ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ

  Бібліографічне посилання: Стеблій Ф.І. ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Galycko_Ruska_matycja (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ – культ.-освіт. т-во в Галичині. Засноване 16 лип. 1848 у Львові і після певних модифікацій затверджене (25 жовт. 1848) 1-м з'їздом діячів укр. к-ри (Собором руських учених 1848). Зразком для нього послужили "Матиці" ін. слов'ян. народів, насамперед сербів і чехів. Його першим головою був М.Куземський, провідними діячами – Я.Головацький, Б.Дідицький, А.Петрушевич. Мета т-ва – видання для народу популярних книг із різних галузей знань. Будучи протягом 20 років єдиною укр. інституцією культ.-освіт. характеру, т-во на початку діяльності значну увагу приділяло виданню шкільних підручників і посібників, книг заг.-освіт. змісту. Проте з плином часу свою культ.-освіт. функцію занедбало, а згодом майже повністю від неї відмовилося, зосередившись, гол. чин., на наук.-видавничій діяльності та налагодженні контактів з іноз. т-вами й установами в дусі ідеологічних настанов москвофільства. Осн. серійні видання: "Галицкий исторический сборник", 1853, 1854, 1860; "Научный сборник", 1865–68; "Литературный сборник", від 1870 – 12 т. в 16 кн.; "Научно-литературный сборник", 1901–06, 1908, в яких публікувались істор. праці Я.Головацького, М.Костомарова, А.Петрушевича, В.Площанського та ін., спочатку друкувались "язичієм", згодом – рос. літ. мовою. Видавнича діяльність т-ва мала незначний заг.-культ. і громад. ефект і тому зазнавала критики від нац. зорієнтованої громадськості. Занедбану ним ділянку освіти народу незабаром оживили "Просвіта" (1868) і т-во ім. М.Качковського (1874). В 30-х рр. 20 ст. Г.-р.м. припинила існування.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Головацкий Я. Исторический очерк основания Галицко-русской матицы. Львов, 1850
 2. Пашаева Н.М., Климкова Л.Н. Галицко-русская матица во Львове и ее издательская деятельность. "Книга. Исследования и материалы", 1979, сб. 39
 3. Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України, т. 1. К., 1993
 4. Стеблий Ф.И., Криль М.М. Галицкая матица во Львове. В кн.: Славянские матицы. XIX век, ч. 1. М., 1996.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • СОБОР РУСЬКИХ УЧЕНИХ - З'ЇЗД У ЛЬВОВІ (1848)
 • ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН (ФЕОДОСІЙ) АНДРІЙОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАЛИЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК
 • ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЗЕМСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ЛЬВІВ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • ПЕТРУШЕВИЧ АНТІН СТЕПАНОВИЧ
 • ПЛОЩАНСЬКИЙ ВЕНЕДИКТ
 • ЯЗИЧІЄ

 • Пов'язані терміни:
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ГАЛИЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК
 • ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КАЧАЛА СТЕПАН
 • КАЧКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОВАЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • КУЗЕМСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ВЕНЕДИКТ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ
 • ПЛОЩАНСЬКИЙ ВЕНЕДИКТ
 • ПРОСВІТА (1868–1939)
 • РАЄВСЬКИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • ШАРАНЕВИЧ ІСИДОР
 • СОБОР РУСЬКИХ УЧЕНИХ - З'ЇЗД У ЛЬВОВІ (1848)
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СВЯТОЮРЦІ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)