ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)

  Бібліографічне посилання: Щербак В.О. ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Getmanatu_instytut (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)

ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764) – вища ланка системи держ. управління в Гетьманщині. Після виникнення Укр. козац. д-ви в серед. 17 ст. гетьман став її верховним керівником. У його руках зосереджувалася вся повнота законодавчої, виконавчої та суд. влади. Гетьман здійснював зв'язки з іноз. д-вами, мав значний вплив на церк. життя. Гетьманські універсали мали силу закону для всього нас. України. Гетьман очолював генеральну старшину, яка виконувала урядові функції і разом з полковниками утворювала раду генеральної старшини. Остання мала вплив на обрання найвищої посадової особи в д-ві. Резиденціями гетьмана в 2-й пол. 17–18 ст. були Чигирин, Гадяч, Батурин і Глухів. З укладенням Березневих статей 1654 поступово відбувалося обмеження повноважень гетьмана як у внутр., так і в зовн. політиці д-ви. Між царським урядом і гетьманом укладалися спец. умови (гетьман. статті), що визначали його права і компетенцію (див. Договірні статті українських гетьманів). Володіння гетьмана складалися з рангових маєтностей, а також царських пожалувань за службу. Окремим гетьманам належали десятки тисяч підлеглих селян, з початку 18 ст. – навіть кріпаків (див. Кріпацтво). Влада гетьмана поширювалася також на Запорожжя, що часто призводило до конфліктів між ним і січовою громадою. Гетьманами Укр. козац. д-ви були: Б.Хмельницький, І.Виговський, Ю.Хмельницький, І.Брюховецький, Д.Многогрішний, І.Самойлович, І.Мазепа, І.Скоропадський, Д.Апостол, К.Розумовський. З 1663 по 1681 посада гетьмана існувала також на Правобережній Україні (П.Тетеря, П.Дорошенко, Ю.Хмельницький, М.Ханенко). Гетьманом в еміграції (1710–42) був П.Орлик. Скасування Г.і. відбулося 1764 за указом імп. Катерини ІІ. Функції гетьмана почала виконувати 2-га Малоросійська колегія.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959
 2. Смолій В.А. та ін. Гетьманська Україна. К., 1999.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • БАТУРИН
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДОГОВІРНІ СТАТТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ГАДЯЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГЛУХІВ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕНШОВИКИ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧОРНА РАДА 1663
 • ДОГОВІРНІ СТАТТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГУДОВИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОСЦЮШКО ТАДЕЙ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МЕНШИКОВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
 • МОНАРХІЯ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)