ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГАЛИЧИНА

  Бібліографічне посилання: Ісаєвич Я.Д. ГАЛИЧИНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Galychyna (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГАЛИЧИНА

ГАЛИЧИНА – історичний регіон України. За сучасним адм. поділом – тер. Львівської області, Івано-Франківської області, більшої ч. Тернопільської області, пд. ч. Рівненської області, пд. і сх. частини Підкарпатського воєводства Польщі. У 6–9 ст. ці землі входили до ареалу розселення сх.-слов'ян. племен білих хорватів, і тиверців, від 10 ст. (ймовірно, з серед. ст.) вони – у складі Київської Русі. 981 до Київ. Русі приєднано західну окраїну Г. (перемишльську землю), яка незадовго перед тим опинилася у сфері політ. впливів Чехії та залежних від неї пд.-польс. князівств. Наприкінці 11 – 1-й пол. 12 ст. у складі Київ. Русі виділилися Звенигородське князівство, Перемишльське князівство і Теребовльське князівство; протягом 1141–45 кн. Володимирко Володаревич об'єднав їх, перенісши столицю до Галича (давнього). Галицьке князівство за правління Ярослава Володимировича поширювало свій вплив і на середнє та нижнє Подністров'я. 1199 внаслідок об'єднання Г. і волинської землі під владою волин. кн. Романа Мстиславича виникло Галицько-Волинське князівство, володар якого Данило Галицький 1253 прийняв титул короля. Цим титулом користувався на поч. 14 ст. його внук Юрій Львович 1156 заснована Галицька єпархія, а 1303 – Галицька митрополія (існувала з перервами до 1347 і 1371–1401). 1349 більша ч. Г., яка так і не відновила свої сили після монголо-татарської навали, була загарбана польс. королем Казимиром III Великим. У ході боротьби за Г. Польщі, Литви й Угорщини вона перейшла до володінь васала Угорщини кн. Владислава Опольського (1372–78, 1385–87), 1381–85 належала Угор. королівству. 1387 всупереч опорові місц. нас. осн. ч. Г. з м. Львів анексовано до Корони Польської, у складі якої 1434 утворено Руське воєводство з центром у Львові. Белзьке князівство, яке з 1388 було у васальній залежності від князів Мазовії (істор. обл. Польщі), 1462 теж перейшло до Польщі й було перетворено на Белзьке воєводство. Наприкінці 16 – поч. 17 ст. у Г. розгорнувся укр. нац.-культ. рух, у багатьох містах діяли братства. Значна ч. Г. була визволена під час походів Б.Хмельницького на зх. 1648 і 1655. Унаслідок 1-го поділу Польщі 1772 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) до Австрії перейшла укр. Г. з м. Львів, а також Пд. Польща з м. Краків. Ці землі були штучно об'єднані в єдину провінцію – коронний край Королівство Галіції і Лодомерії з центром у Львові, сх. ч. якої (істор. Галичину) називали Східною Галичиною, а зХ., польс., – Зх. Галичиною. Резиденцією австрійс. губернатора і провінційних адм. установ був Львів. Тут збирався й Галицький становий сейм. Від 1787 до Королівства Галіції і Лодомерії приєднана Буковина (1849 виділена в окремий округ), з 1795 сюди входили Холмщина і ч. польс. земель з містами Радом і Люблін (т. зв. Нова Зх. Г., від 1809 передана Російській імперії; нині у складі Польщі). 1809–15 Тернопільський округ Г. належав Рос. імперії. Краків з околицею від 1809 підлягав Варшавському князівству, 1815–46 існувала Краківська республіка під патронатом Австрії, Пруссії та Росії. 1807 ств. Галицька греко-католицька митрополія. Після перетворення 1867 Австрійс. монархії на Австро-Угорську (див. Австро-Угорщина) її урядові кола надали Г. статус автономної пров., однак на умовах, які забезпечили перевагу в адміністрації польс. поміщиків: відповідно до запровадженої там виборчої системи, їхнім представникам належала більшість місць у Галицькому крайовому сеймі та провінційній повітовій адміністрації. У той же час конституційний устрій відкривав деякі можливості для активізації укр., польс. і єврейс. культ. та політ. життя. Започаткований в 2-й чв. 19 ст. укр. нац.-культ. рух набрав розмаху під час революції 1848–49 (див. Революції 1848–1849 в Європі) і особливо з кін. 1860-х рр. Активна діяльність укр. громад. і культ. орг-цій та партій в самій Г. і перенесення туди видавничої діяльності наддніпрянської укр. інтелігенції внаслідок загострення антиукр. політики царського уряду зумовили заг.-укр. значення Г. як осередку нац. руху і укр. політ. думки. 19 жовт. 1918 Укр. нац. рада у Львові (див. Українська національна рада ЗУНР), ств. із представників укр. політ. структур Г. і Буковини, проголосила утворення на зх.-укр. землях Укр. д-ви в межах Г. й Буковини; 1 листоп. 1918 укр. влада була встановлена у Львові й повітових містах Г., 13 листоп. 1918 прийнято Тимчасову конституцію Західноукраїнської Народної Республіки; 3 січ. 1919 рада ухвалила закон про злуку ЗУНР з УНР в єдиній соборній д-ві; рішення це було ухвалено також Директорією УНР і 22 січ. 1919 урочисто проголошено на Софійській площі у Києві (див. Акт злуки), а наступного дня ухвалено Трудовим конгресом України. Від лип. 1919 до верес. 1939 Г. разом із Зх. Волинню окупована Польщею, в складі якої її поділено на Львів., Станіславське і Терноп. воєводства. 