ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Степанков В.С. ДОРОШЕНКО Петро Дорофійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Doroshenko_P (останній перегляд: 22.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ

ДОРОШЕНКО Петро Дорофійович (1627–09.11.1698) – гетьман (1665–76), державний діяч, воєначальник і дипломат. Брат наказних гетьманів А.Дорошенка та Г.Дорошенка. Н. в м. Чигирин у сім'ї козака Дорофія Дорошенка (див. Дорошенки). Ймовірно, навч. в Києво-Могилянському колегіумі (див. Києво-Могилянська академія), володів лат. й польс. мовами. Тричі одружений, від шлюбів мав синів Олександра, Олексія й Петра та дочок Любу й Катерину.

У грудні 1647 Д. разом із Б.Хмельницьким вирушив на Запорожжя. Брав участь у національній революції 1648–1676. 1649 – гарматний писар Чигиринського полку, 1655 – полковник наказний, весною 1657 – прилуцький полковник. Підтримував І.Виговського в його боротьбі з опозицією 1657–58. Весною та влітку 1659 воював проти рос. армії. Виступаючи противником продовження громадян. війни (див. Громадянські війни в Україні другої половини 1650–першої половини 1660-х років), в серпні 1659 перейшов на бік Ю.Хмельницького. Наприкінці 1659 – поч. 1660 представляв у Москві інтереси України в переговорах із царським урядом. Проявив велику мужність у бою проти польс.-крим. військ 27 верес. 1660 під с. Слободище (нині село Бердичівського р-ну Житомир. обл.). Підписав 7 жовт. умови Чуднівського договору 1660 з Річчю Посполитою.

Як гетьман наказний наприкінці 1660 – поч. 1661 Д. діяв проти сепаратистів і рос. підрозділів на Лівобережній Україні. 1661 від польс. сейму дістав шляхетство. Взимку 1663 обійняв посаду генерального осавула. Наприкінці травня придушив повстання мешканців м-ка Паволоч (нині село Попільнянського р-ну Житомир. обл.) та його околиць, спрямоване проти політики П.Тетері. Щоб домогтися возз'єднання козац. України, брав участь у поході на Лівобережжя восени 1663 – взимку 1664, який зазнав невдачі. Влітку 1665 включився у боротьбу за булаву і, не без сприяння татар, 18 серп. став гетьманом. До кін. 1665 поширив владу на правобереж. ч. козац. України, ліквідував прояви отаманства козацької старшини та анархії злюмпенізованих мас нас. (див. Дейнеків рух 1658–1665), налагодив функціонування органів влади. У відносинах із Польщею домагався розширення автономії для Укр. козац. д-ви. Переконавшись у тому, що уряд Польщі прагне порозумітися з Рос. д-вою щодо поділу України, 9 груд. 1666 розгромив польс. військо під м-ком Браїлів (див. Браїлівська битва 1666).

Після укладення рос.-польського Андрусівського договору (перемир'я) 1667 Д. проводив політику зближення з Османською імперією та Кримським ханством з метою отримання військ.-політ. допомоги для возз'єднання етноукр. земель у межах незалежної д-ви. Восени 1667 здійснив похід у Галичину, який провалився внаслідок вторгнення запорожців під проводом І.Сірка та Ж.Рога в Кримське ханство. Наприкінці трав. 1668 прибув на Лівобережжя, де його 8 черв. було обрано гетьманом возз'єднаної Укр. козац. д-ви. Оскільки уряди Рос. д-ви, Речі Посполитої та Крим. ханства виступили проти соборності козац. України й провокували міжусобну боротьбу, корсунська старшинська рада в берез. 1669 ухвалила прийняти турец. протекцію. Д. довелося протягом 1668–69 вести жорстоку боротьбу з опозицією, очолюваною П.Суховієнком, М.Ханенком і Ю.Хмельницьким, яка закінчилася його перемогою восени 1669. У внутр. політиці Д. послідовно й рішуче проводив курс на зміцнення прерогатив гетьман. влади (виношував плани її перетворення у спадкоємну), всебічну підтримку козац. типу г-ва, що ґрунтувалося на приватній власності на землю, недопущення відновлення дореволюц. моделі соціально-екон. відносин (насамперед великого й середнього феод. землеволодіння, фільварково-панщинного г-ва й кріпацтва), створення Київ. патріархату. В зовн. політиці прагнув добитися зміцнення суверенітету д-ви та приєднання до неї всіх укр. земель. Окупація польс. армією восени 1671 Брацлавщини призвела влітку 1672 до польс.-турец. війни. 8 липня на Батозькому полі Д. розгромив польс. військо (див. Батозька битва 1672 ). Брав участь в облозі м. Кам'янець (нині м. Кам'янець-Подільський) та Львів. Невдоволений умовами турец.-польс. Бучацького мирного договору 1672, намагався зіграти на суперечностях між Осман. імперією, Рос. д-вою й Річчю Посполитою, однак зазнав невдачі. Воєн. дії між польс., рос. й турец.-татар. військами (особливо 1674–75) вщент спустошили Правобережжя й позбавили Д. підтримки з боку населення. Потрапивши в критичне політ. становище, в умовах наступу лівобереж. і рос. полків у верес. 1676 він був змушений зректися булави на користь І.Самойловича.

