ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Golodomor_1932_1933 (останній перегляд: 22.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР – геноцид укр. народу, здійснюваний тоталітарним комуніст. режимом в ході утвердження соціаліст. сектору економіки в СРСР, підпорядкування сусп-ва парт.-держ. органам влади та встановлення в країні особистої диктатури Й.Сталіна. Голодомору передували насильницька колективізація сільського господарства, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельні кампанії, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в УСРР протягом 22-х місяців, – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виношувалися починаючи з 1928. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення укр. селян, на знищення в УСРР самодіяльних сел. г-в – соціально-економічних підвалин укр. нації. Голод у СРСР розпочався взимку 1931, набув масового поширення упродовж 1932–33, охопивши тер. УСРР, Пн. Кавказу, Поволжя, пд. р-нів Центр.-Чорноземної обл. Росії, а також Уралу, Казахстану і Зх. Сибіру із заг. кількістю нас. понад 50 млн осіб. Напередодні голодомору в УСРР внаслідок суцільної колективізації, "розкуркулення", надмірних хлібозаготівель відбулося катастрофічне зменшення кількості худоби у подвірному користуванні колгоспників (у 8 разів) і в одноосібному секторі (у 7 разів). Депортації укр. селян підірвали вироб. потенціал села, залишили сел. родини без годувальника-батька, матері, старшого брата, негативно вплинули на демографічну ситуацію, спричинили зростання безпритульності. Запроваджувана в колгоспах система оплати праці на трудодні мала фіскальний і визискний характер, забезпечувала умови для масового вилучення с.-г. продукції колгоспів. З початком голодомору, навесні 1932, 16 % колгоспів Він., 28 % Київ. та 15 % колективних г-в Харків. обл. не розрахувалися з колгоспниками за вироблені ними трудодні. А в берез. 1933 48 % колгоспів УСРР не видали селянам грошової й натуральної ч. на трудодні, тобто позбавили їх засобів до існування. Тоді в колгоспах республіки налічувалося 2 млн працівників, майже половина їх залишилася без хліба. Найбільших втрат с. госп-во УСРР зазнало від т. зв. заготівельних кампаній. Для їх здійснення політбюро ЦК ВКП(б) запровадило 22 жовт. 1932 "надзвичайні комісії". В Україні діяла комісія на чолі з В.Молотовим, на Пн. Кавказі – з Л.Кагановичем, на Поволжі її очолював П.Постишев (у січні 1933 останнього призначили 2-м секретарем ЦК КП(б)У, звільнивши з посади 2-го секретаря ЦК КП(б)У і секретаря Харків. обкому Р.Терехова за недоліки у проведенні хлібозаготівель). Діяльність хлібозаготівельної комісії супроводжувалася карально-репресивними заходами (показовими польовими судами над селянами, стратами, масовими репресіями проти парт. та рад. кер-ва, голів і чл. правлінь колгоспів). Терор набув масових форм у вигляді занесення сіл і цілих р-нів на сумнозвісні "чорні дошки" за невиконання хлібозаготівельних завдань, що означало для них припинення будь-якого продовольчого постачання. Міста з нас. до 70 тис. осіб звільнялися від централізованого держ. продовольчого постачання. У такий спосіб уряд намагався створити внутр. посівні та експортні товарні фонди зернових культур. Питома вага хліба, що вилучався із ужитку в УСРР протягом 1930–32, неухильно збільшувалася: 1930 – 34 %, 1931 – 39,2 %, 1932 – 54,6 % від валового збору осн. зернових к-р у країні. Це призвело до зменшення норм споживання хліба нижче граничної "голодної межі". Голодомор супроводжувався, особливо у пд. р-нах України (степ), жахливими випадками канібалізму, трупоїдства, вживанням м'яса дохлої худоби, домашніх тварин (котів, собак), гризунів; розладами людської психіки, самогубствами, епідеміями тифу та ін. інфекційних хвороб, голодними смертями. Жертвами голодомору в УСРР, за підрахунками укр. та зарубіжних дослідників трагедії, стали від 4 до 6 млн осіб. Про голод в Україні знали лідери багатьох іноз. д-в, дипломатичні представництва яких діяли на тер. УСРР та СРСР. Італ. та нім. консули в УСРР інформували урядові структури своїх д-в про масовий голод. 1930, 1933 Головна українська еміграційна рада в Парижі зверталася до багатьох країн світу з повідомленням про жахливий голод в УСРР. 25 верес. 1933 представник уряду УНР на еміграції О.Шульгін надіслав листа голові Ради Ліги Націй Мовінкелю про те, що майже в центрі Європи "сотні тисяч, навіть мільйони людей мруть од голоду, тяжко страждають без всякої допомоги…". 27 верес. 1933 О.Шульгін власноручно передав листа голові 14-ї Асамблеї Ліги Націй Вотеру про голод в Україні. Звернення укр. політ. еміграції проігнорували: восени 1934 Ліга Націй прийняла до свого складу СРСР. Упродовж десятиліть голодомор в УСРР замовчувався. Дослідження цієї трагедії розпочалося наприкінці 1980-х рр. 26 листоп. 1998, згідно з Указом Президента України, встановлено День пам'яті жертв голодомору 1931–33 в Україні (цим днем є четверта субота кожного листопада).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933. Report to Congress Commission on the Ukraine Famine. Washington, 1988
 2. Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". К., 1991
 3. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, вип. 1. К., 1991
 4. Мерль Ш. Голод 1932–1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики русификации? "Отечественная история", 1995, № 1
 5. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини і наслідки (Міжнародна наукова конференція. Київ, 9–10.IX.1993, матеріали). К., 1995
 6. Голодомор в Україні. 1932–1933. Бібліографічний покажчик. Одеса–Львів, 2001
 7. Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки. К., 2003.

