариш голови УЦР, заст. губернського комісара Київ. губ. (віце-губернатор). 26 берез. 1917 обрано чл. тимчасового ЦК Союзу українських автономістів-федералістів, із черв. 1917 – чл. Української партії соціалістів-федералістів. У квіт.–серп. 1917 – комісар Тимчасового уряду Галичини та Буковини (з правами генерал-губернатора). 13 серп. 1917 Д. було доручено сформувати новий склад Генерального секретаріату Української Центральної Ради, але принципові розходження з головою УЦР М.Грушевським змусили його відмовитися від головування в уряді. Був призначений губернським комісаром УЦР на Чернігівщині.

За Української Держави – міністр закордонних справ. У жовт. 1918 у Швейцарії Д. провадив переговори з представниками країн Антанти про визнання суверенітету України та надання їй допомоги. Після утворення Директорії УНР – проф. укр. історії в Українському державному Кам'янець-Подільському університеті.

Від 1920 – на еміграції. Активний діяч укр. гетьман. руху (див. Український союз хліборобів-державників). Протягом 1921–51 – проф. Українського вільного університету у Відні, Празі (Чехословаччина), Мюнхені (Німеччина). Проф. Карлового ун-ту в Празі (1926–36), дир. Українського наукового інституту в Берліні (1926–31), проф. Варшавського ун-ту (1936–39). Президент Української вільної академії наук у США (1945–51), проф. колегії св. Андрія у м. Вінніпег (Канада; 1947–50).

Опублікував понад 1000 наук. праць з історії України, історії к-ри й церкви. Окремі дослідження присвятив М.Костомарову, П.Кулішу, В.Антоновичу та ін. Залишив низку спогадів про діячів укр. нац.-визвол. руху, а також книги: "Мої спогади про недавнє минуле. 1914–1920" (1923–24), "Мої спогади про давно минуле. 1901–1914" (1949).

П. у м. Мюнхен.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Огляд української історіографії. Прага, 1923; К., 1996
 2. Історія України. 1917–1923 рр., т. 1–2. Ужгород, 1930–32; К., 2002
 3. Нарис історії України, т. 1–2. Варшава, 1932–33; К., 1992
 4. Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу. Б/м, 1940.
Література:
 1. Дмитро Дорошенко. В кн.: Вячеслав Липинський. Архів, т. 6. Листи Дмитра Дорошенка до В'ячеслава Липинського. Філядельфія–Пенсильванія, 1973
 2. Ульяновська С., Ульяновський В. Дмитро Дорошенко. В кн.: Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. К., 1993
 3. Верстюк В.Ф., Осташко Т.С. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998
 4. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції: 1919–1939, ч. 2. К., 1999.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТАНТА
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БУКОВИНА
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДНІПРОВІ ХВИЛІ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • РАДА
 • РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ АВТОНОМІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ
 • СОЮЗИ ЗЕМСТВ І МІСТ - ВОЄНІЗОВАНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНА - ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ (КИЇВ, 1907)
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ - ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ)
 • УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК (США)
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В БЕРЛІНІ (1926-1945)
 • УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ХЛІБОРОБІВ-ДЕРЖАВНИКІВ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ (У МЮНХЕНІ)
 • УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК, ТИЖНЕВИК (1906)
 • ВІДЕНЬ
 • ВІЛЬНЮС

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 • БУЧАЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1672 Р.
 • ДАШКЕВИЧ ОСТАФІЙ
 • ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УНР НА ЕМІГРАЦІЇ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДНІПРОВІ ХВИЛІ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЦЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА 1847–1848
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАРЛОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПРАЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КРАСКОВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАППО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
 • МАКСИМЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ
 • МАЛА РУСЬ
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МЕМУАРИ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МОРОЗ ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ
 • ПІНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • ПІВДЕННА УКРАЇНА
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • РАДА
 • ШЕМЕТ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ШВЕЦІЯ, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ
 • СІМПСОН ДЖОРДЖ-ВІЛФРІД
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СМЕРШ
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ АВТОНОМІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ
 • СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (СГД)
 • СОЮЗ МІСТ - ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 • ТИЩЕНКО ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ НАСЛЕННЮ ПІВДНЯ РОСІЇ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД ВОННИХ ДІЙ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТРУБЕЦЬКОЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
 • ТРИЗУБ, ТИЖНЕВИК
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
 • УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК, ТИЖНЕВИК (1906)
 • ВАРШАВА
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС 1917 Р.
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)