ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ" 1767

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. "ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ" 1767 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ekstrakt_malorosiyskykh_prav_1767 (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767

"ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ" 1767 – зб. систематизованих витягів із правових норм, які діяли в Гетьманщині. Зб. уклав правитель Канцелярії генерал-губернатора Лівобережної України О.Безбородько за безпосереднім розпорядженням президента 2-ї Малоросійської колегії П.Румянцева (див. П.Румянцев-Задунайський). Призначався для Натальїна, обраного депутатом Комісії законодавчої 1767–1768 від Малорос. колегії. Виданням "Е.м.п." певною мірою передбачалося відновлення чинності законодавства Гетьманщини і місц. самоуправління (перед скасуванням гетьманату інституту 1764), зрівняння в правах укр. козацької старшини й шляхти з рос. дворянством. У зв'язку з цим значну увагу було приділено звичаєвому праву, яке діяло в роки визвол. війни серед. 17 ст. (див. Національна революція 1648–1676), але пізніше було звужене старшинською адміністрацією і царським урядом. Структурно зб. складається зі вступу, 16 розділів (про гол. управління в Малоросії, про суди, про права, про порядок ведення справ у судах, про держ. маєтності, про ревізії, про держ. прибутки, про комісаріат, про міста, про привілеї шляхти та її маєтки, про переваги духовенства та його маєтності, про "свободи" й угіддя козаків, про урядовців, про артилерію, про "простий народ", про ніжин. греків), Інструкції про суди 1730 та копії Відомостей про чини 1765. Витяги з правових норм подано з урахуванням хронологічної послідовності прийняття відповідних законодавчих актів. 1786 чиновники Правительствуючого Сенату переробили "Е.м.п." – вилучили з нього деякі розділи та натомість доповнили матеріалами про кодифікацію прав в Україні й новими законами 1767–86 (див. "Екстракт із указів, інструкцій та установлень" 1786). Хоча і первинний, і перероблений тексти "Е.м.п." юридично закріплювали закріпачення селян (див. Кріпацтво), однак царський уряд зб. не санкціонував. Оригінал "Е.м.п." зберігається у фондах Рос. держ. істор. архіву (м. Санкт-Петербург).

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • БЕЗБОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДВОРЯНСТВО
 • ЕКСТРАКТ ІЗ УКАЗІВ, ІНСТРУКЦІЙ ТА УСТАНОВЛЕНЬ 1786
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЯ, МАЛОРОСІЙСЬКИЙ КРАЙ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО

 • Пов'язані терміни:
 • ЕКСТРАКТ ІЗ УКАЗІВ, ІНСТРУКЦІЙ ТА УСТАНОВЛЕНЬ 1786
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 СТ.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)