1939–41 та з 1944 – Г. у складі УРСР, де 4 грудня 1939 утворено Львів. обл., Дрогобицьку область, Станіславську (нині Івано-Франк. обл.), Терноп. обл.; до останньої увійшли також пд. окраїни Волинського воєводства. Зх. повіти Г. з осені 1939 були під гітлерівською окупацією, яка в лип. 1941 поширилася на весь регіон. Окупанти у серп. 1941 утворили дистрикт "Галичина", який приєднали до Генеральної губернії з центром у Кракові. У структурі територіального поділу Української повстанської армії Г. ч. Буковини й Закарпатська Україна утворювали групу УПА-Захід з окремою військ. округою "Сян" (Перемишльщина, Холмщина, Лемківщина). Після Другої світової війни зх. повіти Г. залишилися в Польщі (нині у складі Підкарп. воєводства), більшість укр. нас. переселено в УРСР або 1947 виселено на колиш. нім. землі на зх. і пн. Польщі (див. Вісла", акція 1947).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Лозинський М. Галичина в житті України. Відень, 1916
 2. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій пол. XIX – на поч. XX ст.). Львів, 1965
 3. Торжество історичної справедливості. Закономірність возз’єднання західно-українських земель в єдиній Українській Радянській державі. Львів, 1968
 4. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. Нью-Йорк, 1970
 5. Magocsi P. Galicia: A Historical Survеy and Bibliographic Guide. Toronto–Buffalo–London, 1983
 6. Kozik J. The Ukrainian National Movement in Galicia: 1815–1849. Edmonton, 1983.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АКТ ЗЛУКИ (1919)
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БЕЛЗЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • БЕЛЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • БРАТСТВА
 • БУКОВИНА
 • ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ
 • ДРОГОБИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГАЛИЧ (ДАВНІЙ)
 • ГАЛИЧИНА, ДИСТРИКТ
 • ГАЛИЦЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ
 • ГАЛИЦЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ
 • ГАЛИЦЬКИЙ СТАНОВИЙ СЕЙМ
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ГАЛИЦЬКА МИТРОПУЛІЯ (14 СТ.)
 • ГЕНЕРАЛЬНА ГУБЕРНІЯ
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КАЗИМИР ІІІ ВЕЛИКИЙ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХОЛМЩИНА
 • ХОРВАТИ
 • КОРОЛІВСТВО ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ
 • КОРОНА, КРОНА
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛЕМКІВЩИНА
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
 • ПЕРЕМИШЛЬСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ 1848–1849 РОКІВ
 • РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • РОМАН МСТИСЛАВИЧ, РОМАН-БОРИС МСТИСЛАВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • СХІДНА ГАЛИЧИНА
 • ТЕРЕБОВЛЬСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ
 • ТИВЕРЦІ
 • УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)
 • УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗУНР
 • ВАРШАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ВІСЛА, АКЦІЯ 1947
 • ВОЛОДИМИРКО ВОЛОДАРЕВИЧ
 • ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)
 • ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ХАРЧУВАННЯ ТА ЇЖА
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: МІФОЛОГІЧНІ ВІРУВАННЯ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНО-ВЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО
 • АГНОН(ЧАЧКЕС) ШМУЕЛЬ
 • АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО
 • АКТ 5 ЛИСТОПАДА 1916 Р.
 • АНСЬКИЙ СЕМЕН
 • АНДРІЄВСЬКИЙ ВІКТОР НИКАНОРОВИЧ
 • АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • АРІСТОВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРМІЯ КРАЙОВА
 • АРТЕМІЙ (ГАЛИЦЬКИЙ ЄПИСКОП)
 • АТАНАСІЙ КАЛЬНОФОЙСЬКИЙ
 • АВГУСТИНЦІ
 • АВРАМЕНКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ
 • АВСТРІЯ
 • АВСТРІЙСЬКА МОНАРХІЯ ТА АВСТРО-УГОРЩИНА
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • АВСТРОСЛАВІЗМ
 • АВТОНОМІЯ
 • АЗБУЧНА ВІЙНА
 • БАДЕНІ КАЗИМИР
 • БАДЕНІ СТАНІСЛАВ
 • БАГРЯНИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • БАЛАБАН ДІОНІСІЙ
 • БАНДЕРА АНДРІЙ
 • БАНКИ
 • БАРАЛЬ АРНОЛЬД ГУСТАВОВИЧ
 • БАРАН СТЕПАН
 • БАРОНЧ САДОК
 • БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ
 • БАРВІНСЬКИЙ ОСИП ГРИГОРОВИЧ
 • БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
 • БАТАЛЬЙОН РУСЬКИХ
 • БАТАЛЬЙОНИ ХЛОПСЬКІ
 • БЕНЕДИКТИНЦІ
 • БЕССАРАБІЯ
 • БІБЛІЇ ПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 • БІЛЕНЬКИЙ ЯРОСЛАВ
 • БІЛЯНСЬКИЙ ПЕТРО
 • БІЛОГРУД ГРИГОРІЙ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • БІЗАНЦ АЛЬФРЕД
 • БЛОНСЬКИЙ КИРИЛО ІВАНОВИЧ
 • БОБРИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БОБРИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БОБЖИНСЬКИЙ МІХАЛ
 • БОГДАН ІІІ ОДНООКИЙ
 • БОЯРИ-ШЛЯХТА
 • БОНН ФРАНЦ КСАВЕРІЙ
 • БОРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДЕР
 • БОРОТЬБА
 • БОРОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ
 • БОРОВИК МИХАЙЛО
 • БОРИСИКЕВИЧ ІВАН
 • БОРЖКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
 • БОТЕРО ДЖОВАННІ
 • БРАТЕРСТВО ТАРАСІВЦІВ
 • БРАТСЬКІ ШКОЛИ
 • БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ 9 ЛЮТОГО 1918 Р.
