ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. ГУРЖІЙ Іван Олександрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gurzhiy_I (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУРЖІЙ Іван Олександрович (28(15).09.1915–31.10.1971) – історик. Д-р істор. н. (1953), проф. (1955), чл.-кор. АН УРСР (1958). Н. в с. Худяки (нині село Черкас. р-ну Черкас. обл.) в сел. родині. 1932–34 – учитель Леськівської семирічної шк. (нині с. Леськи Черкас. р-ну Черкас. обл.), 1936 – Врадіївської зразкової серед. шк. (нині смт Врадіївка Миколаїв. обл.). 1941 закінчив істор. ф-т Одес. ун-ту. Учасник Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945.

Від 1948 – ст. н. с., 1955 – зав. від. історії феодалізму, 1958 – заст. дир. Ін-ту історії АН УРСР (до 1971). 1953–55 (за сумісництвом) – зав. від. методики історії НДІ педагогіки УРСР. 1961–63 – заст. голови Від-ня сусп. наук АН УРСР, згодом – акад.-секретар Від-ня економіки, історії, філософії та права, чл. Президії АН УРСР (до 1968). 1969–71 – зав. від. історіографії та джерелознавства Ін-ту історії АН УРСР, голова Наук. ради з історії істор. науки при Секції сусп. наук. У різний час був головою "Єдиного наукового студентського товариства" Одесь-кого ун-ту, чл. бюро істор. секції, чл. правління Київ. міськ. орг-ції т-ва "Знання", правління Укр. т-ва охорони пам'яток історії та к-ри, президентом правління Укр. т-ва дружби і культ. зв'язків із зарубіжними країнами тощо. Працював у складі Нац. к-ту істориків СРСР. 1960–64, 1971 – чл. Експертної комісії ВАК СРСР.

Дослідник історії України 18–19 ст. Автор бл. 300 праць, переважно з соціально-екон. історії, історіографії та джерело-знавства України 2-ї пол. 18–19 ст. Брав участь у роботі редколегій багатьох наук. і наук.-популярних вид., у т. ч. багатотомних, серед яких: "Українська радянська енциклопедія" (1-ше вид.), "Український радянський енциклопедичний словник", "Радянська енциклопедія історії України", "История СССР с древнейших времен до наших дней" і т. ін.

Нагороджений орденом "Знак Пошани" (1971).

П. у м. Київ.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Повстання селян в Турбаях (1789–1793). К., 1950
 2. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої пол. ХIХ ст. К., 1954
 3. Зародження робітничого класу України (кінець XVIII – першої пол. XIX ст.). К., 1958
 4. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту (з кінця 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). К., 1958
 5. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 р.). К., 1962
 6. Україна в системі всеросійського ринку 60–90-х років XIХ ст. К., 1968 [у співавт.].
Література:
 1. Костюк С.П., Грабовецький В.В. Іван Олександрович Гуржій. Бібліографічний покажчик. Львів, 1965
 2. Іван Олександрович Гуржій. К., 1974
 3. Історія та історіографія України. Зб. наук. праць. Присвячується пам'яті члена-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія. К., 1985
 4. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів. № 2. Пам'яті видатного вченого-історика члена-кореспондента Академії наук УРСР Івана Олександровича Гуржія. К., 1998
 5. Санцевич А. Інститут історії України Національної академії наук України. Історіографічний нарис (до 60-річчя установи). К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КИЇВ
 • РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 4-Х ТОМАХ
 • УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПІНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)