У берез. 1677 на вимогу російського царя Федора Олексійовича приїхав до Москви. 1677–78 перебував під арештом. Протягом 1679–82 обіймав посаду в'ятського воєводи. 1684 одержав у власність с. Ярополче (нині с. Ярополець Моск. обл., РФ), де й поселився.

П. у с. Ярополче. Похований у центрі села на березі р. Лама (бас. Волги) під правим крилосом церкви св. Параскеви П'ятниці.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII в. І. М., 1899
 2. Костомаров Н.И. Руина. В кн.: Костомаров Н.И. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования, кн. 6, т. 15. СПб., 1905
 3. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльности. Нью-Йорк, 1985
 4. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1666 року і відповідь короля Яна Казимира на неї. "Україна модерна" (Львів), 1999, № 2–3
 5. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). В кн.: Україна крізь віки, т. 7. К., 1999.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • БАТОЗЬКА БИТВА 1672 Р.
 • БРАЇЛІВ
 • БРАЇЛІВСЬКА БИТВА 1666 Р.
 • БУЧАЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1672 Р.
 • ЧУДНІВСЬКА КАМПАНІЯ 1660
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧИГИРИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665
 • ДОРОШЕНКО АНДРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛЬВІВ
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СІРКО ІВАН
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АДІЛ-ГІРЕЙ
 • АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • АНАСТАС
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • БІЛОГРУД ГРИГОРІЙ
 • БОГАЧЕНКО СЕМЕН
 • БРАЇЛІВСЬКА БИТВА 1666 Р.
 • БРАЦЛАВСЬКА ОБЛОГА 1671
 • БРАЦЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • БУСКЕВИЧА ЛУКАША ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ ДО ТУРЕЧЧИНИ 1668
 • ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛК
 • ЧИГИРИНСЬКІ ОБОРОНИ 1677 І 1678
 • ЧИГИРИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧИГИРИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ДЕЦИК
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДЕЙНЕКИ ПОВСТАННЯ 1666
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОМОНТОВИЧІ
 • ДОРОШЕНКО АНДРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА
 • ДРОЗДЕНКО (ДРОЗД, ДРОЗДЕЦЬКИЙ) ВАСИЛЬ
 • ДВОРЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658
 • ГАЛИЦЬКА КАМПАНІЯ ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК
 • ГАМАЛІЇ
 • ГАМАЛІЯ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ГАРКУША (ГОРКУША, ОРКУША) ФИЛОН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГОГОЛЬ ОСТАП
 • ГРАБОВСЬКИЙ АМВРОСІЙ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГУЛАКИ
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • КАЛЬНИЦЬКА ОБОРОНА 1671
 • КАНДИБИ
 • КАРА-МУСТАФА, КАРА-МУСТАФА-ПАША МЕЖИФОНЛЮ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКА РОКСАНДА
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КІЛЕССО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • КОНДРАТЬЄВ (КІНДРАТОВИЧ) ГЕРАСИМ КІНДРАТОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛАДИНСЬКИЙ (ПІДГІРСЬКИЙ) СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ЛАДИЖИНСЬКА ОБОРОНА 1674
 • ЛАТАЧ ЄВГЕНІУШ
 • ЛЕБЕДИНСЬКИЙ СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКИЙ МОНАСТИР ТА ЛЕБЕДИНСЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР.
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКІ ОБЛОГИ 1648, 1655, 1672
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕГМЕД IV, МЕГМЕД (МАГОМЕД, МЕХМЕД) IV АВДЖИ МИСЛИВЕЦЬ
 • МЕЖИГІРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЛІТОПИС
 • МІХАЛ-КОРИБУТ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, МІХАЛ-ТОМАШ-КОРИБУТ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОНАРХІЯ
 • МОШНОГІРСЬКИЙ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МОСКВА
 • МОТРОНИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • МОВЧАНИ
 • МУШКЕТИК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОСАЧ ТИМІШ
 • НОВГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ
 • ОПАРА СТЕПАН
 • ОРДІН-НАЩОКІН АФАНАСІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
 • ОСТРОЗЬКА УГОДА 1670
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПАЛІЙ (ГУРКО) СЕМЕН ПИЛИПОВИЧ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ 1666
 • ПЕТРАНОВСЬКИЙ ЯРЕМА
 • ПІДГАЙЦІ
 • ПІВТОРАК
 • ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • ПОПОВИЧІ
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПРАВОБЕРЕЖНЕ ПОВСТАННЯ 1664–1665
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РАДКЕВИЧА-ПОРТЯНКИ ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ 1669
 • РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ РОМАН ОНИСИМОВИЧ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • РОСІЯ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1676–1681
 • САНДЖАК
 • СЕРБИНИ ПРІЗВИЩЕ
 • ШЕРЕМЕТЄВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИП
 • СТЕБЛІВСЬКА БИТВА ТА ОБЛОГА 1669
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • ТОМАРИ
 • ТРАХТЕМИРІВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (1914-1916)
 • ВЕБЕР ХРИСТИЯН ФРІДРІХ
 • ВЕРДУМ УЛЬРІХ ФОН
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ЯБЛОНОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ-ЯН
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЯНЕНКО-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ЙОСИФ НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ
 • ЗАМЛИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЗАПОРОЗЬКО–КРИМСЬКА УГОДА 1668
 • ЗЕЛЕНСЬКІ
 • ЗЕЛЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)