ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕРБЕЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Усенко П.Г. ГЕРБЕЛЬ Микола Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gerbel_M (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕРБЕЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ГЕРБЕЛЬ Микола Васильович (08.12(26.11).1827–20(08).03. 1883) – письменник, військовик, бібліограф, історик. Кавалер ордена св. Анни 4-го ст. (1849). Н. в м. Твер (нині місто в РФ). Дитинство почасти провів у с-щі Шостка, де його батько, ген. В.Гербель (1790–1870), був нач. порохового з-ду. 1836–44 навч. в благородному пансіоні при 1-й Київ. г-зії, 1847 закінчив Ніжинський ліцей. 1848 – юнкер Ізюмського гусарського полку, від 1849 – офіцер. Був у каральному поході в Угорщині (придушуючи революцію), потім квартирував у Літині. 1851 переведений до лейб-гвардії Уланського полку, дислокованого в Санкт-Петербурзі. 1859 пішов у відставку в чині ротмістра. 1846 дебютував у рос. пресі, починав як поет. Виступав у часописах "Библиотека для чтения", "Отечественные записки" та ін. Досліджував історію слобідського Ізюмського полку (перші розвідки з'явились у газ. "Русский инвалид"). 1851–64 подавав матеріали до "Современника", зокрема вірш "Плач Ярославны", статті "Нежин", "Николай Яковлевич Прокопович и отношения его к Гоголю", "Список периодическим изданиям русским и иностранным, прекратившимся в 1858, 1859 и 1860 годах в России". 1854–1856 на шпальтах час. "Санкт-Петербургские ведомости" оприлюднив свої "Письма из похода". Підготував "Полный список печатных сочинений Гоголя" ("Сочинения и письма Гоголя", т. 6. СПб., 1857), "Список сочинений Е.П.Гребенки" ("Библиографические записки", 1858, № 5), нариси про визначних родичів – Гербелів ("Справочный энциклопедический словарь", т. 3. СПб., 1854), а також про О.Афанасьєва-Чужбинського ("Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами", т. 5. СПб., 1862), Нестора Кукольника ("Иллюстрированная газета", 1873, № 12) тощо. Взяв участь у збірці "Лицей князя Безбородко" (1859; 2-ге видання: "Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко". СПб., 1881). Перекладав з різних мов, у т. ч. – укр. Під назвою "Игорь, князь Северский" 1854 видав "Слово о полку Ігоревім" паралельно зі своїм переспівом. 1846 познайомився з Т.Шевченком, мав даровані ним автографи, обнародував переклади його тв., причому за переклад Шевченкової "Думки" ("Дума" в ж. "Библиотека для чтения", 1856) дістав подяку від самого автора. 1860 випустив у С.-Петербурзі за власною редакцією "Кобзарь Тараса Шевченко в переводах русских поэтов" (2-ге вид. – 1869; 3-тє вид. – 1876), 1862 – літ. спадщину Є.Гребінки з його життєписом. 1871 упорядкував антологію "Поэзия славян", умістивши туди низку укр. віршів (із складеними ним біографічними довідками про авторів та супровідними оглядами М.Костомарова і Я.Головацького). За кордоном 1861–62 опублікував заборонені в Російській імперії праці репресованого літератора М.Михайлова, О.Пушкіна, декабристів (ще й поширював їхні портрети). Контактував із Вільною російською друкарнею. Був причетним до "Землі і волі", 1864 переховував її архіви і набірний шрифт. 1880 ввійшов до спец. к-ту, зорганізованого для збирання коштів на пам'ятник М.Гоголю в Ніжині. Наприкінці життя – психічно хворий. П. у С.-Петербурзі.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Изюмский Слободской казачий полк: 1651–1765. СПб., 1852
 2. Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1873
 3. Полное собрание стихотворений, т. 1–2. СПб., 1882
 4. Автобиография. М., 1915.
Література:
 1. Троцина К. Н.В. Гербель. В кн.: Лицей князя Безбородко. СПб., 1859
 2. Полевой П. Н.В. Гербель. В кн.: Гербель Н.В. Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1888
 3. Доманицький В. Ucrainica в альбомі Н.Гербеля. "ЗНТШ", 1908, кн. 3
 4. Федорович І. Перший перекладач "Кобзаря" Микола Гербель. "Україна", 1946, № 3
 5. Павлюк М.М. Провідні ідейні тенденції в ранніх перекладах творів Шевченка на російську мову. В кн.: Збірник праць восьмої наукової шевченківської конференції. К., 1960
 6. Його ж. Шевченко і Гербель. В кн.: Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій. К., 1976
 7. Терлецький В. Альбом М.В. Гербеля. "Архіви України", 1972, № 3
 8. Хохлачев В.В. К вопросу о журналистской деятельности Н.В. Гербеля. "Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика", 1983, № 4
 9. Левин Ю.Д. Русские переводчики ХIX в. и развитие художественного перевода. Л., 1985
 10. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. К., 1990.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • ГРЕБІНКА ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
 • ІЗЮМСЬКИЙ ПОЛК
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • НІЖИН
 • ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ШОСТКА, МІСТО СУМСЬКОЇ ОБЛ
 • СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ
 • СОВРЕМЕННИК - ЖУРНАЛ (1836-1866)
 • ВІЛЬНА РОСІЙСЬКА ДРУКАРНЯ

 • Пов'язані терміни:
 • БРИГЕН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ФОН ДЕР
 • КУШЕЛЬОВ-БЕЗБОРОДЬКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)