ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gen_vijskovy_sud (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД – найвищий суд. орган в Укр. козац. д-ві. Утворився в серед. 17 ст. Підпорядковувався гетьманові та Генеральній військовій канцелярії. Розглядав справи осіб, що належали до генеральної старшини чи полкової старшини, а також справи про держ. злочини. Був найвищою апеляційною інстанцією для полкових і сотенних судів, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя. Керував судом генеральний суддя (1654 було три ген. судді, згодом – два, а потім – один). Повноваження верховного судді належали гетьману, який спільно з ген. старшиною розглядав апеляції на рішення Г.в.с., затверджував усі важливі вироки (обов'язково – смертні). З часів гетьмана Д.Апостола Г.в.с. проголошено незалежним від Ген. військ. канцелярії. Складався із 6 осіб (по 3 представники від старшинського правління і царського уряду). Верховним суддею залишався гетьман. Згідно з суд. реформою гетьмана К.Розумовського, Г.в.с. очолювали два ген. судді, а до його складу входили вибрані від козацької старшини представники кожного із 10 полків. Був органом нагляду за місц. судами, найвищою апеляційною інстанцією. Після ліквідації гетьманату інституту (1764) Г.в.с. підпорядковувався 2-й Малоросійській колегії. Офіційно існував до утворення намісництв (1782), а насправді діяв до 1790 (див. також Генеральний малоросійський суд).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII–XVIII ст. (1648–1782). Львів, 1967
 2. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. К., 1997.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • НАМІСНИЦТВО
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • УНІВЕРСАЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУЙКЕВИЧИ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ХАНЕНКИ
 • КОМІСАРСЬКИЙ СУД ТА МЕЖОВІ СУДДІ
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • ЛАВА
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НІЖИНСЬКА СПРАВА
 • ОБОЗНИЙ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПІДСУДОК
 • ПІКОВЦІ
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВИЙ СУД
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ 1728
 • САВИЧІ
 • СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ, ПАМ'ЯТКА ПРАВА
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)