ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДУЙЧЕВ ІВАН

  Бібліографічне посилання: Сохань П.С. ДУЙЧЕВ Іван [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Duychev_I (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДУЙЧЕВ ІВАН

ДУЙЧЕВ Іван (01.05.1907–24.04.1986) – болг. учений-медієвіст, один із найавторитетніших фахівців у галузі слов'яно-візант. та міжслов'ян. досліджень, особ-ливо у сфері джерелознавства, палеографії та бібліографії. Н. в м. Софія (Болгарія). Мав ґрунтовні знання з мов і давніх писемних джерел, набуті у Софійському ун-ті та під час тривалої спеціалізації в Рим. ун-ті, Вищій шк. з архівістики й палеографії у Ватикані та в ін. міжнар. інституціях. Опублікував багато монографічних праць та бл. 700 наук. статей із різних проблем давньої історії та медієвістики.

Провідні напрями в дослідженнях Д. – проблеми формування болг. народності та її державності в контексті взаємозв'язків з ін. народами в добу середньовіччя. Ці проблеми і, зокрема, зв'язки давньоболг. д-ви з Київською Руссю він вивчав, спираючись на численні давньослов'ян., лат., візант., араб. та ін. писемні джерела. Його праці мають важливе значення й для дослідження давньої історії та к-ри України. Працюючи в архівах, Д. видрукував багато давніх писемних пам'яток про творення слов'ян. писемності, про давнє слов'ян. літописання (Манасієва хроніка та ін.), які ґрунтовно досліджував, а також пам'ятки пізніших часів, зокрема документи про поїздку П.Парчевича до Б.Хмельницького (див. Парчевича Петра дипломатична місія 1657). Наук. праці Д. видані 15-ма мовами. В останні роки життя очолював Болг. археогр. комісію при Нар. б-ці ім. Кирила і Мефодія в Софії.

Протягом 50-річної праці зібрав велику кількість унікальних писемних джерел за період з найдавніших часів до 17 ст. включно, ч. з них знаходиться в особистому архіві Д. разом із його рукописами. Відповідно до заповіту вченого в його будинку на базі архіву й б-ки створено Центр слов'яно-візант. досліджень ім. акад. І.Дуйчева (при Софійському ун-ті).

П. у м. Софія.

дата публікації: 2004 р.

Посилання:
  • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
  • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
  • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
  • ПАЛЕОГРАФІЯ
  • ПАРЧЕВИЧА ПЕТРА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ 1657
  • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  • ВАТИКАН


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)