ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Денисенко Г.Г. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ Митрофан Вікторович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Dovnar_Zapolsky_M (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ Митрофан Вікторович (14(02).06. 1867–1934) – історик. Н. в м. Рєчиця Мінської губ. (нині місто Гомельської обл., Білорусь) в родині чиновника, вихідця з безземельної білорус. шляхти. Закінчив нар. уч-ще Мозирської прог-зії і 1-шу Київ. г-зію. Навч. на історико-філол. ф-ті Київ. ун-ту (1889–94). Своїми вчителями вважав істориків В.Антоновича та В.Іконникова. Захистив магістерську (1901) та докторську (1905) дисертації з історії Великого князівства Литовського. 1901–19 – проф. каф-ри рос. історії Київ. ун-ту та організатор і кер. студентського історико-етногр. гуртка, чл. якого були майбутні історики Д.Дорошенко, Й.Гермайзе, П.Курінний, О.Оглоблин, Н.Полонська-Василенко. Дир. Київ. комерційного ін-ту (1912–17), організованого (1908) на базі комерційного від-ня Вищих комерційних курсів, створених (1906) за його ініціативи. Один з організаторів і 1-й дир. Київського археологічного ін-ту (1918–19; див. Археологічні інститути), ініціатор створення Геогр. ін-ту (1918–19). Один із засн. Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва (1910–19), співробітник Київської археографічної комісії.

1920 переїхав до Харкова, де працював у Харків. ун-ті та Ін-ті нар. г-ва, пізніше – проректор Азерб. ун-ту (м. Баку), проф. Білорус. ун-ту (1925–28, м. Мінськ), московських Ін-ту нар. г-ва та С.-г. академії ім. І.Тімірязєва (1928–34).

Автор численних праць з соціально-екон. історії Білорусі, України та Росії. Д.-З. досліджував литов.-польс. добу укр. історії, історію Кривицької й Дреговицької земель, укр. міст 15–16 ст. Створив у Києві власну шк. з історії Росії. Опублікував низку праць з історії нар. г-ва Рос. д-ви 16–17 ст., сусп. руху в Росії, зокрема з історії декабристів руху. Його праці й нині зберігають неабияке довідкове значення завдяки вміщеному в них багатому фактичному матеріалові.

П. у м. Москва.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до концa XII столетия. К., 1891
 2. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах, т. 1. К., 1901
 3. Очерки по истории западнорусского крестьянства в XVI в. К., 1906
 4. Мемуары декабристов. К., 1906
 5. Идеалы декабристов. М., 1907
 6. Украинские староства в первой половине XVI в. К., 1908
 7. Русская история в очерках и статьях, т. 1–3. М., 1909–12
 8. История русского народного хозяйства. К., 1911
 9. Торговля и промышленность Москвы XVI–XVII вв. М., 1912
 10. Весь Юго-Западный край: справочная и адресная книга по Киевской, Волынской и Подольской губернии. К., 1913.
Література:
 1. Історія Київського університету. 1874–1959. К., 1959.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ ІНСТИТУТИ У КИЄВІ ТА ОДЕСІ
 • ДЕКАБРИСТІВ РУХ В УКРАЇНІ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ГЕРМАЙЗЕ ОСИП ЮРІЙОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КУРІННИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • МОСКВА
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВУАН
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • КЛИМЕНКО ПИЛИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
 • ВЕРЕТЕННИКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–АРХЕОГРАФІЧНОГО ІНСТИТУТУ
 • ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)