 • БРОДИ
 • БРУСИЛОВСЬКИЙ ПРОРИВ 1916
 • БУДИТЕЛІ
 • БУКОВИНА
 • БУКОВИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
 • БУКОВИНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ЗАВОРУШЕННЯ 1838-39 РР.
 • БУКШОВАНИЙ ОСИП ІВАНОВИЧ
 • ЧАРТОРИЙСЬКИЙ АДАМ-ЄЖИ
 • ЧЕБОТАРІВ МИКОЛА
 • ЧЕХІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЧЕХИ В УКРАЇНІ
 • ЧЕРЕМШИНА МАРКО
 • ЧЕРКАВСЬКИЙ ЄВЗЕБІЙ
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • ЧЕРВНЕВИЙ НАСТУП 1917
 • ЧЕРВОНА ДВАНАДЦЯТКА
 • ЧЕРВОНА РУСЬ
 • ЧМОЛА ІВАН СИМЕОНОВИЧ
 • ЧОЛОВСЬКИЙ-САС ОЛЕКСАНДЕР
 • ЧОПОВЕ
 • ЧОРНА РУСЬ
 • ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМПОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ РОМАН-МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ДЕКЛАРAЦІЯ ТИМЧАСОВОГО РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 1919
 • ДЕМБОВСЬКИЙ ЕДВАРД
 • ДЕНИСЕВИЧ (ДЕНИСОВИЧ) АНДРІЙ
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДІЛО
 • ДНІПРОВСЬКА ДИВІЗІЯ
 • ДНІСТЕР
 • ДОБРОВСЬКИЙ ЙОЗЕФ
 • ДОБРЯНСЬКИЙ АДОЛЬФ
 • ДОЛЕНҐА-ХОДАКОВСЬКИЙ ЗОРІАН
 • ДОЛЬНИЦЬКИЙ АНТІН
 • ДОМІНІЇ
 • ДОМІНІКАЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ДРУГА УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ДИВІЗІЯ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДУДИКЕВИЧ ВОЛОДИМИР
 • ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ДВОРИЩЕ
 • ДЯК
 • Д'ЕСТЕ ФЕРДИНАНД
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДИТЯЧІ ТА ПІДЛІТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ СКАУТІВ І ПІОНЕРІВ В УКРАЇНІ
 • ЄГОВІСТИ, СВІДКИ ЄГОВИ
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ
 • ЕРБІНЬЇ МІШЕЛЬ ДЕ
 • ЕСТОНЦІ В УКРАЇНІ
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЕТНОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ АВСТРІЙСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО УРЯДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ЄВТИМОВИЧ ВАРФОЛОМІЙ ПИМОНОВИЧ
 • ФЕДАК СТЕПАН
 • ФЕДІР ОЛЬГЕРДОВИЧ
 • ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
 • ФІЛЕВИЧ ІВАН ПОРФІРІЙОВИЧ
 • ФІРКОВИЧ АВРААМ
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • ФОСТУН СВЯТОМИР-МИХАЙЛО
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ФРАНЦ-ЙОСИФ I ГАБСБУРГ
 • ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1789–1804
 • ФРАНЦИСКАНСЬКА МЕТРИКА
 • ФРАНЦИСКАНЦІ
 • ФРЕДРО АНДЖЕЙ-МАКСИМІЛІАН
 • ФРОЛЯК СВЯТОСЛАВ
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • ГАКМАН ЄВГЕН
 • ГАЛКИН ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ
 • ГАЛЛЕР ЮЗЕФ
 • ГАЛУЩИНСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ГАЛИЧ
 • ГАЛИЧО-РУСЬКИЙ ВІСНИК
 • ГАЛИЧИНА ВІЙСЬКОВЕ ФОРМУВАННЯ
 • ГАЛИЦЬКА БИТВА 1914
 • ГАЛИЦЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ГАЛИЦЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1846
 • ГАЛИЦЬКІ ПОВСТАННЯ (1145, 1170, 1189)
 • ГАЛИЦЬКИЙ ПОХІД ТАТАРСЬКО-НОГАЙСЬКОГО ВІЙСЬКА 1695
 • ГАЛИЦЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 1920 (ГАЛРЕВКОМ)
 • ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ
 • ГАЛИЦКО-РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
 • ГАНДЕЛЬСМАН МАРЦЕЛІЙ
 • ГАНКЕВИЧ МИКОЛА
 • ГАРАСЕВИЧ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
 • ГАВРОНСЬКИЙ-РАВІТА
 • ГАЗЕТА
 • ГАЛИЦЬКА МИТРОПУЛІЯ (14 СТ.)
 • ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГАЛИЦЬКА КРАЙОВА ВИСТАВКА 1894.
 • ГЕЙДЕНРЕЙХ-ДЕ-ГЕНІНГ МИХАЙЛО
 • ҐЕЛЬБЕР НАТАН МІХАЕЛЬ
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
 • ГЕНСЬОРСЬКИЙ АНТІН ІВАНОВИЧ
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГНАТИШАК МИКОЛА
 • ГОЛІЦИНСЬКИЙ ЄВ ГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГОЛОС НАРОДНИЙ
 • ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА
 • ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШТАБ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (ГВШ УПА)
 • ГОЛУХОВСЬКИЙ АГЕНОР
 • ГОМІЛЕТИКА ТА ПРОПОВІДНИЦТВО В УКРАЇНІ 9–18 СТ.
 • ГОРЛИЦЬКА БИТВА 1915
 • ГОРН МАВРИЦИ ВОЛЬФОВИЧ
 • ГОРОДЕНКА
 • ГОЩИНСЬКИЙ CЕВЕРИН
 • ГОШОВСЬКИЙ БОГДАН
 • ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
 • ГРЕБЕНЯК ВОЛОДИМИР
 • ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ У ЛЬВОВІ
 • ГРЕКИ В УКРАЇНІ
 • ГРІШ, ГРОШ
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • ГРОШЕН
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 14–19 СТОЛІТЬ
 • ГРУДНЕВА КОНСТИТУЦІЯ 1867
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГРИНЕВИЧЕВА КАТРЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУЦУЛЬСЬКО-БУКОВИНСЬКИЙ ЛЕГІОН
 • ГУЦУЛЬЩИНА
 • ГУЦУЛИ
 • ГУДОВИЧІ
 • ГУЛЕВИЧІ
 • ГУШАЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНЛЕНДЕР ЛЮДВІК
 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В 18 – НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ІНСАБАТО ЕНРІКО
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІНТЕРНОВАНІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ
 • ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА 1847–1848
 • ІОВ ПОЧАЇВСЬКИЙ
 • ІСЛАМ-ГІРЕЙ III
 • ІСПАНІЯ, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІТАЛІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ
 • ІВАНОВ МИКОЛА ІУДОВИЧ
 • КАЧАЛА СТЕПАН
 • КАЧКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КАЛЬНОКІ ГУСТАВ
 • КАМЕНЯРІ
 • КАПУЩАК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КАПУСТА ЛАВРІН
 • КАРБОНАРІЇ
 • КАРЛОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПРАЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАРПАТО-РУССКИЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
 • КАРПАТСЬКИЙ РЕЙД СУМСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З'ЄДНАННЯ ПІД КОМАНДУВАННЯМ С.КОВПАКА 1943
 • КАРПАТИ УКРАЇНСЬКІ
 • КАРПИНЕЦЬ ІВАН
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ
 • КАЗИМИР ІІІ ВЕЛИКИЙ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КЄНЄВИЧ СТЕФАН
 • КЕЙСТУТ
 • ХАЛЕЦЬКІ, БОЯРСЬКИЙ РІД
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХОЛМЩИНА
 • ХОМИШИН ГРИГОРІЙ
 • ХОРВАТІЯ, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ
 • ХОТКЕВИЧ ГНАТ МАРТИНОВИЧ
 • ХУТІР
 • ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • КЛЬОНОВИЧ СЕБАСТЬЯН-ФАБІАН
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
 • КОБРИНСЬКИЙ ЙОСАФАТ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОБИЛИЦЯ ЛУК'ЯН
 • КОХ ГАНС
 • КОХОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ПОРФИРОВИЧ
 • КОЛЬ ЙОГАН-ГЕОРГ
 • КОЛАБОРАЦІОНІЗМ, ПОНЯТТЯ
 • КОЛЬБЕРГ ОСКАР
 • КОЛЕССА ФІЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОЛЕССА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • КОЛЛАР ЯН
 • КОЛОДА
 • КОЛОМИЯ
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОНАРСЬКИЙ ШИМОН
 • КОНЕЦПОЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • КОНГРЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, КОНГРЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЄВРОПИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ
 • КОНИК КЛИМ ЙОСИПОВИЧ
 • КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • КОНКОРДАТ
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КОНСТИТУЦІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ
 • КОНСТИТУЦІЇ ДРУГОЇ РЕЧІПОСПОЛИТОЇ ПОЛЬСЬКОЇ 1921 ТА 1935
