ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ

  Бібліографічне посилання: Варварцев М.М. ЕНГЕЛЬС (Engels) Фрідріх [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Engels_F (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ

ЕНГЕЛЬС (Engels) Фрідріх (28.11.1820–05.08.1895) – політ. діяч, публіцист, економіст, історик, соціолог, філософ. Один з основоположників марксизму (див. Марксизм в історичній науці). Н. в м. Бармен (нині м. Вупперталь, Німеччина) в сім'ї текстильного фабриканта. Друг та соратник К.Маркса. Співавтор (разом з К.Марксом) "Маніфесту комуністичної партії" (1848), де викладено принципи ідеології й політики комунізму. Один із засн. і керівників міжнар. робітн. орг-цій: "Союз комуністів" (1847–52), Інтернаціонал І (1864–76). Сприяв утворенню Інтернаціоналу ІІ (1889).

Дослідницькі інтереси Е. охоплювали широке коло проблем філософії, політекономії, історії, природознавства. Центр. місце в істор. роботах він приділив висвітленню громад.-політ. рухів пролетаріату і селянства, нац.-визвол. боротьби, міжнар. відносин та їхніх воєн. аспектів. У контексті цієї проблематики розглядав минуле й тогочасне України, активний інтерес до якої вперше виявив у статтях у газ. "Neue Rheinische Zeitung" ("Нова рейнська газета") у зв'язку з прогабсбурзькою позицією австрійс. слов'ян у революції 1848–49 (див. Революції 1848–1849 в Європі), яку вважав позицією "реакційних" народів. Водночас високо оцінював "селянську війну в Буковині" під проводом Л.Кобилиці. В подальшому, займаючись історією Польщі, Росії, Австрії ("Німеччина і панславізм", 1855; "Німеччина і слов'янство", "Панславізм", рукописи, 1855–56; "Доктрина національностей у застосуванні до Польщі", 1866), зробив висновок про нац. окремішність українців, які мають мову, "цілком відмінну від великоруської". Наголошуючи на нац. спільності українців, вважав природним тяжіння ру-синів Галичини до нас. "малоросійських територій". Негативно ставився до відновлення Польщі в кордонах 1772 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795), бо це закріплювало б польс. панування на землях з укр. нас. Разом з цим характеризував політику Російської імперії щодо укр. тер. як анексіоністську. Водночас, спираючись на концепцію "історичних" і "неісторичних" народів, зараховував укр. національність до тих, що "не мали своєї власної історії", "ніколи не були здатні до самостійності".

В історії 19 ст. Е. відводив особливе місце Пд. Україні, екон. розвиток якої тісно пов'язував з піднесенням пром-сті й задоволенням потреб у зерні Зх. Європи. Низку публікацій присвятив Кримській війні 1853–1856, висвітленню бойових дій на Крим. п-ові та відгомонам цих подій у Наддніпрянській Україні, Галичині, Буковині.

Згідно зі своїми наук. й політ. інтересами підтримував контакти з економістами М.Зібером і С.Подолинським – популяризаторами його (Е.) тв., народником І.Фесенком, правником, істориком і соціологом М.Ковалевським, студіями якого послуговувався, та ін. діячами з України.

Праці Е. справили певний вплив на народницький і соціаліст. рух в Україні. Із серед. 19 ст. його твори поширювали легально й нелегально в Одесі, Києві, Харкові, Львові та ін. містах. У перекладах рос. і укр. мовами їх друкували нелегально: у Харкові – "Маніфест комуністичної партії" (1883), у Львові – "Розвиток соціалізму від утопії до науки" під назвою "Соціалізм утопічний і науковий" (1892), у львів. Українсько-руській видавничій спілці – "Походження сім'ї, приватної власності і держави", "Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії" (обидва – 1899), у київ. книговид-ві Ф.Йогансона – "Походження сім'ї..." (1899) тощо. Серед популяризаторів і перекладачів тв. Е. були І.Франко, Леся Українка, ін. укр. діячі. Масового характеру видання і пропаганда праць Е. набули в рад. Україні, де здійснено найбільшу україномовну публікацію його спадщини у 50-томному зібр. творів К.Маркса і Е.

П. у м. Лондон (Велика Британія).

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. Твори, т. 1–50. К., 1958–85.
Література:
 1. Зомбарт В. Фридрих Энгельс (1820–1895 г.) (Из истории развития социализма). СПб., 1906
 2. Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, т. 1–3. М., 1959–68
 3. Багмут Й.А., Шморгун П.М. Видання творів К.Маркса і Ф.Енгельса на Україні: Бібліографічний покажчик. Х., 1965
 4. Гуржій І.О. Фрідріх Енгельс про Україну. К., 1970
 5. Лещенко М.Н. Фрідріх Енгельс і революційний рух на Україні. К., 1970
 6. Фридрих Энгельс и военная история. М., 1972
 7. Molellan D. Engels. Glasgow, 1977
 8. Гольман Л.И. Энгельс-историк. М., 1984
 9. Фридрих Энгельс и его время. М., 1990.

Посилання:
 • БУКОВИНА
 • ФЕСЕНКО І. Ф.
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ I
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ II
 • ХАРКІВ
 • КОБИЛИЦЯ ЛУК'ЯН
 • КОМУНІЗМ, ЯК ТЕРМІН
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • КРИМСЬКА ВІЙНА 1853–1856, СХІДНА ВІЙНА 1853–1856
 • КИЇВ
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА
 • ЛЬВІВ
 • МАРКС К.
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • НАРОДНИКИ
 • ОДЕСА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПРОЛЕТАРІАТ
 • РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ 1848–1849 РОКІВ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЕЛЯНСТВО
 • УКРАЇНСЬКО-РУСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АКСЕЛЬРОД ПАВЛО (ПІНХУС) БОРИСОВИЧ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ІНЛЕНДЕР ЛЮДВІК
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ II
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • КЛАСИ СУСПІЛЬНІ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ, КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО (ЗВИЧАЄВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ (З 1921), КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО (НАРОДНОГО)ПРАВА УКРАЇНИ (З 1925), КОМІСІЯ ІСТОРІЇ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (З 1931)
 • КОМУНІЗМ, ЯК ТЕРМІН
 • КОСМІНСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОСМОС, ВИДАВНИЦТВО
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • КРАВЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • МАТЕРІАЛІЗМ ІСТОРИЧНИЙ, МАТЕРІАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ
 • МАТРІАРХАТ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ПАТРІАРХАТ
 • ПАВЛОВ-СІЛЬВАНСЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 4-Х ТОМАХ
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА
 • СОЦІАЛІЗМ
 • СТАЛІНІЗМ
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • ВАРВАРСТВО
 • ВАРИНСЬКИЙ ЛЮДВИК СЕВЕРИНОВИЧ
 • ЗАСУЛИЧ ВІРА ІВАНІВНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)