ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ

  Бібліографічне посилання: Гриценко А.П. ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernski_ukr_zizdy (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ

ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ – представницькі збори укр. громадськості, що після утворення Української Центральної Ради відбулися в усіх губ. України: Харківській губернії – 29(16) квіт., Подільській губернії – 18–20(5–7) трав., Волинській губернії – 23–25(10–12) трав., Полтавській губернії – 3–4 черв. (21–22 трав.), Катеринославській губернії – 3–4 черв. (21–22 трав.), Чернігівській губернії – 21–23(8–10) черв., Київській губернії – 30 черв. – 1 лип. (17–18 черв.), 1–2 верес. (19–20 серп.), 10–12 листоп. (28–30 жовт.), 2–5 січ. 1918 (20–23 груд. 1917) та 28 квіт.– 2 трав. 1918, Херсонській губернії – 5–13 лип. (22–30 черв.). У серп. 1917 завершилося згуртування українців Таврії. 25–26 (12–13) серп. їхні представники зібралися на з'їзд у Сімферополі й ухвалили скликати заг.-губернський з'їзд у Мелітополі 9–11 верес. (27–29 серп.). Влітку 1918 діяла Крим. укр. рада. У роботі з'їздів брали участь представники укр. громад., культ.-освіт., військ., профспілкових орг-цій, політ. партій, сел. спілок та кооперативів: були присутні керівники та чл. УЦР, громад. к-тів, земських управ, депутати 4-ї Держ. думи (див. Державна дума Російської імперії) та місцевих рад.

На губернські нац. з'їзди виносилися гол. питання української революції 1917–1921: підтримка УЦР, проголошення Універсалів Української Центральної Ради, обговорювалися засади організації укр. автономії в складі Рос. Федеративної Демократ. Республіки, висувалися вимоги негайного проголошення нац.-територіальної автономії України. В центрі уваги були питання про землю, укр. військо, шляхи відродження нац. к-ри, українізацію освіти, створення т-в "Просвіти" тощо. Реалізація рішень доручалася обраним на з'їздах губернським укр. нац. радам.

На з'їздах у Харків. та Черніг. губерніях порушувалися територіальні питання: на першому – був висловлений протест проти намагань Тимчасового уряду приєднати Слобідську Україну до Моск. військ. округу; на другому – на прохання делегатів Стародубського, Новозибківського, Мглинського та Суразького пов. Черніг. губ. ухвалено вважати ці повіти українськими.

У 2-й пол. 1917 на з'їздах висловлювалися протести проти рішення Тимчасового уряду обмежити автономію України 5-ма губ. Делегати Херсон. з'їзду заявили протест проти спроб відокремити Херсонщину від України, засудили намагання відкласти розв'язання укр. питання до Всеросійських Установчих зборів.

Під час роботи губернських нац. з'їздів характерним було вшанування делегатами пам'яті Т.Шевченка, а також багатьох ін. славних синів укр. народу. Завершувалися з'їзди співом "Заповіту".

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. "Южный край" (Х.), 1917, 14 квіт.
 2. "Рідне слово" (Х.), 1917, 22 квіт., 6 трав.
 3. "Вісник Полтавського губернського громадського комітету", 1917, 25–28 трав.
 4. "Українське слово" (Одеса), 1917, черв.
 5. "Нова Рада" (К.), 1917, 25 серп.
 6. "Волчанский земский листок", 1917, 18 жовт.
 7. "Народна Воля" (К.), 1917
 8. 1917 год на Киевщине. Хроника событий. К., 1928.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • МЕЛІТОПОЛЬ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УНІВЕРСАЛИ УЦР
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)