ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernskie_vedomosti (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

"ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ" ("Областные ведомости") – офіц. урядові місц. газети, які видавалися в губерніях та областях Російської імперії протягом 1838–1917 (в окремих губерніях до 1918 включно). Указом Правительствуючого Сенату 1830 передбачалося видання "Г.в." у 6 губерніях, у т. ч. – в Київській губернії та Слобідсько-Українській губернії. Але проект 1830 не був реалізований. За ініціативи міністра внутр. справ Д.Блудова установленням 1837 ухвалено рішення про видання "Г.в." в усіх губерніях. В Україні протягом 1838–1917 (у Катеринославі, нині м. Дніпропетровськ, та Херсоні – до поч. 1918) видавалися: "Волынские губернские ведомости" (Житомир), "Екатеринославские губернские ведомости", "Киевские губернские ведомости", "Полтавские губернские ведомости", "Таврические губернские ведомости" (Сімферополь), "Харьковские губернские ведомости", "Херсонские губернские ведомости", "Черниговские губернские ведомости". "Г.в." складалися з офіц. (урядові документи, установлення місц. влади та офіц. хроніка діяльності місц. адміністрації) та неофіц. (відомості про місц. пром-сть, с. госп-во, торгівлю, старожитності ("местные древности"), стат. огляди, неофіц. хроніка, приватні об'яви, некрологи) відділів. Навколо неофіц. відділів об'єднувалася місц. інтелігенція (викладачі г-зій, земські лікарі, краєзнавці), а з серед. 1880-х рр. – члени губернських вчених архівних комісій. Після 1861 неофіц. відділи "Г.в." значно розширилися за обсягом та тематикою публікацій, зокрема за рахунок етногр., історико-краєзнавчих та стат. матеріалів. 1865–81 "Г.в." виходили за попередньої цензури. В "Г.в." друкувалися укр. історики Д.Багалій, І.Каманін, О.Лазаревський, Г.Милорадович, І.Павловський, Ю.Сіцінський та ін.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Геннади Г.Н. Указатель географических, этнографических и статистических статей, помещенных в "Губернских ведомостях", 1851–1857. "Вестник Русского географического общества", 1852, ч. 5, кн. 3; 1853, ч. 8, кн. 3; 1854, ч. 11, кн. 5; 1855, ч. 14, кн. 3; 1856, ч. 18, кн. 5; 1858, ч. 23, кн. 5; 1859, ч. 25, кн. 3
 2. Милорадович Г.А. "Черниговские губернские ведомости": указатель 1838–1857 гг. "Черниговские губернские ведомости", 1857, № 52 (приложение)
 3. Пискарев О.А. Алфавитно-систематический указатель сведений о России, заключающихся в неофициальной части губернских ведомостей, 1838–1851. Там само, 1857, ч. 20, № 3–4; 1860, ч. 29, № 6–7
 4. Систематический указатель статей, помещенных в "Екатеринославских губернских ведомостях" за 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 годы, относящихся к Екатеринославской губернии. "Екатеринославские губернские ведомости", 1869, № 90
 5. "Волынские губернские ведомости": указатель за 1867–1879 гг. Житомир, 1880
 6. "Черниговские губернские ведомости" на нынешний год и новые в них историко-этнографические материалы. "Киевская старина", 1886, № 8
 7. Ястребов В. "Херсонские губернские ведомости" в 1838–1888 гг. "Киевская старина", 1890, № 3
 8. Лященко А.И. 1871–1931. "Волынские губернские ведомости" в 1838–1887 гг. "Живая старина", 1893, вып. 11
 9. Указатель статей по истории, археологии и этнографии, помещенных в "Черниговских губернских ведомостях" за 1838–1906 годы. "Труды Черниговской губернской архивной комиссии", 1907, т. 7
 10. Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. Пг., 1915
 11. Беляева Л.Н.и др. Библиография периодических изданий России 1901–1916, т. 1–4. Л., 1958–61
 12. Русская периодическая печать (1702–1894): Справочник. М., 1959
 13. Харьков и губерния на страницах газеты "Харьковские губернские ведомости" 1838–1917 гг., вып. 1–3. Х., 1993–94.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦЕВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЖИТОМИР

 • Пов'язані терміни:
 • АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГАЗЕТА
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)