ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГОТЬЄ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Піскова Е.М. ГОТЬЄ Юрій Володимирович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gote_Yu (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГОТЬЄ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ГОТЬЄ Юрій Володимирович (30(18).06.1873–17.12.1943) – історик, археолог. Акад. АН СРСР (1939). Н. в м. Москва. Закінчив Моск. ун-т (1895). Від 1902 – на викладацькій роботі в цьому вузі (з 1915 – проф.) й ін. учбових закладах. Одночасно (1898–1930) працював у б-ці Румянцевського музею (нині – Рос. держ. б-ка у м. Москва) й Держ. істор. музеї (1922–30).

Від 1900 брав участь в археол. розкопках на тер. Моск. губ., а також в Україні – на Харківщині (1901), в Криму (1927) та ін. регіонах. Підсумком цих досліджень стала його праця з історії матеріальної культури Східної Європи, написана на основі паралельного вивчення археологічних й історичних (літ.) першоджерел. На формування Г. як історика помітно вплинув В.Ключевський; Г. належав до найвизначніших представників його наук. школи. Автор понад 150 наук. праць. Осн. їх проблематика пов'язана з різноманітними аспектами історії Рос. д-ви 17 і 18 століть, що стосуються передусім специфіки її екон. розвитку, землеволодіння, місц. управління, сел. реформи, питань істор. географії та ін. Велику увагу приділяв вивченню істор. долі слов'ян. народів. У своїх дослідженнях торкався важливих проблем історії України, пов'язаних із процесами виникнення козацтва, формування кріпацтва, розвитку феод. землеволодіння, подіями національної революції 1648–1676 (розділ, присвячений Малоросії 16–17 ст., у кн. "Очерк истории землевладения в России"). Від 1926 – співробітник редакції "Большой советской энциклопедии" та "Малой советской энциклопедии", де надруковано понад 100 його статей і заміток, у т. ч. – істор. нарис "Киев". Брав участь у підготовці багатотомної "Истории СССР".

П. у м. Москва.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906
 2. Материалы по исторической географии Московской Руси. Замосковные уезды и входившие в их состав страны и волости по писцовым и переписным книгам XVII столетия. М., 1906
 3. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II, т. 1. М., 1913
 4. Очерк истории землевладения в России. Cергиев-Посад, 1915
 5. История южных славян. М., 1916
 6. Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства, т. 1. Л., 1925
 7. Железный век в Восточной Европе. М.–Л., 1930
 8. Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии. "Исторический журнал", 1940, № 1.
Література:
 1. Асафова Н.М. Юрий Владимирович Готье. М., 1941
 2. Юрий Владимирович Готье (Некролог). "Вестник древней истории", 1946, № 1
 3. Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог. "Доклады и сообщения Исторического факультета МГУ", 1945, вып. 1
 4. Пичета В. Труды Ю.В. Готье по истории Литвы, Белоруссии, Украины и славянских народов. Там само.

Посилання:
 • БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676

 • Пов'язані терміни:
 • РУБІНШТЕЙН МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ
 • РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЮРИДИЧНА ШКОЛА, ІСТОРИКО-ПРАВНИЧА ШКОЛА, ДЕРЖАВНО-ЮРИДИЧНА ШКОЛА
 • ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)