Посилання:
 • ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЙНА РАДА
 • КАГАНОВИЧ ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • ЛІГА НАЦІЙ
 • МОЛОТОВ (СКРЯБІН) В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • ПОСТИШЕВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • ТРУДОДЕНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СКЛАД І РУХ НАСЕЛЕННЯ
 • АНОМІЯ
 • АНТИФАШИСТСЬКИЙ КОНГРЕС ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ У ЛЬВОВІ 1936
 • АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ
 • БАЧИНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
 • БАЛИЦЬКИЙ ВСЕВОЛОД АПОЛЛОНОВИЧ
 • БАРКА ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • БОЧКОВСЬКИЙ ОЛЬГЕРД ІППОЛІТ
 • ЧОРНІ ДОШКИ
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ДАЛЕКОСХІДНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
 • ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20 СТ.
 • ДЕМОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ УСРР
 • ДИРЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ В СРСР
 • ЕКСПРОПРІАЦІЯ ЕКСПРОПРІАТОРІВ
 • ЕЛЛІНІЗАЦІЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1926–1938
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЕТНОЦИД
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФЕДЕНКО ПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • ҐЕДРОЙЦ ЄЖИ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО СРСР У ЛЬВОВІ
 • ГОЕЛРО
 • ГОЛОД 1946–1947 РОКІВ В УРСР
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІОАНН ПАВЛО ІІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КАГАНОВИЧ ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • КАПШУЧЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • КЕЙРНС ЕНДРЮ
 • ХАРКІВ
 • НАЦІОНАЛЬНА КНИГА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН, КОМНЕЗАМИ
 • КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СРСР: ТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ, КРАХ
 • КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
 • КОНГРЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, КОНГРЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЄВРОПИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ
 • КОНКВЕСТ РОБЕРТ
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КОНСТИТУЦІЇ ДРУГОЇ РЕЧІПОСПОЛИТОЇ ПОЛЬСЬКОЇ 1921 ТА 1935
 • КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ШКІДНИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ОРГАНАХ НАРКОМЗЕМУ І НАРКОМРАДГОСПІВ СПРАВА 1933
 • КООПЕРАТИВНОГО СОЦІАЛІЗМУ КОНЦЕПЦІЯ
 • КОПЕЛЄВ ЛЕВ ЗІНОВІЙОВИЧ
 • КОРЖ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КОСТЮК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОВАЛЕНКО-МАНЯК ЛІДІЯ БОРИСІВНА
 • КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КРАСНОДАР
 • КРАВЧЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
 • КРИМСЬКІ ТАТАРИ
 • КРИВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ АНТІН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ
 • КУБАНЬ
 • КУБАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ККВ)
 • КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • КУРОПАСЬ МИРОН СТЕПАНОВИЧ
 • ЛЕМКІН РАФАЕЛ
 • ЛЕВАНДОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЛІГА НАЦІЙ
 • ЛУБНИ
 • ЛУЦЕНКО ДМИТРО ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ЛУЦЮК ЛЮБОМИР-ЯРОСЛАВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЯШКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
 • ЛИСЯНКА
 • ЛЮБЧЕНКО ПАНАС ПЕТРОВИЧ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МАНЯК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
 • МАРОЧКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • МАЙОРОВ МИХАЙЛО МУСІЙОВИЧ
 • МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ
 • МЕЛЬНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МЕМУАРИ
 • МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
 • МІХНОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • МІСТО
 • МІЖНАРОДНА КОМІСІЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ ГОЛОДУ В УКРАЇНІ 1932–1933 РОКІВ
 • МОЛДАВСЬКА АРСР
 • МОЛОТОВ (СКРЯБІН) В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • МИРОПІЛЬ
 • МИЦИК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР/УРСР 1924–1940
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОДИНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ
 • ПАЛАДІЙ ЯРОСЛАВ
 • ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ПАЦИФІКАЦІЯ
 • ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ
 • ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
 • ПІЩАНКА
 • ПОЛІЩУК ВАЛЕРІАН ЛЬВОВИЧ
 • ПОЛІТБЮРО ЦК КПУ, ПОЛІТИЧНЕ БЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВА 1933–1935
 • ПОСТГЕНОЦИДНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ПОСТИШЕВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПОВСТАННЯ СЕЛЯНСЬКІ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ 1929–1932
 • ПРОЦИК РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 • РІЧИЦЬКИЙ АНДРІЙ
 • РОСІЯ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • САМЧУК УЛАС ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СЕЛО
 • СЕРБИН РОМАН
 • ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРЕЙ
 • СКАРЖИНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • СОФІЯ КИЇВСЬКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • СОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
 • СОЛОВЕЙ ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ
 • СОЛЖЕНІЦИН ОЛЕКСАНДР ІСАЙОВИЧ
 • СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ – КОЛИШНІХ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ І РЕПРЕСОВАНИХ РАДЯНСЬКИМ РЕЖИМОМ
 • СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
 • СВОБОДА - ГАЗЕТА, США
 • СИСИН ФРАНК-ЕДВАРД
 • ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
 • ТОКАРЖЕВСЬКИЙ-КАРАШЕВИЧ ЯН
 • ТРИПІЛЛЯ, СЕЛО
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ
 • ВОЛЮНТАРИЗМ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ЮХНОВСЬКИЙ ІГОР РАФАЇЛОВИЧ
 • ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ–САС ВОЛОДИМИР-СЕРГІЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)