ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЄРШОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ЄРШОВ Анатолій Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ershov_A (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЄРШОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

ЄРШОВ Анатолій Григорович (20.06.1897–11.01.1938) – історик, джерелознавець, краєзна-вець, один із представників ніжинської істор. школи кін. 19 – 1-ї третини 20 ст. Н. в с. Толкачовка (нині село Курської обл., РФ). 1922 закінчив Ніжин. ін-т нар. освіти. 1922–25 – аспірант, 1925–30 – н. с. Ніжин. н.-д. каф. історії к-ри та мови по секції укр. та рос. історії, де працю-вав під керівництвом Г.Максимовича та М.Бережкова. 1925 захистив канд. дис. на тему: "Історія ремісничих цехів на Лівобережній Україні у XVII–XVIII ст.". Один із фундаторів Ніжин. наук. т-ва краєзнавства (1925), заст. голови (1925) та голова т-ва (1927). 1927–30 співробітничав з Комісіями науково-історичними ВУАН, зокрема з Комісією Лівобереж. і Слобідської України при ВУАН, брав участь в археогр. експедиції до Москви (1927–28), де допомагав М.Грушевському збирати матеріали для "Історії України-Руси". В берез. 1931 заарештований за звинуваченням у причетності до т.зв. повстанської контрреволюц. орг-ції, звільнений через півроку за браком доказів. З осені 1931 – н. с. Науково-дослідного інституту історії української культури імені академіка Д.Багалія, 1935–37 – зав. від. феодалізму Харківського історичного музею (з перервою). 27 жовт. 1937 у Харкові вдруге заарештований. Страчений. Реабілітований 1958.

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. До історії грошової лічби і монети на Лівобережній Україні в XVII в. В кн.: Науковий збірник за рік 1924. К., 1925
 2. До історії цехів на Лівобережжі XVII–XVIII вв. "Записки Ніженського Інституту Народної Освіти", 1926, кн. 6
 3. "ЛѢтописное Повествование о Малой Россіи" О.Рігельмана і "Краткая Летопись Малыя Россіи", видана В.РубаноМ. "Записки Ніженського Інституту Народної Освіти" та науково-дослідчої катедри історії культури і мови при інституті", 1927, кн. 7
 4. Про літописні джерела історичних праць Ст. Лукомського. Там само, 1928, кн. 8
 5. До історії грошової лічби й монети на Лівобережній Україні ХVII–ХVIII вв., В кн.: Науковий збірник за рік 1929. К., 1929
 6. Коли й хто написав Густинський літопис? "ЗНТШ", 1930, т. 100.
Література:
 1. Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Єршов Анатолій Григорович. В кн.: Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки). К., 1991
 2. Бойко О.Д. Ніжинська науково-дослідна кафедра історії, культури і мови в історичному контексті 20–30-х рр. "Література та культура Полісся" (Ніжин), 1994, вип. 4
 3. Зозуля С. Ніжинське краєзнавче товариство 20-х рр. ХХ ст. "Сіверянський літопис", 2000, № 5
 4. Коваленко О., Острянко А. Розгром ніжинської історичної школи. "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [ч. 5] : Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]. Об'єднаний випуск збірки наукових праць на пошану акад. Валерія Андрійовича Смолія, ч. 2. К., 2000
 5. Острянко А. Ніжинська історична школа: доба розквіту (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.). "Сіверянський літопис", 2000, № 5
 6. Коваленко О., Острянко А. Підготовка до друку і передмова до роботи А. Єршова "До питання про час виникнення М. Ніжина". Там само, 2001, № 6.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БЕРЕЖКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
 • КОМІСІЇ НАУКВО-ІСТОРИЧНІ ВУАН
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • МОСКВА
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ЗАПИСКИ НІЖИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)