ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Germenevtika_istorychna (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА

ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА (від грец. eсмзнеэщ – пояснюю, тлумачу) – мист-во і теорія тлумачення писемних пам'яток. Багатьма дослідниками розглядається як інтегруюча ланка між філософією та істор. дисциплінами. Пов'язана з герменевтикою доби Відродження – мист-вом перекладу пам'яток минулої, антич. к-ри (див. Античність) на мову к-ри живої, сучасної. Методологія власне Г.і. розроблялася представниками нім. істор. школи (Л. фон Ранке, Й.-Г.Дройзен, В.Дільтей) 1-ї пол. 19 ст. В основі Г.і. – метод розуміння та інтерпретації тексту як продукту певної культ. традиції. Розвиток Г.і. сприяв формуванню в 1950–60-х рр. герменевтики філософської (М.Гайдеггер, Г.Гадамер), яка, в свою чергу, збагатила методологію істор. науки. Г.і. робить акцент на акті "розуміння" джерела, а не на традиційному для історіографії акті аналізу або критики. Історики-герменевти виступають проти "наївного історичного об'єктивізму". З їхньої точки зору, мислимою реальністю має бути реальність конкретного тексту, а не "уявна" істор. реальність. Г.і. ставить під сумнів пізнавальні можливості історика, закликаючи до переосмислення таких понять, як "прозорість тексту", "об'єктивність історика", "специфіка історичного пізнання". Цей теор. напрям дістав назву "нова інтелектуальна історіографія" і нині є найбільш поширеним у Німеччині, Нідерландах та США.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Гадамер Х.-Г. Герменевтика и историзм. В кн.: Гадамер Х.-Г.
 2. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

Посилання:
 • АНТИЧНІСТЬ
 • ДІЛЬТЕЙ (DILTHEY) ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ДРОЙЗЕН ЙОГАН ГУСТАВ БЕРНГАРД
 • ГАЙДЕГГЕР (HEIDEGGER) МАРТІН
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД
 • ВІДРОДЖЕННЯ, РЕНЕСАНС

 • Пов'язані терміни:
 • ДІЛЬТЕЙ (DILTHEY) ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ДРОЙЗЕН ЙОГАН ГУСТАВ БЕРНГАРД
 • ГУССЕРЛЬ ЕДМУНД
 • ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ
 • ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
 • КРИТИКА ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)