ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769

  Бібліографічне посилання: Путро О.І. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gen_opys_Livoberezhnoi_Ukr (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769 – перепис нас. і облік земельного фонду та ін. майна на тер. Гетьманщини у зв'язку з ліквідацією гетьманату інституту і створенням натомість 2-ї Малоросійської колегії (1764) на чолі з графом П.Румянцевим (див. П.Румянцев-Задунайський). За розпорядженням останнього та згідно з інструкцією царського уряду щодо порядку проведення описування (див. Генеральне межування), на тер. усіх 10 адм.-військ. одиниць Гетьманщини – полків у жовт. 1765 створено спец. комісії на чолі з рос. офіцерами. Матеріали, зібрані цими комісіями в кожному полку, склали "Генеральний (Румянцевський) опис Малоросії". Опис містить: подвірні реєстри оподатковуваного нас. з вказівкою статі, віку, працездатності, розміру податків; облік міст і м-чок, сіл, хуторів, ремісничих цехів; облік рангових старшинських (див. Рангові маєтності), поміщицьких, монастирських і церк. володінь; облік козацьких та селянських дворів і бездворових хат із зазначенням кількості ріллі, сіножатей, пасовиськ, лісів, млинів, винокурень, шинків, пасік, а також худоби. У цілому в ньому наведено відомості щодо 3 тис. населених пунктів. Чільне місце в "Генеральному описі…" займають документи про підтвердження прав на володіння землею, маєтками та ін. (універсали, купчі записи на землю, ліси, сіножаті, заповіти, дарчі записи про передачу майна, про обмін ґрунтів і т. ін.), формулярні списки козацької старшини, додані до опису копії гетьман. універсалів, розпоряджень (ордерів) Генеральної військової канцелярії, рішень Генерального військового суду, царських грамот, указів Сенату тощо. У зв'язку з російсько-турецькою війною 1768–1774 опис було припинено 1769. Початок наук. вивчення "Генерального опису…" припадає на 60-ті рр. 19 ст. Укр. історик О.Лазаревський, знайшовши в Черніг. архіві значну ч. матеріалів опису, разом із М.Константиновичем обробив їх і видав працю "Обозрение Румянцевской описи" (1866–67). У подальшому з'явилася низка праць, побудованих на широкому використанні матеріалів цього джерела. Це, зокрема, праці І.Лучицького, Д.Багалія, М.М.Ткаченка, С.Шамрая, Г.Максимовича, Є.Мандзюка, І.Бутича, І.Ковальського, О.Путра, О.Сидоренко, Н.Герасименко та ін. Осн. масив матеріалів Г.о.Л.У. зберігається в ЦДІА України, м. Київ (ф. 57).

дата публікації: 2004 р.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БУТИЧ ІВАН ЛУКИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КИЇВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛУЧИЦЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • ПОЛК
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШАМРАЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
 • ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • УНІВЕРСАЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РУМЯНЦІВСЬКИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ЯКУБОВИЧІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)