ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕТЬМАНЩИНА

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. ГЕТЬМАНЩИНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Getmanshchyna (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕТЬМАНЩИНА

ГЕТЬМАНЩИНА – 1) від серед. 17 ст. до 1764 – напівофіц. назва значної тер. України, на яку поширювалося владарювання гетьман. уряду. Напередодні об'єднання Укр. козац. д-ви з Рос. д-вою 1654 (див. Березневі статті 1654) Г. охоплювала простір, який окреслювався гол. чин. такими містами й м-ками: Ямпіль–Чернівці (нині с-ще міськ. типу)–Мурафа (нині село Шаргородського р-ну)–Красне (нині село Жмеринського р-ну; усі Вінницької обл.)–Вінниця–Пилявці (нині с. Пилява Старосинявського р-ну Хмельн. обл.)–ПолоннеОвручЧернігівСтародубНовгород-СіверськийГлухівКонотопРомниГадячПолтаваКременчукЧигирин. Після ліквідації польс. і турец. владами гетьман. правління на Правобережній Україні наприкінці 70 – поч. 80-х рр. 17 ст. і внаслідок підписання "Вічного миру" 1686 між Рос. д-вою й Річчю Посполитою термін "гетьманщина" вживається лише стосовно Лівобережної України разом із Києвом і 30–40-верстною зоною навколо міста. В офіц. актах царського уряду 2-ї пол. 17–18 ст. лівобереж. регіон також називався "Малоросією", "Малою Руссю", "Малоросійським краєм" і т. ін. Згадані політоніми застосовувалися не тільки в царських указах, гетьманських універсалах, розпорядженнях Малоросійської колегії та Генеральної військової канцелярії, а й у побуті місцевого населення. У зв'язку з остаточним скасуванням гетьманату інституту 1764, а на поч. 1780-х рр. – полкового адм.-тер. устрою, назва Г. втратила своє попереднє значення і вживалася лише як термін у історіографії й істор. творах; 2) 1918 правління П.Скоропадського (див. Гетьманський переворот 1918, Гетьманські грамоти П.Скоропадського, Українська Держава).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959
 2. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. К., 1986
 3. Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. К., 1988
 4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ГАДЯЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНСЬКІ ГРАМОТИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1918
 • ГЛУХІВ
 • КОНОТОП
 • КРЕМЕНЧУК
 • КИЇВ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, МІСТО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ОВРУЧ
 • ПОЛОННЕ
 • ПОЛТАВА
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОМНИ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • СТАРОДУБ, МІСТО БРЯНСЬКОЇ ОБЛ.
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • ВІЧНИЙ МИР 1686 Р.
 • ВІННИЦЯ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: МЕТРОЛОГІЯ
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 • АФЕНДИКИ
 • АНДРУСЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • АННА ІВАНІВНА
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • АПОСТОЛИ
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • АРХІВ КОША ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ
 • АВТОНОМІЯ
 • АЗОВСЬКО-ДНІПРОВСЬКІ ПОХОДИ 1695-1696
 • БАРЯТИНСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • БАТУРИН
 • БОБРОВНИКИ
 • БОБИРІ
 • БОГОРОДИЦЬКА ФОРТЕЦЯ
 • БОРТНИКИ
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • БУЛАВІНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1707-1709 РР.
