ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918

  Бібліографічне посилання: Хміль І.В. ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernski_zizdy_rad (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918

ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918. В Україні відбулося близько 40 губернських з'їздів протягом берез. 1917 – квіт. 1918. Весною – на поч. літа 1917 пройшло 14 з'їздів, на яких обговорювалися такі питання: поточний момент, ставлення до Тимчасового уряду й Української Центральної Ради, війни та миру (див. Перша світова війна), ліквідація великого приватновласницького землеволодіння, встановлення 8-годинного робочого дня і робітничого контролю над вир-вом тощо. В центрі уваги багатьох з'їздів стояло питання організації селянства. Трибуну з'їздів активно використовували партії політичні для пропаганди своїх аграрних програм. Особливо гостра боротьба точилася між Українською партією соціалістів-революціонерів і Партією соціалістів-революціонерів, а в пром. і робітн. р-нах – і Російською соціал-демократичною робітничою партією (більшовиків). Постанови більшості з'їздів засвідчили переважний вплив на селі есерівських партій.

З розвитком і поглибленням аграрної революції (лип.–листоп. 1917) резолюції губернських з'їздів ставали все більш радикальними. Центр. в їхній роботі залишалося питання організації селянства. Осн. вимогою цього періоду була організація на місцях рад селянських депутатів. За повсюдне їх створення, ліквідацію рос. сел. союзів, а подекуди і укр. спілок висловилися серпневі з'їзди селян Катеринославської губернії, Чернігівської губернії і Таврійської губернії. Переважна кількість з'їздів цього періоду (всього їх відбулося 15) висловилася за негайне й безкоштовне відчуження всіх приватновласницьких земель та передачу їх у заг.-нар. користування. В національному питанні з'їзди селян вимагали надання Україні широкої нац.-тер. автономії у складі Російської Федеративної Демократичної Республіки, протестували проти "Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні" 1917 та поділу України.

Важлива роль у зростанні політ. активності широких верств селянства належить губернським сел. з'їздам, що відбулися наприкінці груд. 1917 – берез. 1918. В їхній роботі брали участь тисячі делегатів, обраних на сільс. сходах і маніфестаціях, волосних і повітових з'їздах Рад. У постановах з'їзди вітали прийняття Декрету про мир 1917 і Декрету про землю 1917, вимагали негайної конфіскації всіх приватновласницьких земель і зрівняльного розподілу їх серед безземельних і малоземельних селян. Більшість з'їздів визнала ЦВК Рад. України і Народний секретаріат центр. органами влади в Україні, зобов'язала всі ради негайно взяти владу на місцях до своїх рук. Характерною рисою цього періоду був рух за об'єднання рад сел. депутатів з радами робітн. і солдатських депутатів (див. Ради робітничих депутатів, Ради солдатських депутатів в Україні 1917). З'їзди відіграли значну роль у політ. пробудженні села, поглибленні аграрної революції, революціонізуванні широких верств селянства.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Історія Української РСР, т. 5. К., 1977
 2. Хмель И.В. Переустройство сельского хозяйства на социалистических началах. В кн.: Октябрь и гражданская война на Украине: Страницы истории. К., 1987
 3. Її ж. Аграрные преобразования на Украине: 1917–1920 гг. К., 1990.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДЕКРЕТ ПРО МИР 1917
 • ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
 • РАДИ СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
 • РАДИ СОЛДАТСЬКИХ ДЕТУТАТІВ В УКРАЇНІ (1917)
 • РАДИ РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ (1905)
 • РОСІЙСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ (БІЛЬШОВИКІВ)
 • СЕЛЯНСТВО
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)