 • КОНСТИТУЦІЙНІ АКТИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЕКТИ ГАЛИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЕКТИ С.ДНІСТРЯНСЬКОГО
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОПЕРНИЦЬКИЙ ІЗИДОР (СИДІР, ІСИДОР) СТАНІСЛАВОВИЧ
 • КОПИЧИНЦІ
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРОЛІВСТВО ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ
 • КОРОЛІВСТВО РУСЬ
 • КОРОННИЙ КРАЙ
 • КОСАЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОСТЕЛЬНИК ГАВРИЇЛ ТЕОДОРОВИЧ
 • КОЦИЛОВСЬКИЙ ЙОСАФАТ
 • КОВАЛІВ ІВАН
 • КОВАЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • КОЗЛОВСЬКИЙ ЛЕОН
 • КОЗОРІС МИХАЙЛО КИРОВИЧ
 • КРАЙОВА КОНСТИТУЦІЯ ДЛЯ ГАЛИЧИНИ 1850, КРАЙОВИЙ СТАТУТ ДЛЯ КОРОЛІВСТВА ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ З ВЕЛИКИМ КНЯЗІВСТВОМ КРАКІВСЬКИМ З НЕЗАЛЕЖНИМ ПРАВИЛОМ ВИБОРІВ ДО КРАЙОВОГО СЕЙМУ
 • КРАКІВСЬКІ ВІСТІ
 • КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КРАШЕВСЬКИЙ (KRASZEWSKI) ЮЗЕФ-ІГНАЦИ
 • КРАСКОВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • КРАСНОПЕВЦЕВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КРАТ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО УЛЯНА
 • КРАВЧУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРАВС АНТІН
 • КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • КРИЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИМСЬКІ ТАТАРИ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРИВЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ЄРЕМІЙОВИЧ
 • КРИВИЦЬКА ЛЕСЯ СЕРГІЇВНА
 • КРИЖАНИЧ ЮРІЙ
 • КРИЖАНІВСЬКИЙ ПЛАТОН
 • КРОХМАЛЮК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • КРОНТАЛЕР
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА МАРІЯ ТАРАСІВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА СОЛОМІЯ АМВРОСІЇВНА
 • КУБАЛЯ ЛЮДВІК
 • КУБАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ККВ)
 • КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КУЧАБСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУЇЛОВСЬКИЙ-САС ЮЛІЯН
 • КУК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • КУЛИК ІВАН ЮЛІАНОВИЧ
 • КУЛИКІВ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
 • КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (КУН)
 • КУПЧИНСЬКИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ
 • КУРБАС РОМАН ПИЛИПОВИЧ
 • КУРЕМСА
 • КУЗЕМСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • КИЇВСЬКІ ІЄРАРХИ, ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КИЇВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ, АРХІЄПИСКОПІВ, МИТРОПОЛИТІВ І ПАТРІАРХІВ
 • КИПРІЯН
 • КИРЧІВ БОГДАР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КИРИЛИЦЯ
 • КИВЕЛЮК ІВАН
 • ЛАБА ВАСИЛЬ
 • ЛАГОДИНСЬКИЙ МИКОЛА ГНАТОВИЧ
 • ЛАКОТА ГРИГОРІЙ
 • ЛАНОВЕ
 • ЛАВРІВСЬКИЙ ІВАН (ІОАНН) АНДРІЙОВИЧ
 • ЛАВРІВСЬКИЙ ЮЛІАН ГРИГОРОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДЬ МИКОЛА
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕГІОН УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
 • ЛЕМКІВЩИНА
 • ЛЕОПОЛЬД ІІ ГАБСБУРГ
 • ЛЕПКИЙ БОГДАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ
 • ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ
 • ЛЕВИНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКА (ЛЕВИЦЬКА-КРУШЕЛЬНИЦЬКА) ГАЛИНА ЛЬВІВНА
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ЄВГЕН ЙОСИПОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛУКИЧ
 • ЛІГА НАЦІЙ
 • ЛІМАНОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ
 • ЛІНІЙЧАСТОГО ПОСУДУ КУЛЬТУРА
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛИТВА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЛИТВИНОВИЧ СПИРИДОН
 • ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ КУЛЬТУРА
 • ЛОБАНОВ-РОСТОВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЛОКАЦІЯ
 • ЛОПАТИНСЬКА ФІЛОМЕНА МИКОЛАЇВНА
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛОЗІНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ
 • ЛОЗИНСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ
 • ЛУГ
 • ЛУКАСЕВИЧ ЄВМЕН
 • ЛУКІЯНОВИЧ ДЕНИС ЯКОВИЧ
 • ЛУЦЬКИЙ ОСТАП МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1848
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • ЛЬВІВСЬКИЙ СОБОР 1946
 • ЛЬВІВСЬКИЙ ТАЄМНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ЛЯШ КАРЛ ФОН
 • ЛЮБАРТ, ЛЮБАРТ-ДМИТРО ГЕДИМІНОВИЧ
 • ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • ЛЮТЕРАНСТВО
 • МАГОЧІЙ ПАВЛО-РОБЕРТ
 • МАКАРЕНКО ПЕТРО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • МАКОГОН ДМИТРО ЯКОВИЧ
 • МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
 • МАКУХ ІВАН ІЛЛІЧ
 • МАЛИЦЬКА КОСТЯНТИНА ІВАНІВНА
 • МАЛИШКО АНДРІЙ САМІЙЛОВИЧ
 • МАНЬДЖУРСЬКИЙ ВІСТНИК
 • МАНЯВСЬКИЙ СКИТ
 • МАРАМОРОЩИНА
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
 • МАРТОВИЧ ЛЕСЬ
 • МАРУСЯК ДМИТРО
 • МАСАРИК ТОМАШ-ГАРРІГ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАТЛА ЗИНОВІЙ
 • МАЦЕЙКО ГРИГОРІЙ
 • МАТУШЕВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • МАЗЕПИНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
 • МАЗЕПИНСТВО
 • МЕКСИКА, МЕКСИКАНСЬКІ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
 • МЕЛЬНИК АНДРІЙ АТАНАСОВИЧ
 • МЕНЦИНСЬКИЙ МОДЕСТ ОМЕЛЯНОВИЧ
 • МІДНО-КАМ'ЯНИЙ ВІК, УЖИВАНІШЕ
 • МІЛЛЕР ГЕРАРД-ФРІДРІХ
 • МІСТЕЧКО
 • МІСТО
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • МІЖПАРТІЙНА РАДА
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОГИЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН
 • МОЛДАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • МОЛДОВА
 • МОЛОДА ПОЛЬЩА
 • МОЛОДА ЄВРОПА
 • МОЛОДІЖНИЙ РУХ
 • МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • МОСТИСЬКА
 • МСТИСЛАВ ДАНИЛОВИЧ
 • МУХИ ПОВСТАННЯ 1490–1492
 • МУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ
 • МИКОЛА II
 • МИЛОРАДОВИЧ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА
 • МИР
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НАДСЯННЯ
 • НАХТІГАЛЬ
 • НАМІСНИЦТВО
 • НАРОД
 • НАРОДНА РАДА
 • НАРОДНИЙ ДІМ У ЛЬВОВІ
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • НАРОДОВЦІ
 • НАШІ ДНІ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УГОРСЬКОГО НАРОДУ 1703-1711
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАВРОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
 • НЕОУНІЯ, НОВА УНІЯ
 • НІМЕЧЧИНА
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • НОМИС
 • НОРМАЛІЗАЦІЯ
 • НОВА ЕРА
 • НОВА УКРАЇНА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • НИКОН
 • ОДЕСА
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ОХРИМОВИЧ (ОХРІМОВИЧ) ВОЛОДИМИР ЮЛІАНОВИЧ
 • О'КОННОР-ВІЛІНСЬКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 • ОКУНЕВСЬКА-МОРАЧЕВСЬКА СОФІЯ
 • ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК
 • ОЛЬЖИЧ О.
 • ОПІЛЬСЬКИЙ ЮЛІАН
 • ОПРИШКИ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОРЛИ
 • ОСАДЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ
 • ОСЬМАЧКА ТОДОСЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ОСНОВА - ГАЗЕТА
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • ОССОЛІНЕУМ
 • ОССОВСЬКИЙ ГОТФРИД
 • ОСТАРБАЙТЕРИ
 • ОСТЕН-САКЕН ДМИТРО ЄРОФІЙОВИЧ
 • ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕГ
 • ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • ОСВЕНЦІМ
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ОВАД ПЕТРО
 • ОЗАРКЕВИЧ ІВАН
 • ПАЛІЙ АНДРІЙ
 • ПАМ'ЯТКА
 • ПАНЕЙКО ВАСИЛЬ
 • ПАНЩИНА
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАРЦЕЛЯЦІЯ
 • ПАРТИЦЬКИЙ ОМЕЛЯН
 • ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
 • ПАЦИФІКАЦІЯ
 • ПАУЛІ ІГНАЦІЙ
 • ПЕЛЕНСЬКИЙ ЗИНОВІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА 1649
 • ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
 • ПЕРЕМИСЬКА ЄПАРХІЯ
 • ПЕРФЕЦЬКИЙ РОМАН
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕТРУШЕВИЧ АНТІН СТЕПАНОВИЧ
