ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЄРЛИЧ ЯКИМ

  Бібліографічне посилання: Тесленко І.А. ЄРЛИЧ Яким [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Erlych_Ya (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЄРЛИЧ ЯКИМ

ЄРЛИЧ Яким (Ян, у чернецтві – Йоахим) Олізарович (19.03. 1598 – між 3.07 і 3.11.1674) – укр. шляхтич, автор щоденника польс. мовою "Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych i teraźniejszych czasów...". Н. в с. Колимлі (Колимка) Луцького пов. Волин. воєводства (нині с. Колом'є Славутського р-ну Хмельн. обл.). За родовою легендою Єрличі походили від І.Плєщєєва-Юрлова, дворянина (див. Дворяни господарські) вел. кн. литов. і польс. короля Олександра. Сучасні дослідження вказують на те, що родоначальником цього шляхетського дому був боярин кн. С.Гольшанського Єрля (згадується 1483). Починаючи з 1-ї пол. 16 ст., представники роду Єрличів герба "Лис" перебували на службі в князів Острозьких, тримаючи на ленному праві с. Тинне в Рівнен. волості (нині в межах м. Рівне). В 2-й пол. 16 ст. Єрличі отримують у держання від князів Острозьких с. Колимлі.

Є. був сином Олізара та Катерини з роду Сосницьких. На поч. 17 ст. навч., ймовірно, в Острозькій академії. Виконуючи волю батька, залишив навчання і пішов на службу до війська. Невдовзі полишив військо і за протекцією волин. чашника Л.Древинського влаштувався у Варшаві на службу до коронного підканцлера А.Ліпського, де працював підписком у канцелярії Руської метрики. Учасник Хотинської війни 1621, в одному з боїв під Хотином дістав поранення. Не виключено, що після укладення Хотинського договору 1621 певний час служив у затяжному (найманому) війську. Однак уже через кілька років прийняв чернечий постриг під ім'ям Яким. У джерелах 1628–33 він згадується як чернець Київ. Пустинно-Микільського монастиря (про що сам Є. у своїй хроніці не пише). 1633 київ. митрополитом призначений П.Могила, якому ще на Варшавському коронаційному сеймі 1632 (див. Вальний сейм) вдалося отримати від короля Владислава IV Ваза привілей про передачу в його володіння згаданого вище монастиря з усім майном. Влітку 1633 під час введення нового митрополита у володіння монастирем було застосовано силовий тиск на ченців і настоятеля обителі. Ця подія, яка яскраво змальована Є. в щоденнику, мала значний вплив на його подальше життя. Автор хроніки вирішує залишити церк. кар'єру і невдовзі після втечі з Києва одружується (1635) з М.Рогузькою, дочкою поручника надвірної корогви кн. С.Корецького.

Подружжя перебралося жити до Житомир. пов. Київського воєводства, де мешкали близькі родичі Є. До 1647 автор хроніки тримає в заставі від Яреми Тиші-Биковського (свого зятя) с. Биків (нині село Брусилівського р-ну Житомир. обл.). Після смерті Яреми його син Адам силою відбирає в Єрличів маєток, примушуючи їх залишити Биківський двір.

1648, з початком воєн. дій національної революції 1648–1676, Є. був змушений втекти до Києва, де тривалий час переховувався від козаків у Києво-Печерській лаврі. Бл. 1651 він переправився на Волинь, у с. Страклів (нині в межах м. Дубно), в якому прожив з родиною решту свого життя.

Власну хроніку Є. почав упорядковувати бл. 1648, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі. До тексту автор включив свої ранні нотатки, зроблені в 1620–30-х рр. Щоденникові записи розбавлені значною кількістю вставок, серед яких анонімний щоденник Хотинської війни 1621, королів. універсали, міжнар. договори, витяги з актових книг, апокрифи, генеалогічний нарис "Wypisanie przodków moich, przezacnych Domów JchMość Panów Pliszczów, Jurłów, ktore przódki nasze służąc Królom Jmciom i różnym Książętom w Litwie i na Wołyniu, nazwali się Jerliczami, w sławie Rycerskiej żyjących, przez mnie Joachima Jerlicza spisanych w r. 1648, dnia 3 Sierpnia w te słowa" ("Випис моїх предків, преславних домів їх милості панів Пліщів, Юрлів, які, служачи їх милостям королям і різним князям у Литві і на Волині, звалися Єрличами й у славі рицарській жили, мною Йоахімом Єрличем перелічені в р. 1648 дня 3 серпня тими словами") та ін.

Осн. ч. щоденникових записів Є. стосується локальних подій на теренах Волинського воєводства та Київ. воєводства, а також політ. життя Речі Посполитої 1620–73. Значну увагу автор хроніки приділяє біографіям представників королів. родин Ваза та Вишневецьких, магнатів, воєначальників та перебігу нац. революції 1648–76, до якої ставиться негативно.

Є. був батьком 9 дітей: 5 синів і 4 дочок. Його дружина Маріанна з роду Рогузьких померла 8 лютого 1663. Лінія прямих нащадків Є. перервалася в 19 ст. Останнім представником цієї гілки роду був правнук Є. Мартин Єрлич, який "помер до 1839 року". Проте рід Єрличів не згас; його представники живуть в Україні, Росії й, можливо, Польщі та США.

П. у с. Страклів.

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. Latopisiec albo kroniczka rόżnych spraw i dziejόw dawnych i teraźniejszych czasόw, t. 1–2. Warszawa, 1853
 2. Летопись Иоахима Ерлыча (фрагмент). "Военно-исторический вестник", 1910, № 1–2
 3. Летопись Иоахима Ерлича (1620–1673 гг.). В кн.: Южнорусские летописи. К., 1916.
Література:
 1. Тесленко І. Родинний клан Єрличів. "Соціум", 2004, вип. 4.

Посилання:
 • ЧАШНИК
 • ДУБНО
 • ДВОРЯНИ ГОСПОДАРСЬКІ
 • ХОТИН, МІСТО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621
 • ХОТИНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1621
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • МАГНАТИ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • НАДВІРНА КОРОГВА
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОЛЕКСАНДР, КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • ОСТРОЗЬКІ
 • ПІДКАНЦЛЕР КОРОННИЙ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РІВНЕ
 • РУСЬКА МЕТРИКА, ВОЛИНСЬКА МЕТРИКА
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВАРШАВА
 • ВАЗА
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ВОЛИНЬ
 • ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ

 • Пов'язані терміни:
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • МЕМУАРИСТИКА
 • ПУЗИНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)