ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ

  Бібліографічне посилання: Лазанська Т.І. ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Dvoryanski_zbory (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ

ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ – органи станової дворянської корпорації в повітах Російської імперії. Виникли 1766, коли було організовано губернські дворянські т-ва та їхні органи – губернські збори. Жалувана грамота дворянству 1785 визначила осн. права дворянства та дворянських товариств. Інститут Д.з. запроваджено в Україні з поширенням губернського поділу, наданням прав дворянства козацькій старшині та укр. і польс. шляхті. Дворяни могли збиратись у певний термін (переважно раз у 3 роки) для виборів посадових осіб, заслуховування пропозицій з боку влади й обговорення своїх станових потреб. Право голосу на Д.з. визначалося віковим, майновим та службовим цензом. Д.з. обирали повітових і губернських предводителів, засідателів верхнього земського суду й совісного суду, повітового чи окружного суддю та земського справника, засідателів повітового й нижнього земського судів і депутатів для складання родовідних книг (див. Дворянські депутатські збори). Д.з. мали право клопотатися перед генерал-губернатором про свої громад. потреби й вигоди, а також подавати клопотання й скарги Сенатові та імператорові. За законністю постанов дворянства стежив губернський стряпчий. Члени Д.з. не підлягали арештові, хоча осуджений судом за аморальну поведінку дворянин міг бути виключений з Д.з. за їхньою постановою. Для дворянських сиріт і вдів при кожному повітовому суді існувала дворянська опіка на чолі з предводителем і членами – суддею та засідателями. Д.з. було ліквідовано Декретом Всеросійського ЦВК та РНК "Про знищення станів і цивільних чинів" 23(10) листоп. 1917.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Жалованная грамота дворянству и городовое положение. М., 1864
 2. Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. К., 1912.

Посилання:
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ДВОРЯНСТВО
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • ПОВІТ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785

 • Пов'язані терміни:
 • ДОМБРОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ДВОРЯНСЬКІ КОМІТЕТИ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ СУД
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • КАПНІСТ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛІСОВА ВАРТА
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)