ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС

  Бібліографічне посилання: Вілкул Т.Л. ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gustynsky_litopys (останній перегляд: 22.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС

ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС – укр. літопис 1-ї пол. 17 ст. Названий так за місцем збереження одного зі списків твору – у Густинському Свято-Троїцькому монастирі. Дата написання – 20–30-ті рр. 17 ст. (за ін. датуванням – 1-ша пол. кін. 16 ст., 1624–27, 1670). Найраніший список – Густинський – датований 1670. Автор невідомий, авторство приписували З.Копистенському чи одному з переписувачів ("писарю" Густинського списку) – М.Лосицькому. Г.л. уведено в наук. обіг 1810 О.Єрмолаєвим, нині відомо бл. десятка списків 17–18 ст. Надрукований лише в різночитаннях до Іпатіївського та Хлєбниковського списків 1-го вид. 1843 2-го т. ПСРЛ (без вступної ч.).

В основі Г.л. – переробка пд.-рус. літописного зводу на зразок Іпатіївського літопису (відомості за 10–13 ст.). Твір містить також велику вступну ч., де висвітлюються походження слов'ян та їх християнізація (див. Християнізація слов'ян), а також подається короткий огляд подій після 13 ст. Виклад доведено до 1597. Припускалося кількаетапне укладення Г.л. (за М.Грушевським, систематичний виклад доведено до 1515, решта – пізні приписки). На думку О.Толочка, деякі особливості написання Г.л. (манера роботи з джерелами та ін.) вказують на одномоментність написання.

У Г.л. широко використані "Польська хроніка" М. і Й.Бєльських, хроніка М.Стрийковського, хроніка О.Гваньїні, хроніка М.Кромера, "Церковна історія" Ц.Баронія, є запозичення з "Палінодії" З.Копистенського. З літописів автор Г.л. користувався Хлєбниковським списком Іпатіївської групи, Тверським збірником та списками Софійської групи. Висловлювалася думка (В.Стависький), що до Г.л. увійшов втрачений нині старовинний Київ. літопис 13 ст., проте всі оригінальні читання пояснюються за рахунок запозичення та переробки вказаних трьох зводів.

На думку О.Толочка, Г.л. було створено з полемічною метою. Літопис містив дві частини: в одній викладалася історія правосл. Русі, ін. містила хронологічну підбірку житій святих. Від 2-ї ч. залишилися окремі житія, подані в деяких зб. разом з літописом. Г. л. під назвою "Кройніки Нестора літописця" не раз використовувався в українських творах 17 ст. ("Синопсис" І.Ґізеля, "Тератургим" А.Кальнофойського та ін.).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. ПСРЛ, т. 2. М., 1843
 2. Єршов А. Коли й хто написав Густинський літопис? "ЗНТШ" (Львів), 1930, т. 100, ч. 2
 3. Толочко О.П. Де було написано Густинський літопис? В кн.: Історичний збірник: Історія. Історіософія. Джерелознавство. К., 1996.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАРОНІЙ ЦЕЗАР
 • БЄЛЬСЬКІ МАРТИН ТА ЙОГО СИН ЙОАХИМ І ЇХНЯ ПОЛЬСЬКА ХРОНІКА
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУСТИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • ГВАНЬЇНІ ОЛЕКСАНДР ТА ЙОГО ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ
 • ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • КАЛЬНОФОЙСЬКИЙ АТАНАСІЙ
 • ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ СЛОВ'ЯН
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КРОМЕР МАРТИН
 • ПАЛІНОДІЯ
 • СТРИЙКОВСЬКИЙ МАЦЕЙ
 • СИНОПСИС ВИДАНИЙ У КИЄВІ (1674)
 • ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО ГРАМОТА
 • ЧТЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 • ФЕДІР, КИЇВ. КНЯЗЬ
 • ГУСТИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КУПАЛА, КУПАЙЛО
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ ПРЕЦЛАВ
 • ОЛЕГ ЯРОСЛАВИЧ
 • ПОГОНЯ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • САРМАТИЗМ
 • СТРИЙКОВСЬКИЙ МАЦЕЙ
 • СИНЄВОДСЬКА БИТВА 1362
 • ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)