ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕТИКЕТОЗНАВСТВО

  Бібліографічне посилання: Дмитрієнко М.Ф. ЕТИКЕТОЗНАВСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Etyketoznavstvo (останній перегляд: 20.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕТИКЕТОЗНАВСТВО

ЕТИКЕТОЗНАВСТВО (від франц. – étiquette – ярлик, правило поведінки, церемонія) – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає етикети – усталені норми поведінки в різних колах, прошарках сусп-в, що існували та існують у межах різних цивілізаційних і етнічних спільнот. Дослідження правил етикету різних епох дає змогу визначити специфічні особливості відповідних періодів, сприяє відтворенню реальної картини подій минулого. Розрізняють, зокрема, такі види етикету: дипломатичний (протокол) – регулює спілкування працівників дипломатичного корпусу на офіц. прийомах, зустрічах, переговорах, раутах тощо відповідно до міжнар. правил; військ. – регламентує спілкування (відносини) офіцерського корпусу і солдатів на службі та в громад. місцях відповідно до вимог статуту; службовий – визначає певні аспекти поведінки кер. і підлеглого, колег по роботі; сімейний – регулює стосунки між дружиною і чоловіком, старшими і молодшими членами родини, дітьми та батьками; мовний – визначає стиль мовного спілкування.

В Україні здавна існував неписаний звід родинного етикету (див. "Повчання" Володимира Мономаха). Автор "Слова про Закон і Благодать" Іларіон теж приділяв значну увагу особливостям нац. етикету. Стефан Зизаній у "Казании святого Кирилла", Ф.Прокопович у Духовному регламенті 1721 наголошували на необхідності знати осн. правила спілкування між людьми. Філософ і мислитель Г.Сковорода у своїх пра-цях та курсах лекцій "Християнське благонравіє" сформулював осн. принципи етикету, який можна охарактеризувати як "християнський етикет".

1717 за указом рос. царя Петра I видано книгу "Юности честное зерцало" (витримала три видання), що містила збірку порад молодим дворянам (див. Дворянство) з приводу того, як поводитися у світському товаристві. В Табелі про ранги 1722 встановлювалася сувора ієрархія всіх видів служби та чинів, відповідно визначався і службовий етикет.

У 18–19 ст. дворянство Російської імперії перейняло франц. етикет. Законодавцем моди став імператорський двір, де регламентувалося все – від норм звертання до носіння одягу. 1842 вийшов указ імп. Миколи I про дозвіл на використання при пошитті одягу шовку, мережива, парчі виключно для осіб, віднесених до перших 5-ти класів Табеля про ранги.

У груд. 1917 декретом РНК Рад. Росії скасовано вживання приватних титулів зі звертанням "господин", скасовано військ. чини. Набув поширення "етикетний нігілізм".

Здобуття Україною держ. незалежності відкрило перед укр. фахівцями з Е. можливість звернутися до вивчення історії укр. нац. етикету та узагальнити досвід минулого в контексті правил етикету, прийнятих у сучасному цивілізованому світі.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Юности честное зерцало. СПб., 1717
 2. М., 1990
 3. Гексли Т. Эволюция и этика. В кн.: Русская мысль. М., 1893
 4. Шопенгауэр А. Свобода воли и основы морали: Две основные проблемы этики. СПб., 1896
 5. Аристотель. Этика. СПб., 1908
 6. Корейс М., Фолл Д. Школа вежливости. Прага, 1963
 7. Шварцман К.А. Этика поведения. М., 1963
 8. Бардин С.М. Этика взаимных отношений. М., 1972
 9. Сухомлинский В.А. Как воспитать нравственного человека (советы воспитателя). К., 1975
 10. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. М., 1988
 11. Смолка К. Правила хорошего тона. М., 1989
 12. Топорков А.Л. У истоков этикета. Л., 1990
 13. Медведев В., Попов А. В мире вежливости. М., 1991
 14. Коваль А.П. Ділове спілкування. К., 1992
 15. Новохацкая Л.П. Краткий справочник по этикету. К., 1992
 16. Культура і побут населення України. К., 1993
 17. Мы живем среди людей: Кодекс поведения. М., 1993
 18. Правила хорошего тона: 240 кратких рекомендаций. К., 1993
 19. Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. М., 1995.

Посилання:
 • ДУХОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ 1721
 • ДВІР
 • ДВОРЯНСТВО
 • ІЛАРІОН
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
 • ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
 • ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ 1722
 • ЗИЗАНІЙ СТЕФАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)