 • ПЕТРУШЕВИЧ ЄВГЕН ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ПІДПІЛЛЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ В УКРАЇНІ
 • ПІЛСУДСЬКИЙ ЮЗЕФ-КЛЕМЕНС
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПЛАСТ, УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАСТОВИЙ УЛАД
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОДОЛЯКИ
 • ПОДОЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА В М. ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • ПОКУТТЯ, ПОКУТЄ
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
 • ПОЛЬСЬКІ КОРПУСИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1919–1920
 • ПОНЯТЕНКО ПРОКІП ДМИТРОВИЧ
 • ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • ПОТОЦЬКА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА
 • ПОТОЦЬКИЙ АНДЖЕЙ
 • ПОТОЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • ПРОСВІТА (1941–1943)
 • ПРОСВІТА (1868–1939)
 • ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 • ПРИКАРПАТТЯ
 • РАБСТВО В УКРАЇНІ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)
 • РАФФАЛОВИЧ ДЖОРДЖ
 • РАЄВСЬКИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • РАЙХСКОМІСАРІАТ УКРАЇНА
 • РЕФОРМАТСЬКІ ЦЕРКВИ
 • РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ 1848–1849 РОКІВ
 • РЯБКОВ ПАВЛО ЗАХАРОВИЧ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РІДНА ШКОЛА
 • РОМАНОВИЧІ
 • РОМАНТИЗМ
 • РОЗДОЛЬСЬКИЙ РОМАН
 • РУДНИЦЬКИЙ ІВАН
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ - АЛЬМАНАХ (1837)
 • РУСЬКА БЕСІДА
 • РУСЬКА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА
 • РУСЬКА МОВА
 • РУСЬКА ТРІЙЦЯ
 • РУСЬКІ РАДИ В ГАЛИЧИНІ
 • РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП)
 • РУСЬКИЙ ДОМЕН КОРОЛЯ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РУСИНИ
 • РИДЗ-СМІГЛИ ЕДВАРД
 • РЖЕГОРЖ ФРАНТІШЕК
 • САДОВСЬКИЙ МИКОЛА КАРПОВИЧ
 • САМОСТІЙНА УКРАЇНА - ПРАЦЯ М. МІХНОВСЬКОГО (1900)
 • САНГУШКИ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКІ КОНВЕНЦІЇ 1772–1797
 • САПІГА ЛЕВ 1803–1878
 • САПІГИ
 • ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ, НАЦ. І ДЕРЖ. ГІМН УКРАЇНИ
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848 В ГАЛИЧИНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ
 • СЕМБРАТОВИЧ СИЛЬВЕСТР
 • СЕРВІТУТ
 • СФАНЦ, МОНЕТА
 • СФРАГІСТИКА
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ШАЙНОХА КАРОЛЬ
 • ШАРАНЕВИЧ ІСИДОР
 • ШАШКЕВИЧ МАРКІЯН
 • ШЕПТИЦЬКІ
 • ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРЕЙ
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА МОГИЛА
 • ШЛЕМКЕВИЧ МИКОЛА
 • ШЛЯХТА ЗАГРОДОВА
 • ШНАЙДЕР АНТОН
 • ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • ШВЕЦІЯ, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ
 • ШИРОЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
 • СІЧ - ОРГАНІЗАЦІЯ ГАЛИЧИНИ
 • СІЧ ВІДЕНСЬКА - ОРГ-ЦІЯ У ВІДНІ
 • СІЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
 • СІНГАЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР
 • СІОН РУСЬКИЙ
 • СХІДНА ГАЛИЧИНА
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СЛОВ’ЯНСЬКИЙ З’ЇЗД 1908 У ПРАЗІ
 • СЛОВ’ЯНСЬКИЙ З’ЇЗД 1848 У ПРАЗІ
 • СЛОВО - ЧАСОПИС
 • СМЕРДИ
 • СМОЛЬКА ФРАНЦІШЕК
 • СМОЛОСКИПИ УКР. ЧАСОПИС (1927-1929)
 • СМИРНОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • СОБОР РУСЬКИХ УЧЕНИХ - З'ЇЗД У ЛЬВОВІ (1848)
 • СОЮЗ ДРУЗІВ НАРОДУ
 • СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)
 • СОЮЗ МІСТ - ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 • СОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
 • СОКАЛЬСЬКА БИТВА 1519
 • СПАС СЕЛО
 • СПЕЦПОСЕЛЕННЯ
 • СПІВДРУЖНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАРОДУ
 • СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
 • ССТАДІОН-ВАРТГАУЗЕН ФРАНЦ-СЕРАФІН
 • СТАДНИК ЙОСИП ДМИТРОВИЧ
 • СТАХІВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
 • СТАРА СІЛЬ, СМТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРЦІ В УКРАЇНІ 14–16 СТ.
