ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДВАНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)

  Бібліографічне посилання: Мовчан О.М. ДВАНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(б) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Dvadcyaty_zizd_RKP(b) (останній перегляд: 20.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДВАНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)

ДВАНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(б). Відбувся 17–25 квіт. 1923 у Москві за участю 409 делегатів із правом вирішального і 417 – дорадчого голосу, які представляли 386 тис. чл. і 99 тис. канд. у чл. партії. З них з України – відповідно 54 і 33 делегати. Порядок денний: звіт ЦК; звіт Ревізійної комісії та Центр. контрольної комісії; звіт рос. представництва у виконкомі Комінтерну (див. Інтернаціонал III); про промисловість; нац. моменти в парт. і держ. буд-ві; податкова політика на селі; про районування; вибори центр. органів партії.

Важливе місце в роботі з'їзду займали питання збереження єдності партії; поповнення її складу "робітниками від верстата"; посилення ідеологічної роботи, а також зміцнення парт. кер-ва держ. і госп. апаратом. З'їзд затвердив план утворення єдиної системи парт.-держ. контролю шляхом злиття Наркомату робітн.-сел. інспекції з Центр. контрольною комісією РКП(б).

З'їзд висунув гол. завданням партії "у нинішній – будівний господарський період революції" кер-во госп. органами і визначив за необхідне готувати кадри "червоних директорів". Ідея Л.Троцького про незалежність госп. апарату від рішень партії не знайшла підтримки в делегатів.

При обговоренні зовн.-торгових питань госп. політики з'їзд проголосував за налагодження екон. взаємовідносин із капіталіст. країнами, але відкинув пропозиції М.Бухаріна і Г.Сокольникова про часткове скасування держ. монополії зовн. торгівлі.

У дискусіях із внутрішньо-екон. проблем прихильники В.Леніна піддали критиці погляди Л.Троцького про перетворення села на джерело нагромадження коштів для розвитку пром-сті, а також про згортання нерентабельних великих підпр-в важкої пром-сті та про здавання провідних галузей індустрії у концесію (див. Концесії) іноз. капіталу, хоча практику залучення іноз. капіталу в пром-сть в принципі не заперечували. Делегати з'їзду підтримали заходи, які забезпечували нагромадження коштів у самій пром-сті й, насамперед, запровадження госпрозрахунку. Щодо організації госп. управління вони проголосували за трестування пром-сті (див. Трести радянські) та "заміну регулюючої роботи ринку адміністративними заходами" шляхом укладання заг.-госп. плану.

При обговоренні аграрно-сел. питання з'їздом прийнято рішення про сприяння розвитку кооперації й запровадження єдиного прогресивного с.-г. податку, а також про зміцнення союзу робітн. класу з селянством шляхом встановлення екон. змички між пром-стю і с. госп-вом та налагодження шефства міста над селом.

Останнім в порядку розгляду на з'їзді, але першочерговим за політ. значущістю, було нац. питання. В обговоренні доповіді Й.Сталіна "Про національні моменти в партійному і державному будівництві" взяли участь 19 делегатів. Більшість із них підтримали теор. положення доповіді, які визначали засади політики "коренізації" (див. Коренізації політика). Опонентами Сталіна з питань нац. буд-ва виступила група грузин. комуністів на чолі з Б.Мдівані. Делегати з України Х.Раковський, М.Скрипник і Г.Гринько піддали критиці практику проведення держ. апаратом нац. політики партії. Вони вказали на недооцінку нац. питання багатьма апаратниками.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Двенадцатый съезд РКП(б): Стенографический отчет. М., 1923
 2. Кулешов С.В. XII съезд РКП(б). М., 1986.

Посилання:
 • БУХАРІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ГРИНЬКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ КОМУНІСТИЧНИЙ, ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ, КОМІНТЕРН
 • КОНЦЕСІЯ
 • КОРЕНІЗАЦІЯ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • МОСКВА
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СОКОЛЬНІКОВ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • ТРЕСТИ РАДЯНСЬКІ
 • ТРОЦЬКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)