ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ekonomika_perekhidnogo_periodu (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ

ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ. Поняття "економіка перехідного періоду" означає: 1) складову частину доктрини більшовиків про становлення екон. основ комуніст. сусп-ва; 2) теорію і практику ліквідації капіталіст. та формування соціаліст. вироб. відносин, створення і функціонування екон. системи держ. соціалізму; 3) "революцію економічну" (визначення М.Бухаріна), що тривала упродовж 1917 – 1-ї пол. 1930-х рр. і являла собою перехідний період – етап існування багато-укладної економіки та трансформації її в неринкову, адм.-командну економіку шляхом максимального використання державою позаекон. примусу й насилля задля руйнації старих та впровадження нових вироб. і соціальних відносин.

Осн. принципи доктрини економіки перехідного періоду були викладені в працях В.Леніна ("Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату", "Чергові завдання радянської влади", "Про продовольчий податок і значення нової політики та її умови", "Про кооперацію") і узагальнені М.Бухаріним в кн. "Економіка перехідного періоду".

М.Бухарін стверджував, що тривалість перехідного періоду пов'язана з величиною "позаекономічної" сили: чим потужнішою є остання, тим швидше має завершитися перехідний період і тим меншими будуть "втрати", зумовлені різного роду трансформаціями. Вирішальним засобом проведення змін в економіці він вважав революц. держ. владу – "концентроване й організоване суспільне насилля" у формі диктатури пролетаріату, а осн. кроками на шляху досягнення стратегічних завдань – впровадження держ. капіталізму, посилення соціалізації та націоналізації економіки. Характерними ознаками перехідного періоду мали стати – держ. хлібна монополія, карткова система, тверді ціни, ліквідація товарно-грошових відносин, обов'язкова здача с.-г. продукції, розподіл пром. продукції, централізоване регулювання обігу всіх складових вироб. процесу, відмирання екон. категорій і законів ринкової економіки (ціна, вартість товару, заробітна плата).

У контексті ідей економіки перехідного періоду політ. кер-во СРСР розглядало "воєнний комунізм" та нову економічну політику як єдиний процес заміни в країні капіталіст. вироб. відносин на соціаліст., а т. зв. соціаліст. реконструкцію нар. госп-ва – ліквідацію приватного підприємництва, форсовану індустріалізацію, масову насильницьку колективізацію сільського господарства наприкінці 1920–поч. 1930-х рр. – як завершальну стадію силового формування екон. підвалин соціалізму (див. Соціалізм).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Преображенский Е. От НЭПа к социализму (взгляд в будущее России и Европы). М., 1922
 2. Його ж. Экономические кризисы при НЭПе. М., 1924
 3. Отчет о деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства УССР с 1 октября 1922 по 1 октября 1923. Х., 1924
 4. Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М.–Л., 1927
 5. "Більшовик України", 1930, № 7
 6. Бухарин Н.И. Проблеми теории и практики социализма. М., 1989
 7. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). К., 1999.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • БУХАРІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ДЕРЖАВА
 • ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • КАРТКОВА СИСТЕМА, КАРТКОВА СИСТЕМА В УСРР В 1919–1921
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • СОЦІАЛІЗМ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ВЛАДА
 • ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)