ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gadjackij_dogovir (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658 – укр.-польс. мирна угода, підписана 16(06) верес. неподалік м. Гадяч гетьманом І.Виговським з урядом польс. короля Яна II Казимира Ваза. Підписанню Г.д. передували тривалі, глибоко законспіровані переговори сторін, на яких українські інтереси представляв П.Тетеря, а польс. – С.-К.Беневський. На заключному етапі переговорів у виробленні умов Г.д. з укр. боку активну участь брав Ю.Немирич. За умовами Г.д., який завершував десятилітню укр.-польс. війну, передбачалося повернення Укр. козац. д-ви (у складі трьох воєводств: Київ., Черніг. та Брацлавського) до складу оновленої Речі Посполитої на правах федеративної її ч. – Великого князівства Руського (ВКР). Держ. життя у ВКР облаштовувалося на зразок норм і порядків, що діяли у Великому князівстві Литовському. Крім того, король гарантував амністію всім учасникам війни з Польщею. Військо Запорозьке отримувало підтвердження старих привілеїв, дозвіл на куріння горілки й заведення шинків та право гетьман. суду. Козац. реєстр (див. Реєстри козацькі) складав 60 тис. осіб. За поданням гетьмана щороку 100 козаків із кожного полку мали отримувати нобілітацію. Церк. унія (див. Берестейська церковна унія 1596) ліквідовувалася. Захоплене раніше унійцями церк. майно, культові споруди поверталися правосл. церкві. Правосл. київ. митрополит та ще чотири правосл. єпископи отримували місця в сенаті Речі Посполитої (див. Сенат у Речі Посполитій). Правосл. міщанам гарантувалася рівність у правах із катол. міщанами. Києво-Могилянський колегіум (див. Києво-Могилянська академія) вперше отримував статус вищого навч. закладу та права, рівні з правами Краківської акад. Передбачалося заснування на тер. Речі Посполитої ще однієї правосл. акад., а також відкриття середніх навч. закладів та друкарень. Г.д. уможливлював вільне повернення в Україну польс. землевласників, яким, однак, заборонялося переобтяжувати своїх підданих.

Після підписання Г.д. сторони намагалися скоригувати його положення кожна на свою користь. Гетьман. уряд прагнув збільшити тер. ВКР, розширити прерогативи його держ. інституцій. Водночас польс. сторона наполягала на зменшенні удвічі кількості козац. реєстру, звуженні гетьман. повноважень, відмові від насильницьких дій стосовно унійної спільноти. До ратифікованого сеймом Речі Посполитої у трав. 1659 тексту Г.д. не увійшли положення про ліквідацію унії на всій тер. д-ви, повернення всього відібраного раніше унійцями майна правосл. церкві, козац. реєстр обмежено 30 тис. осіб. Дія договору юридично була припинена урядом Ю.Хмельницького в жовт. 1659, після підписання угоди з Рос. д-вою. У наступні роки положення Г.д. не раз використовувались урядами Ю.Хмельницького, П.Тетері, П.Дорошенка, М.Ханенка при виробленні умов мирних угод з польс. королями.

Дж: Latopisiec, albo Kroniczka Joachima Jerlicza. Warszawa–Petersburg, 1853; [Kochowski]. Historia panowania Jana Kazimierza z Klimakterów przez współczesnego tłómacza w skrócenią na polski język przełoźona, t. 1. Poznań, 1859; Volumina Legum, t. 4. Petersburg, 2859; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 4, 7, 15. СПб., 1863–92.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат. "ЗНТШ", 1909, т. 87–89
 2. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997
 3. Горобець В.М. Гадяцька унія 1658 року. "Історія України", 1998, № 38, 39
 4. Грушевський М.С. Історія України-Руси, т. 10. К., 1998
 5. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок руїни. К., 1998
 6. Горобець В.М. Гадяцька угода 1658 року у контексті міжнародних відносин. "Київська старовина", 1999, № 1.

Посилання:
 • БЕНЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ КАЗИМІР
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • МІЩАНИ
 • НЕМИРИЧ ЮРІЙ
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА

 • Пов'язані терміни:
 • АВТОНОМІЯ
 • БАЛАБАН ДІОНІСІЙ
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • БІЛОГРУД ГРИГОРІЙ
 • БОБОЛИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ
 • БОГДАНОВИЧ-ЗАРУДНИЙ САМІЙЛО
 • БОГУНА ПОВСТАННЯ 1659 Р.
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГАДЯЧ
 • ҐЕДРОЙЦ ЄЖИ
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГОГОЛЬ ОСТАП
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • КОЛЕНДА, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ГАВРИЇЛ
 • КОТ СТАНІСЛАВ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ (КОВАЛІВСЬКИЙ) ІВАН
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЛЕЛЕВЕЛЬ ЙОАХИМ
 • ЛЕСНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ЛІСНИЦЬКІ (ЛЕСНИЦЬКІ)
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МОНАРХІЯ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • НАРІЖНИЙ СИМОН
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НЕМИРИЧ ЮРІЙ
 • НЕМИРИЧІ
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОСАЧ ТИМІШ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСТРОЗЬКА УГОДА 1670
 • ПЕТРАНОВСЬКИЙ ЯРЕМА
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1654–1667
 • РУДОМИЧ ВАСИЛЬ
 • СЕРДЮКИ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ТОМКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ
 • ТВАРДОВСЬКИЙ САМУЕЛЬ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ВИГОВСЬКІ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)