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • БУСКЕВИЧА ЛУКАША ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ ДО ТУРЕЧЧИНИ 1668
 • БУТОВИЧІ
 • БЮДЖЕТ
 • ЧАРНЕЦЬКИЙ СТЕФАН
 • ЧЕЧЕЛЬНИК, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРКАСИ, ЕКЗОНІМ У РОС. МОВІ 15–18 СТ. ДЛЯ УКР. КОЗАКІВ
 • ЧЕРКАСИ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЧЕТВЕРТИНСЬКИЙ ГЕДЕОН
 • ЧОРНОБИЛЬ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧОРТОМЛИЦЬКА СІЧ
 • ДЕНИСЕНКО (ДЕНИСОВ) ПАВЛО
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДЕРЖАВЕЦЬ
 • ДІВОВИЧ СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ
 • ДОГОВІРНІ СТАТТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ
 • ДОЛИНСЬКІ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ДУБРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ДЯК
 • ДЖИДЖОРА ІВАН
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ЕНГЕЛЬ (ENGEL) ЙОГАН-ХРИСТИЯН ФОН
 • ЄПИСКОПСТВА ІНСТИТУТ У КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ
 • ЕВЕКТА
 • ФАСТІВ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • ГАЛЕЦЬКІ
 • ГАМАЛІЇ
 • ГАНДЗЮК ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
 • ГАРКУША (ГОРКУША, ОРКУША) ФИЛОН
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА РАДА
 • ГЕРБ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ГЕРМАЙЗЕ ОСИП ЮРІЙОВИЧ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЕТЬМАН ПОЛЬНИЙ КОРОННИЙ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГОЛОВНІ ПУНКТИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ ПРО ДОГОВІР З ХАНОМ ТА КРИМСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ 1710
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ
 • ГУДОВИЧІ
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • ІЛОВАЙСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ІНДУКТА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІВАНЕНКИ
 • ІВАНИЦЬКИЙ-ВАСИЛЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАЛЕНДАР
 • КАНЦЕЛЯРІЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
 • КАРАБІНЕРИ
 • КАРНОВИЧІ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАЙРСЬКИЙ ДОГОВІР 1711
 • КЕРСТЕН АДАМ
 • ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • ХОЗАРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ МІФ
 • ХУТІР
 • ХИТРОВО БОГДАНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ 1658
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КНИГА СТАТУТ ТА ІНШІ ПРАВА МАЛОРОСІЙСЬКІ 1764, КНИГА СТАТУТ И ПРОЧІЯ ПРАВА МАЛОРОССИЙСКІЯ И ДРУГІЕ, СЛУЖАЩІЯ К ТОМУ, ПЕРЕПИСКИ ТРУДОВ И СОБРАНІЯ ВАСИЛІЯ ПЕТРОВА СЫНА КОНДРАТЬЕВА
 • КОЧУБЕЇ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОЛОГРИВИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КОЛОМАЦЬКІ СТАТТІ 1687
 • КОМЕНДАНТИ РОСІЙСЬКІ В ГЕТЬМАНЩИНІ 18 СТ.
 • КОМІСАР, ТЕРМІН
 • КОМІСАРСЬКИЙ СУД ТА МЕЖОВІ СУДДІ
 • КОМІСАРИ ПОЛКОВІ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОМПАНІЙЦІ
 • КОМПУТИ
 • КОНДРАТЬЄВИ
 • КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1700
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1712
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРИЦЬКІ
 • КОРОГВА
 • КОРОТКИЙ ВИВІД ПРИЧИН, ЯКИМИ УКРАЇНА З ВІЙСЬКОМ ЗАПОРОЗЬКИМ ПОБУДЖЕНА АБО ВЛАСТИВО ЗМУШЕНА БУЛА ВИЙТИ З МОСКОВСЬКОЇ ПРОТЕКЦІЇ 1709
 • КОРОВКИ-ВОЛЬСЬКІ
 • КОРСУНСЬКИЙ ПОЛК
 • КОВАНЬКИ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКЕ МУЗИЧНЕ ТА ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • КРАСНОКУТСЬКІ
 • КРЕМЕНЧУК
 • КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПОЛК
 • КРИМСЬКИЙ ХАНАТ
 • КРИМСЬКИЙ ШЛЯХ, ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ
 • КРИЖАНИЧ ЮРІЙ
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КТИТОР
 • КУБАНЬ
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • КУРІНЬ
 • КУРІННИЙ ОТАМАН
 • КУЦЕВИЧ-МИНЬКІВСЬКИЙ ІВАН
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ОБЛОГА 1658
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • КИЇВСЬКИЙ МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛАДИЖИНСЬКА ОБОРОНА 1674
 • ЛАТКІН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛІЛІЄКРОНА (ЛІЛЬЄКРОНА; LILIENCRONA) ГУСТАВ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛОБИСЕВИЧ ОПАНАС КИРИЛОВИЧ
 • ЛОКАЦІЯ
 • ЛОМИКОВСЬКІ
 • ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЛУКАШЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
 • ЛЮЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • МАДЗАПЕТИ (МАЗАПЕТИ)
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛАМИ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МАНДРІВНІ ДЯКИ, МАНДРОВАНІ ДЯКИ
 • МАНЬКІВСЬКИЙ ФЕДІР (ТЕОДОР) ІВАНОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МАЦЬКІВ ТЕОДОР ІВАНОВИЧ
 • МАТВЄЄВ АРТАМОН СЕРГІЙОВИЧ
 • МАЗАРАКІ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МАЗЕПИНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
 • МАЗЕПИНСТВО
 • МЕНШИКОВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МЕЖОВА КОМІСІЯ 1705
 • МЯКОТИН ВЕНЕДИКТ
 • МІХАЛ-КОРИБУТ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, МІХАЛ-ТОМАШ-КОРИБУТ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
 • МІНІХ БУРГАРД-КРІСТОФ
 • МІЩАНИ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • МИКИТИНСЬКИЙ ШЛЯХ, СІЧОВИЙ ШЛЯХ
 • МИЛОРАДОВИЧІ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НАМІСНИЦТВО
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКА СПРАВА
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОБІЛІТЕТ
 • НОЛЬДЕ БОРИС ЕМАНУЇЛОВИЧ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • НИЖЧА ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ОБОЗНИЙ
 • ОГІЄВСЬКІ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ОРІЛЬСЬКА ПАЛАНКА
 • ОСАВУЛ
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ОТАМАН
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПАНЩИНА
 • ПАРАФІЯ
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАВЛО ХАЛЕБСЬКИЙ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ 1666
 • ПЕРВОМАЙСЬК
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПЕТРО ІІІ ФЕДОРОВИЧ
 • ПЕТРОВСЬКІ (МИНКІВСЬКІ, МИНКОВИЧІ-ПЕТРОВСЬКІ)
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
 • ПІДСУДОК
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПЛЕШКИ (ПЛІШКИ)
 • ПОЛИТИКА (ПОЛЕТИКА) ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПОЛИТИКИ (ПОЛІТИКИ, ПОЛЕТИКИ)
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОРЦІЇ, РАЦІЇ
 • ПОРУКАВИЧНЕ
 • ПОШТА РЕГУЛЯРНА В УКРАЇНІ
 • ПОВІТ
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • ПРОХАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ШЛЯХЕТСТВА 1764
 • ПРОПІНАЦІЯ
 • ПРОТЕКЦІОНІЗМ
 • ПУШКАРЯ І БАРАБАША ПОВСТАННЯ 1658
 • РАБСТВО В УКРАЇНІ
 • РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 • РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 • РАЛЬЦІ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РАНГОВІ ПОСПОЛИТІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РАВИЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • РЕГІМЕНТ
 • РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО 1649
 • РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РЕШЕТИЛІВСЬКІ СТАТТІ 1709
 • РЕВІЗЬКІ КАЗКИ
 • РЕЗИДЕНТ ЦАРСЬКИЙ
 • РІГЕЛЬМАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • РОМАНТИЗМ
 • РОМОДАНІВСЬКИЙ ШЛЯХ
 • РОСІЯ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1787–1791
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1686–1700
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • РОСЛАВЦІ
 • РОЗНЕР ІОНАС ГЕРМАНОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • РУДОМИЧ ВАСИЛЬ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • САМАРА
 • СЕМИРІЧНА ВІЙНА 1756–1763
 • ШЕДЕЛЬ ЙОГАНН-ГОТФРІД
 • СКАРЖИНСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • СЛАБЧЕНКО МИХАЙЛО ЄЛИСЕЙОВИЧ
 • СЛЮЗИ РІД
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
 • СОТНИК
 • СТАЦІЯ
 • СТЕБЛІВ, СМТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТЕПАНКОВ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • СТРІЛЬЦІ
 • СУБТЕЛЬНИЙ ОРЕСТ МИРОСЛАВОВИЧ
 • СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ, ПАМ'ЯТКА ПРАВА
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУЛИМА, СУЛИМИ
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • СУВОРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ТАЄМНА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ТАЛЕР, ТАЛЯР
 • ТАНСЬКІ, РІД
 • ТЕПЛОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ТОМАРИ
 • ТРЕТІЙ РИМ - ЄВРОП. РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТ. ІДЕЯ
 • ЦЕХИ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • УНІВЕРСАЛ
 • УРЯДНИК
 • ВАГОВЕ
 • ВАЛЬКЕВИЧІ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ
 • ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ
 • ВІДУМЕРЩИНА
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ВІЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ МАЄТНОСТІ
 • ВІЛЬНИЙ НАРОД
 • ВОЛЬНОСТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО
 • ВОЛЬТЕР
 • ВСПОМАГАТЕЛІ
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ВИБОРНІ КОЗАКИ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ 1712
 • ЯГОТИН
 • ЯМПІЛЬ, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ЗАБЛОЦЬКІ–ДЕСЯТОВСЬКІ
 • ЗАКОН БОЖИЙ
 • ЗАМОСТСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1648
 • ЗАПИСКА О НЕПОРЯДКАХ В МАЛОРОССИИ
 • ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
 • ЗАПОВІДНІ ТОВАРИ
 • ЗАВАДОВСЬКІ
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЖДАНОВИЧІ
 • ЖУЧЕНКО (ЖУК) ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЖУРАКІВСЬКІ
 • ЖУРАВНЕНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1676
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗНАТНЕ (ЗНАЧНЕ) ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО
 • ЗУПОЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)