ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Кулікова Л.Б. ГОГОЛЬ Микола Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gogol_M (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ГОГОЛЬ Микола Васильович (01.04(20.03).1809–04.03(21.02). 1852) – письменник. Н. в м-ку Великі Сорочинці (нині село Миргород. р-ну Полтав. обл.). Походив зі старовинного укр. роду Гоголів-Яновських. Освіту здо-був у Ніжинській г-зії вищих наук (1821–28). Став одним із засн. реалізму в рос. літ., з яким пов'язана також творчість укр. письменників 19 ст. – Г.Квітки-Основ'яненка, П.Куліша, О.Стороженка. Тв. Г. посіли чільне місце в скарбниці світ. класичної літ. Окрім літ. справи, займався істор. дослідженнями. На жаль, останнє, попри те, що його статті з істор. тематики були опубліковані та входили майже в усі видання його тв., а також друкувались окремо в часописах "Журнал Министерства народного просвещения", "Современник" та ін., до цього часу залишилось поза увагою багатьох дослідників. За часів СРСР це було зумовлено тим, що погляди Г. на істор. минуле України та на всесвітню історію не вписувалися в загальноприйняті канони. М.Гоголь як історик, філософ історії та викладач. Від 1826, ще під час навчання в Ніжин. г-зії, Г. почав збирати істор. та етногр. матеріали. Мріяв написати малорос. і всесвітню історію на основі матеріалів старовинних нар. пісень, міфів, легенд. Про блискуче знання Г. всесвітньої історії, так само, як історії України, а також міфології, мист-ва та к-ри античності яскраво свідчать його наук.-популярні праці з істор. тематики, а також суто істор. статті, які вийшли в зб. "Арабески" 1835: "О средних веках", "О преподавании всеобщей истории", "Взгляд на составление Малороссии", "Шлецер и Гердер", "Мысли о географии", "О движении народов в конце V века", "Жизнь", "О малороссийских песнях", "Просвещение", "Об Одиссее, переводимой Жуковским", "Скульптура, живопись, архитектура" та ін. У листах до М.Погодіна, М.Максимовича, І.Срезневського він часто давав оцінку наук.-істор. працям та підручникам укр., рос., зарубіжних авторів, розмірковував над істор. питаннями та проблемами, які потребують наук. аналізу й розв'язання. У листі до М.Погодіна від 1 лют. 1833 Г. повідомляв, що задумав написати велику працю – заг. історію та заг. географію у 2-х чи 3-х томах під назвою "Земля и люди". Інтерес Г. до географії тісно пов'язаний із заняттями історією. На його думку, історія та географія – невіддільні одна від одної, їх не можна розривати, вони повинні бути злиті в цілісну універсальну науку про людське сусп-во. Такий підхід співзвучний сучасним поглядам і теоріям про розвиток суспільства та цивілізації (див. також Географія історична). Лейтмотив історико-педагогічних статей Г. – у визнанні необхідності розвивати міжпредметні зв'язки, гуманітаризувати та гуманізувати навчання й виховання. Г. також займався історико-філос. та морально-етичними проблемами (стаття "Жизнь"): що таке життя взагалі й життя окремих людей, народів, країн та цивілізацій? у чому сенс життя? як його розуміти, цінувати, користуватися його красою та радощами, які воно нам надає? У статті "О преподавании всеобщей истории" Г. дає власне визначення предмета "всесвітньої історії". Він створив проект антропологічно орієнтованої історії, для якої гол. об'єкт – людина і та панорамна істор. картина світу, яку створює не викривлене, а достовірне зображення життя різних народів, розробив власний план-конспект курсу всесвітньої історії, який мріяв створити, охопивши повну історію людства. Практично в усіх своїх істор. статтях Г. підкреслював значення особистості викладача історії, його таланту та професійної майстерності. Г. пройшов шлях від домашнього вчителя до ад'юнкт-професора каф-ри заг. історії Петерб. ун-ту, де викладав великий курс стародавньої історії. Спочатку він мріяв стати проф. історії в ун-ті, ств. в Києві. Здобути цю посаду Г. не вдалося, але невдача не розхолодила його. Завдяки клопотанням його друзів, передусім Нікітенка, В.Жуковського, які звернулися до свого приятеля, нового міністра освіти графа С.Уварова, Г. став ад'юнктом каф-ри історії, зберігши свою посаду в Патріотичному ін-ті, в якому навч. дівчата і де він викладав з 1831. Готуючись до читання лекцій, робив безліч чорнових записів, конспектів і планів. Перші лекції читав із захопленням, справивши на студентів велике враження широтою і новизною поставлених проблем та поетичною красою викладу. На одній із його лекцій був присутній О.Пушкін і схвально про неї відгукнувся. П. у м. Москва, похований на кладовищі Данилова монастиря, 1931 прах перенесено на Новодівиче кладовище в Москві. (Див. Гоголя Миколи літературно-меморіальний музей.)

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Сочинения, т. 1–7. М.–СПб., 1889–96
 2. Полное собрание сочинений, т. 1–14. М., 1937–52
 3. Собрание сочинений, т. 1–6. М., 1952
 4. Собрание сочинений, т. 1–8. М., 1984
 5. Собрание сочинений, т. 1–9. М., 1994.
