ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ

  Бібліографічне посилання: Лановик Б.Д. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ekonomichna_istorija (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ, періодизація історії господарської діяльності людства. Е.і. – гуманітарна дисципліна, що вивчає історію госп. діяльності окремих країн, регіонів, людства в цілому. Знання, які продукує Е.і., при подальшому їх осмисленні в межах екон. наук із залученням соціологічних та історичних теорій дають змогу виявити певні генетичні залежності та істор. закономірності в екон. житті д-в і народів. Одним із методів дослідження в Е.і. є розробка схем періодизації історії госп. діяльності людей від найдавніших часів до сучасності. В основу таких схем періодизації різні дослідники кладуть різні фактори. Напр., рос. географ і соціолог 19 ст. Л.Мечников в основу періодизації поклав геогр. фактор, зокрема водні шляхи сполучення. Нім. економіст Б.Гільдебранд запропонував схему, що ґрунтується на історії грошей. Американець Е.Хантінгтон за основу періодизації брав зміни клімату, англієць А.-Дж.Тойнбі – історію к-ри та релігії.

У 60-х рр. 20 ст. популярними були теорія "індустріального суспільства" (див. Індустріальне суспільство) франц. соціолога Р.Арона та теорія "стадій економічного розвитку" амер. соціолога В.Ростоу. Продовженням цих узагальнень стала теорія постіндустріального суспільства. Зокрема, Д.Белл, Е.Кант, З.Бжезинський (США), Ж.-Ж.Серван-Шрейбер і А.Турен (Франція) у поступі всесвітньої історії (у т. ч. екон. історії) виокремлюють три послідовні етапи – період доіндустріального (аграрно-ремісничого, традиційного), період індустріального (прогресуючого) та період постіндустріального сучасного сусп-в. Ці етапи різняться за рівнем вир-ва та ступенем галузевого й професійного поділу праці. Крім того, на першому етапі домінуючою є "первинна" сфера госп. діяльності – с. госп-во; на другому – "вторинна" сфера – пром-сть, а на сучасному – "третинна" сфера – сфера послуг та інформатики, де провідна роль належить науці й освіті.

Формаційний (див. Марксизм в історичній науці) підхід до періодизації історії, в т. ч. історії г-ва, який претендував свого часу на вичерпну універсальність, не виправдав себе.

Нині відповідно до потреб і запитів історико-екон. науки вчені визнають 4-ступінчасту періодизацію госп. форм екон. історії: 1) первісної доби та перших цивілізацій (від найдавніших часів до 5 ст. н.е.); 2) доби середньовіччя (6–15 ст); 3) періоду формування індустріального суспільства (16 – 1-ша пол. 19 ст.); 4) індустріального та постіндустріального сусп-ва (2-га пол. 19 – поч. 21 ст.).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР, т. 1–2. К., 1951–52
 2. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. К., 1970
 3. Экономическая история капиталистических стран. М., 1985
 4. Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. К., 1990
 5. Лановик Б.Д. та ін. Економічна історія України і світу. К., 1999.

Посилання:
 • БЖЕЗИНСЬКИЙ ЗБІГНЕВ
 • ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • КЛІОМЕТРІЯ, КЛІОМЕТРИКА
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ВАРШАВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)