ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А. ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Getman_nakazny (останній перегляд: 25.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ

ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ наказний гетьман – уряд (посада) у Війську Запорозькому 16–17 ст. та Укр. козац. д-ві (Гетьманщині) 1648–1764. Уряд Г.н. мав різне змістове наповнення залежно від часу й обставин. Найчастіше Г.н. не обирали, а його призначав сам гетьман як свого заступника. Він виконував усі заг. директиви гетьмана, причому в будь-який час міг бути ним відкликаний чи замінений. Його призначення зумовлювалося необхідністю командувати окремою групою військ, що діяла на ін. фронті чи напрямку. За часів Б.Хмельницького такими Г.н. були, напр., С.Кричевський (1649) та І.Золотаренко (1654–55), які діяли на тер. Сіверської землі та Білорусі, тоді як під командуванням Б.Хмельницького перебувала більшість укр. військ, що вели наступ на землях Поділля, Волині й Галичини. Г.н. міг також тимчасово виконувати функції гетьмана, якщо той з якихось причин не був при війську (Ф.Джалалій, потім І.Богун під час завершальної стадії Берестецької битви 1651), або ж у разі смерті гетьмана до виборів нового (П.Полуботок). В окремих випадках уряд Г.н. давався обранцю опозиції для протидії законному гетьманові (Я.Сомко під час гетьманату Ю.Хмельницького 1660–63, причому його влада поширювалася тільки на лівобереж. ч. Гетьманщини). Г.н., крім уже згаданих, із полковників були: черніг. – С.Подобай (1652), прилуцький – Я.Воронченко (1654), переяслав. – Д.Єрмолаєнко (1665), полтав. – Г.Витязенко (1665), чернігівські – Д.Многогрішний (1668–69), Я.Лизогуб (1696), ніжин. – І.Обидовський (1700–01), переяслав. – І.Мирович (1704), стародубський – М.Миклашевський (1706) та ін. Г.н. мав свої клейноди козацькі (булаву, бунчук), на цю посаду призначалися найдосвідченіші полководці. Аналогічні заступники були й на нижчих урядах – полковники наказні, наказні сотники. Посаду Г.н. було скасовано у зв'язку з ліквідацією царським урядом гетьманства в Україні (1764).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII–XVIII ст. В кн.: "Праці Комісії для виучування історії західно-руського права", вип. 2. К., 1926
 2. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). В кн.: Україна крізь віки, т. 7. К., 1999.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 Р.
 • БОГУН ІВАН
 • БУЛАВА
 • БУНЧУК
 • ДЖАЛАЛІЙ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ-МИХАЙЛО
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • ОБИДОВСЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • СОТНИК
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗОЛОТАРЕНКО ІВАН НЕЧИПОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БЕЗПАЛИЙ ІВАН
 • БРАЦЛАВСЬКА ОБЛОГА 1671
 • ЧОРНА РАДА 1663
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОРОШЕНКО АНДРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДРАГИНИЧ (ДРЕШНИЧ, ГРЕДІНОВИЧ) ЯН
 • ДУКА ГЕОРГЕ
 • ДЖАЛАЛІЙ
 • ГАМАЛІЇ
 • ГАМАЛІЯ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЕТЬМАН ПОЛЬНИЙ КОРОННИЙ
 • ГЛАДКИЙ МАТВІЙ
 • ГОГОЛЬ ОСТАП
 • ГОЛОТА ІЛЛЯ
 • ГОРЛЕНКО ДМИТРО ЛАЗАРЕВИЧ
 • ГОРЛЕНКИ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГРИШКО
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КОРИЦЬКІ
 • КОРОВКИ-ВОЛЬСЬКІ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КРИЧЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ-МИХАЙЛО
 • КРИВОНІС МАКСИМ
 • ЛЕСНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ЛІСНИЦЬКІ (ЛЕСНИЦЬКІ)
 • ЛИСОВЕЦЬ ДЕМКО
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛОЄВСЬКА БИТВА 1649
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОГИЛА (МОГИЛЕНКО, МИГУЛА) АНДРІЙ
 • МОГИЛІВСЬКИЙ ПОЛК
 • МУЖИЛОВСЬКИЙ СИЛУЯН АНДРІЙОВИЧ
 • НАКАЗНИЙ ГЕТЬМАН
 • НАРВСЬКИЙ ДОГОВІР 1704
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОБОЗНИЙ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСАВУЛ
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПУШКАР МАРТИН
 • ПИЛЯВЕЦЬКА БИТВА 1648
 • РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • САМОЙЛОВИЧІ
 • САМУСЬ (САМІЙЛО ІВАНОВИЧ)
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • ТОМИЛЕНКО ВАСИЛЬ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
 • ВЕШНЯК-ЯКУБОВИЧ ФЕДІР
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ВИГОВСЬКІ
 • ЗАГОРОВСЬКІ
 • ЗАХІДНИЙ ПОХІД УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬК 1655
 • ЖДАНОВИЧ АНТОН МИКИТОВИЧ
 • ЖОВНИНСЬКА БИТВА 1662
 • ЖУРАКІВСЬКІ
 • ЖИВОТОВСЬКИЙ ПАВЛО ТРОХИМОВИЧ
 • ЗОЛОТАРЕНКО ІВАН НЕЧИПОРОВИЧ
 • ЗОЛОТАРЕНКО ВАСИЛЬ НЕЧИПОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)