ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК"

  Бібліографічне посилання: Наулко В.І. "ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Etnografichny_visnyk (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК

"ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК" – періодичний часопис Етнографічної комісії при ВУАН. Видавався 1925–32. Вийшло друком 10 випусків, в яких вміщено бл. 150 публікацій із проблем етнографії, фольклористики й крає-знавства. Серед них: статті, які розкривали стан і завдання народознавчої науки, її предметну галузь та понятійний апарат (публікації Є.Кагарова, В.Петрова, П.М.Попова, А.Лободи й ін.); історіогр. розвідки про діяльність народознавців (публікації Є.Руданської, І.Спаської), про обрядовість і вірування (публікації В.Камінського, М.Гайдая, Д.Зеленіна, В.Петрова, С.Терещенкової, К.Черв'яка та ін.), про нар. промисли (публікації В.Тищенка). Значна увага приділялася словесному й муз. фольклорові (публікації К.Квітки, Ю.Виноградського, Г.Пащенка, І.Галюна), культ.-побутовим особливостям різних етносів України (статті Й.Пульнер про євреїв, С.Цветка – про болгар, В.Шевченка – про греків), а також антропологічним дослідженням людності (розвідка А.Носова "Матеріали до антропології України", в якій вносилися корективи до антропологічних студій Ф.Вовка). Низку публікацій (Є.Рихліка, Є.Кагарова) присвячено народознавчому дослідженню українців, які мешкали за межами України (на Кубані, Поволжі, Далекому Сх.), і міжетнічним культурно-побутовим взаєминам.

Запровадження спотворених соціологічних методів негативно вплинуло на зміст деяких публікацій, особливо тих, що стосувалися "соціалістичних перетворень". На поч. 1930-х рр. під гаслом реорганізації ВУАН "Е.в.", а згодом і всі етногр. заклади було закрито.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Гуслистий К.Г. Українська радянська етнографія: Підсумки і перспективи розвитку. "Народна творчість та етнографія", 1966, № 1
 2. Музиченко С.М. 60-річчя заснування "Етнографічного вісника". "УІЖ", 1985, № 12.

Посилання:
 • ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
 • ЕТНОС
 • КАМІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
 • КУБАНЬ
 • КВІТКА КЛИМЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • ПОПОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • РИХЛІК (РИХЛИК) ЄВГЕН АНТОНОВИЧ
 • ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР КІНДРАТОВИЧ
 • ВИНОГРАДСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ЗЕЛЕНІН ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • КВІТКА КЛИМЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РЕВУЦЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗЕЛЕНІН ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)