Література:
 1. [Николай М. (П.А. Кулиш)]. Записки о жизни Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых из его собственных писем, т. 1–2. СПб., 1856–57
 2. Кулиш П.А. Сочинения и письма, т. 1–6. СПб., 1857
 3. Шенрок В.И. Материалы для биографии Н.В. Гоголя, т. 1–4. М., 1892–97
 4. Белый А. Мастерство Гоголя. М.–Л., 1934
 5. Белинский В.Г. О Гоголе. Статьи, рецензии, письма. М., 1949
 6. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников. М.–Л., 1952
 7. Степанов Н.Л. Н.В. Гоголь: Творческий путь. М., 1959
 8. История русской литературы XIX в.: Библиографический указатель. М.–Л., 1962
 9. Гиппиус В.В. Творческий путь Гоголя. В кн.: Гиппиус В.В.
 10. Попович М.В. Микола Гоголь. Роман-есе. К., 1989.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТИЧНІСТЬ
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГОГОЛІ-ЯНОВСЬКІ
 • ГОГОЛЯ МИКОЛИ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНІ МУЗЕЇ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МОСКВА
 • ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • СОВРЕМЕННИК - ЖУРНАЛ (1836-1866)
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • УВАРОВ СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ
 • ЖУКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРИСТОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ
 • БРЮЛЛОВ КАРЛ ПАВЛОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДАНИЛЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДЕРЕГУС МИХАЙЛО ГОРДІЙОВИЧ
 • ДЕЙЧ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ
 • ДОЛЕНҐА-ХОДАКОВСЬКИЙ ЗОРІАН
 • ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 • ДУМИ
 • ДИКАНЬКА
 • ЄРОФЕЇВ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГЕ (ҐЕ) МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГЕРБЕЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГІЛЯРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГЛУЩЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
 • ГОГОЛЬ ОСТАП
 • ГОГОЛІ-ЯНОВСЬКІ
 • ГОГОЛЯ МИКОЛИ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНІ МУЗЕЇ
 • ГРИГОРЕНКО ГРИЦЬКО
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
 • КАЧАНІВКА
 • КАГАРЛИК
 • КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ
 • КАВАЛЕРІДЗЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОМАРОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • КОРАБЛЬОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОРОБКА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОРШ ФЕДІР ЄВГЕНОВИЧ
 • КОСАЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • КОСИНКА ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ НЕСТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КРАМСЬКОЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРАШЕВСЬКИЙ (KRASZEWSKI) ЮЗЕФ-ІГНАЦИ
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР, КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛЬЖИНСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КУПАЛА, КУПАЙЛО
 • КУРБАС ЛЕСЬ
 • КУШЕЛЬОВ-БЕЗБОРОДЬКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЄСКОВ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛІТУРГІЯ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
 • ЛУБНИ
 • ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН ЯКИМОВИЧ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • ЛЮБИЧ-РОМАНОВИЧ ВАСИЛЬ (ВАЛЕРІАН) ГНАТОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧІ
 • МАНДРІВНІ ДЯКИ, МАНДРОВАНІ ДЯКИ
 • МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕДВІДЬ ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВИЧ
 • МЕРІМЕ (MÉRIMÉE) ПРОСПЕР
 • МЯСОЄДОВ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • МИКЕШИН МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
 • МЛОТКОВСЬКИЙ ЛЮДВІГ ЮРІЙОВИЧ
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МОСКВА
 • МУСОРГСЬКИЙ МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • МИСТЕЦТВО
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • ОДЕСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПАРАДЖАНОВ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
 • ПЛУЖНИК ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
 • ПОЛТАВА
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОНОМАРЕНКО ЄВГЕН ПОРФИРОВИЧ
 • ПОНОМАРЬОВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
 • ПОЗЕН ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РЕВУЦЬКИЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • РЄПІН ІЛЛЯ ЮХИМОВИЧ
 • РЄПНІНА ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА
 • РОСІЯ
 • РУССКАЯ СТАРИНА
 • РУССКИЙ АРХИВ
 • РИМСЬКИЙ-КОРСАКОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • САДОВСЬКИЙ МИКОЛА КАРПОВИЧ
 • САМІЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • САМОКИШ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЩЕПКІН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
 • ЩЕРБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ШЛЕЦЕР АВГУСТ-ЛЮДВІГ
 • ШУМСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • СКІФСЬКИЙ МІФ
 • СОКАЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • СОЛОВЦОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • СОНДЕРС ДЕВІД
 • СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКА ЦЕРКВА У ВЕЛИКИХ СОРОЧИНЦЯХ
 • СПЕРАНСЬКИЙ МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ
 • СТАДНИК ЙОСИП ДМИТРОВИЧ
 • СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СТУРДЗА ОЛЕКСАНДР СКАРЛАТОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • СВІТОСЛАВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 • СВОБОДА - ТИЖНЕВИК, ЛЬВІВ (1897-1938)
 • ТАНСЬКІ, РІД
 • ТАРНОВСЬКІ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТРЕТІЙ ВІДДІЛ
 • ТРОЩИНСЬКІ, РІД
 • ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ПАЇСІЙ
 • ЯКУТОВИЧ ГЕОРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЮРА ГНАТ ПЕТРОВИЧ
 • ЗАБІЛА ПАРМЕН ПЕТРОВИЧ
 • ЗАГАРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
 • ЗАХЕР–МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН
 • ЗАП КАРЕЛ–ФРАНТІШЕК-ВЛАДІСЛАВ
 • ЗАТИРКЕВИЧ–КАРПИНСЬКА ГАННА ПЕТРІВНА
 • ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ГНАТ (ІГНАТ) ПАВЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)