ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  Бібліографічне посилання: Піскова Е.М. ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Eparkhialni_vidomosti (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, "Епархіальныя вѣдомости" – офіційні друковані органи єпархій РПЦ у Російській імперії. Друкувалися рос. мовою. Ініціатива видання таких відомостей та розробка їх програмних засад належать архієпископу Херсон. й Таврійському Інокентію (Борисову). В Україні відомості місц. єпархій виходили 1860–1918 з періодичністю 2–4 випуски на місяць. Складалися з 2-х ч. У 1-й – офіц. – друкувалися переважно постанови та розпорядження царського уряду, Святейшего Синоду, єпархіального кер-ва. У 2-й – неофіц. – матеріали суто реліг. змісту (промови, повчання, бесіди, роз'яснення Святого Письма тощо), статті з питань всесвітньої та місц. історії, археології, етнографії, біографічні нариси та некрологи, бібліографічні огляди, повідомлення про ювілейні урочистості й поточні події. Значне місце на шпальтах багатьох видань займали матеріали краєзнавчого характеру, історико-стат. описи єпархій, міст, сіл, церков, монастирів, парафій. Багато публікацій містило цінні фактологічні дані, відомості історико-етногр., геогр., топонімічного змісту щодо окремих регіонів і населених пунктів, пам'яток місц. історії та к-ри, археол. розкопок і археол. з'їздів, діяльності світських і духовних навч. закладів, правосл. братств, церковно-археол. й історико-краєзнавчих т-в, комітетів, комісій, давньосховищ, музеїв і т. ін., що сприяло розвитку в Україні істор. краєзнавства і його церк. напряму.

Серед редакторів і авторів Є.в. було чимало відомих учених, краєзнавців, діячів церкви: О.Андріяшев, М.Петров, М.Теодорович, М.Трипільський, О.Фотинський ("Волынские епархиальные ведомости"), П. та Ф. Лебединцеви, І.Малишевський, М.Максимович, М.Петров ("Киевские епархиальные ведомости") М.Доронович, Ю.Сіцінський, М.Симашкевич, П.Троїцький, М.Яворовський (_"Подольские епархиальные ведомости"), І.Павловський, М.Сагарда ("Полтавские епархиальные ведомости"), П.Добровольський, Г.Милорадович, архієпископ Філарет (Гумілевський; "Черниговские епархиальные ведомости) та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Житецкий И.А. "Епархиальные Ведомости" южно-русских губерний в 1890. "Киевская старина", 1891, № 9
 2. "Епархиальные Ведомости". В кн.: Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия, т. 2. М., 1996
 3. Чиркова О.А., Спінул О.В. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело. "Вісник Київського університету. Історія", 1997, вип. 35.

Посилання:
 • АНДРІЯШЕВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • БРАТСТВА
 • ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
 • ЄПАРХІЯ
 • ФІЛАРЕТ, У МИРУ – ГУМІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАЛИШЕВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦЕВИЧ
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ПОДІЛЬСЬКІ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • ТЕОДОРОВИЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ВОЛЫНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

 • Пов'язані терміни:
 • ХЕРСОНСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 • МАКАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
 • ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ УСТАНОВИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)