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СТЕПАНІВ-ДАШКЕВИЧ ОЛЕНА
 • СТЕПАНЯК МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
 • СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ
 • СТРИЙ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТУДЕНТСЬКИЙ ПРАПОР, ЖУРНАЛ 1943-1944
 • СТУПНИЦЬКИЙ ІВАН-САТУРНІН
 • СУРМА, УКР. ЧАСОПИС
 • СУШКО ОЛЕКСАНДР
 • СУВЕРЕН Д’ОР, МОНЕТА
 • СВЄНЦІЦЬКИЙ ІЛАРІОН СЕМЕНОВИЧ
 • СВЯТОЮРЦІ
 • СВІДКИ ЄГОВИ
 • СВІДЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • СВОБОДА - ТИЖНЕВИК, ЛЬВІВ (1897-1938)
 • СИГІЗМУНД КОРИБУТОВИЧ
 • СИН РУСІ РУКОПИСНА ПОЕТИЧНА ЗБІРКА
 • ТАЛМУД
 • ТАРНАВСЬКИЙ МИРОН ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ТЕМНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ІПОЛІТ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ МАРКІЯН АНТОНОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП СТЕПАНОВИЧ
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КРАЙ
 • ТОКАРЖЕВСЬКИЙ-КАРАШЕВИЧ ЯН
 • ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ НАСЛЕННЮ ПІВДНЯ РОСІЇ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД ВОННИХ ДІЙ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТОВАРИСТВО ПРИЯТЕЛІВ РУСІ
 • ТОВАРИСТВО ДЛЯ РОЗВОЮ РУСЬКОЇ ШТУКИ
 • ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ
 • ТРУШ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ТРИЛЬОВСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИПОВИЧ
 • ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ЛОНГИН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЦЕХИ
 • ЦЕЛЕВИЧ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНА РАДА НАРОДОВА
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ЦЕЦОРСЬКА БИТВА (1620)
 • ТШИНЕЦЬКЕ КУЛЬТУРНЕ КОЛО, ТШИНЕЦЬКО-КОМАРІВСЬКО-СОСНИЦЬКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ЦЯПКА ІВАН
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ТИКТОР ІВАН
 • ТИСМЕНИЦЯ, МІСТО
 • ТИСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
 • ТИВУН
 • УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (1914-1916)
 • УНІВСЬКА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЛАВРА
 • УРБАР, РІЧНИЙ ІНВЕНТАРНИЙ ДОКУМЕНТ
 • УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • УСТИЯНОВИЧ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ВАГИЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВАХНЯНИН АНАТОЛЬ
 • ВАПОВСЬКИЙ БЕРНАРД ТА ЙОГО ХРОНІКА
 • ВАРШАВА
 • ВАССИЯН ЮЛІАН
 • ВАСИЛІАНСЬКІ ШКОЛИ
 • ВАСИЛІАНИ
 • ВАСИЛЬКІВ
 • ВАТИКАН
 • ВЧЕНИЙ ГУРТОК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
 • ВЕЧЕРНИЦІ
 • ВЕХТЕР ОТТО
 • ВЕРДУМ УЛЬРІХ ФОН
 • ВЕРХОВИНА (ЖАБ'Є),
 • ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
 • ВІЧЕ
 • ВІДЕНСЬКА БИТВА 1683 Р.
 • ВІДХІДНИЦТВО
 • ВІДРОДЖЕННЯ
 • ВІЙНА 1812 Р.
 • ВІКЕНГАУЗЕР ФРАНЦ АДОЛЬФ
 • ВІНОК РУСИНАМ НА ОБЖИНКИ
 • ВІНЦЕНТІЙ КАДЛУБЕК
 • ВІСНИК ДЛЯ РУСИНІВ АВСТРІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • ВОДЯНИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ
 • ВОЛОСЬКЕ ПРАВО
 • ВОРОБКЕВИЧ СИДІР (ІСИДОР) ІВАНОВИЧ
 • ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР КІНДРАТОВИЧ
 • ВТРАТИ ЛЮДСЬКІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 РР
 • ВУРЦБАХ-ТАННЕНБЕРГ КОНСТАНТ
 • ВИБРАНЦІ
 • ВИХІД СЕЛЯНСЬКИЙ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ВИШНІВЧАНСЬКА КАТАСТРОФА ТРАНСІЛЬВАНСЬКОЇ АРМІЇ 1657 Р.
 • ВИСЛОУХ БОЛЕСЛАВ
 • ВИСОЧАН ГНАТ
 • ВИСОЧАН СЕМЕН (СЕНЬ) ГНАТОВИЧ
 • ВИТАНОВИЧ ІЛЛЯ
 • ЯБЛОНОВСЬКІ
 • ЯГИЧ ВАТРОСЛАВ
 • ЯЛОВИЙ МИХАЙЛО ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЯНІВСЬКИЙ КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР
 • ЯЗИЧІЄ
 • ЙОСИФ II
 • ЙОСИФ III РУСИН
 • ЙОСИФИНСЬКА МЕТРИКА
 • ЮЗЕФОВИЧ ЯН-ТОМАШ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАХЕР–МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-Х РОКІВ
 • ЗАХІДНИЙ ПОХІД УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬК 1655
 • ЗАХІДНИЙ ПОХІД УКРАЇНСЬКОГО ТА ТАТАРСЬКОГО ВІЙСЬК 1667
 • ЗАКЛИНСЬКИЙ БОГДАН РОМАНОВИЧ
 • ЗАЛЄСЬКИЙ ВАЦЛАВ–МІХАЛ
 • ЗАЛІЗНЯК МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ЗАП КАРЕЛ–ФРАНТІШЕК-ВЛАДІСЛАВ
 • ЗБАРАЗЬКА ОБЛОГА 1649
 • ЗБОРОВСЬКИЙ ІПОЛИТ ЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЗЕМЯЛКОВСЬКИЙ ФЛОРІАН
 • ЖДАН МИХАЙЛО-БОГДАН
 • ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ
 • ЖУК АНДРІЙ ІЛЛІЧ
 • ЗІЛИНСЬКИЙ ІВАН
 • ЗІЛИНСЬКИЙ ОРЕСТ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ НИКОДИМ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)