ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕЛІТА

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ЕЛІТА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Elita (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕЛІТА

ЕЛІТА (від лат. eligo – вибираю та франц. élite – краще, добірне), як поняття в соціології та політології. Термін "еліта" набув поширення на поч. 20 ст. Ним позначають стрижневе поняття тих теорій, які стверджують, що необхідною складовою частиною будь-якої соціальної структури є наявність у ній найвищої, привілейованої верстви або верств людей – власне еліт, які здійснюють творчі функції – управління, розвитку науки та мистецтва – на противагу нетворчим, репродуктивним функціям, виконуваним іншою частиною населення. Ідеї, що склали підґрунтя сучасних теорій Е., беруть початок від відповідних ідей Платона, Т.Карлейля, Ф.Ніцше, самі ж ці теорії були сформульовані на поч. 20 ст. італійськими соціологами В.Парето, Г.Москою та Р.Міхельсом. Існують різні визначення поняття Е.: а) це люди, які мають найкращі професійні показники (В.Парето); б) особи, які інтелектуально або морально вивищуються над масою, мають загострене почуття відповідальності (Х.Ортега-і-Гассет); в) це люди, наділені формальною владою (амер. соціолог А.Етціоні); г) творча меншість сусп-ва на противагу нетворчій більшості ( А.-Дж.Тойнбі) та ін. Спільним для цих визначень є один і той самий методологічний принцип їхньої побудови – протиставлення однієї частини людей, кількісно меншої, але якісно кращої, ін. частині – більш чисельній, але з менш вираженими суспільно важливими здібностями. Визнання чи заперечення фахівцями поняття Е. багато в чому залежить від загальнофілос. настанов та уподобань цих фахівців, зокрема від їхнього ставлення до проблеми нерівності людей, від розуміння плюралістичності розвитку істор. процесу. Так, елітаристи переважно скептично ставляться до поняття прогресу (див. Прогресу історичного теорія), схиляючись до концепцій істор. циклів (або ж циклів колообігу еліт; див. також Циклічності теорії). Нині поняття "еліта" переосмислюється в контексті теорії глобалізації, оскільки посилення світ. інтегративних процесів та глобальної нестабільності покладає більшу відповідальність на регіональних і нац. лідерів та інтелектуалів, підвищуючи вимоги до їхньої компетентності й готовності до змін (про використання поняття Е. в історіографії див. Елітаризму підхід в історичній науці).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Ашин Г.К. Современные теории элиты: Критический очерк. М., 1985
 2. История теоретической социологии, т. 4. М., 2002
 3. Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма). К., 2004
 4. Осипова Е.В. Социология Вильфредо Парето. СПб., 2004.

Посилання:
 • ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
 • КАРЛЕЙЛЬ ТОМАС
 • НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ПЛАТОН
 • ПРОГРЕСУ ІСТОРИЧНОГО ТЕОРІЯ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ
 • ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕОРІЇ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧОРНА РАДА 1663
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 1997
 • ЄДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР (ЄЕП)
 • ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
 • ФАМІЛЬНІ АРХІВИ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ІБН ХОРДАДБЕХ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
 • ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ
 • ІВАН IV, ІВАН IV ВАСИЛЬОВИЧ ГРОЗНИЙ
 • КАЛІНКА ВАЛЕРІЯН
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • ХОЗАРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ МІФ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОРЕНІЗАЦІЯ
 • КОРОЛІВСТВО РУСЬ
 • КОСМОПОЛІТИЗМ, ІДЕОЛОГІЧНА КАМПАНІЯ БОРОТЬБИ З БЕЗРІДНИМИ КОСМОПОЛІТАМИ І ЧЕРГОВА СТАЛІНСЬКА ТЕРОРИСТИЧНА ЧИСТКА В СРСР
 • КРЕВСЬКА УНІЯ 1385
 • КУЧАБСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУЛИК ІВАН ЮЛІАНОВИЧ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИКІЛЬСЬКИЙ ПУСТИННИЙ МОНАСТИР
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІТОПИСИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
 • ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІВІЯ, СОЦІАЛІСТИЧНА НАРОДНА ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ
 • ЛУК'ЯНІВСЬКА ТЮРМА
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МІФ ІСТОРИЧНИЙ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОНГОЛЬСКА ІМПЕРІЯ
 • НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ УРСР
 • НАЦІОНАЛ-БІЛЬШОВИЗМ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • НАЦІОНАЛІЗМ ІНТЕГРАЛЬНИЙ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІМЕЧЧИНА
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОБІЛІТЕТ
 • НОМЕНКЛАТУРА КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПАРАФІЯ
 • ПАТРИЦІАТ
 • ПЕРЕБУДОВА
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РУСТИКАЛЬНИЙ БАНК
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • СПАРТОКІДИ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТРУБЕЦЬКОЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • УДІЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ
 • ЯЗИЧНИЦТВО
 • ЙОСИФ III РУСИН
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
 • З'ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ 1874–1918
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)