ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Бібліографічне посилання: Гриневич Л.В. ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Genderni_doslidzhennja (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (від англ. gender – стать) – напрям наук. досліджень у соціології, історії, психології та ін. галузях знань, в основу яких поряд з ін. покладено принцип відмінності між чоловіком і жінкою. Термін "гендер" ввела до наук. обігу амер. дослідниця Дж.Скотт у серед. 1980-х рр. Вона розглядала поняття "гендер" як категорію істор. аналізу, що, на відміну від понять "стать" з його біологічним та "рід" з його граматичним наповненнями, наголошує саме на тих відмінностях чоловіків і жінок, які формуються під впливом особливостей сусп. діяльності представників різних статей та в кінцевому підсумку визначають своєрідність їхньої соціальної поведінки. Поява гендерних досліджень була зумовлена зміною ролі жінки в сусп-ві в останній чв. 20 ст. і стала своєрідною відповіддю на потужний рух фемінізму (т. зв. жін. революція). Осн. об'єктом сучасних гендерних досліджень є жінка та соціальні відносини між статями. Між двома крайнощами, які існують в істор. підходах до гендерних досліджень, – повного їх ігнорування як "псевдонаукових" та перетворення їх на центр. проблему істор. досліджень, зокрема створення "окремої від чоловічої", т. зв. жін., історії, – поступово формується виважене ставлення до цих студій як до ефективного інструменту соціального і культурологічного аналізу історії взаємовідносин обох статей. У сучасній Україні гендерні дослідження динамічно розвиваються і проводяться як на базі держ. наук. і освіт. установ, так і громад. жін. орг-цій та рухів.

дата публікації: 2004 р.

Література:
  1. Репина Л.П. "Женская история": проблемы теории и метода. "Средние века", 1994, вып. 57
  2. A History of Women in the West. Б/м, 1995
  3. Репина Л.П. Гендерная история: проблемы и методы исследования. "Новая и новейшая история", 1997, № 6
  4. Пол. Гендер. Культура. М., 1999
  5. Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні. "УІЖ", 2001, № 1–2.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Пов'язані терміни:
  • ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)