ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГАБСБУРГИ

  Бібліографічне посилання: Варварцев М.М. ГАБСБУРГИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Habsburhy_rid (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГАБСБУРГИ

ГАБСБУРГИ (Habsburger) – нім. династія, представники якої правили в "Священній Римській імперії германської нації" (1273–1438 – з перервами і 1438–1806), Австрійс. імперії (1804–67), Австро-Угорщині (1867–1918), Іспанії (1516–1700), ч. Італії (від 16 ст. до 1866), Нідерландах (від 16 ст. до 1797). Правління Г. залишило глибокий слід у середньовічній та новій історії Європи. До володінь Г. належали й зх.-укр. землі: 1526 вони приєднали пн.-зх. ч. Закарпатської України, після австро-турецької війни 1683–99 – пд.-сх. ч. (див. Карловицький конгрес 1698–1699), після 1-го поділу Польщі 1772 (див.Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) інкорпорували Галичину, прийнявши у зв'язку з цим титул королів Галіції і Лодомерії (див. Королівство Галіції та Лодомерії). 1774, скориставшись російсько-турецькою війною 1768–1774, окупували Буковину Північну й приєднали її до Галичини. Від 1849 Г. дістали титул князів Буковини – після перетворення її на окремий коронний край. Наприкінці 18 ст., у 19 ст. і до розпаду Австро-Угорщини 1918 володарями зх.-українських земель були Марія-Терезія (1740–80), Йосиф II (1780–90), Леопольд II (1790–92), Франц (1792–1835, від 1804 – імп. Австрії під іменем Франц I; 1792–1806 – герм. імп. під іменем Франц II), Фердинанд I (1835–48),Франц-Йосиф I (1848–1916), Карл I (1916–18).

У 16–17 ст. свою політику щодо козац. України Г. будували відповідно до планів імперії, спрямованих на створення коаліції антитурец. сил в Європі й приєднання до неї козацтва. З цією метою 1594 імп. Рудольф II направив дипломата Е.Лясоту на переговори до Запорозької Січі, потім приймав у себе козац. послів. 1657 імп. Фердинанд III встановив дипломатичні зв'язки з Б.Хмельницьким і намагався залучити запороз. військо до спільного фронту боротьби європейців проти Османської імперії.

На підвладних Г. укр. землях діяли заг. для всієї імперії закони, а також окремі щодо цих тер. укази й розпорядження. Г. доби освіченого абсолютизму – Марія-Терезія та її син Йосиф II, які "вивели Австрію з сумерків середньовіччини" (І.Франко), вживали заходи, спрямовані на матеріальний і культ. розвиток зх.-укр. земель. Видані Марією-Терезією закони обмежили панщину в Галичині 3-ма днями на тиждень. 1782 Йосиф II скасував особисту залежність селян від поміщиків. Складовою аграрної реформи Г. став патент (указ) 1782, за яким у Галичині створювалися громад. страхові фонди збіжжя для допомоги селянам під час неврожаїв і голоду. 1774 Марія-Терезія у Відні заснувала семінарію для підготовки греко-катол. духівництва "Барбареум", 1784 Йосиф II – нім. Львові відновлено нім. ун-т, названий ім'ям імп. Франца I.

Під час революцій 1848–1849 в Європі правляча династія скасувала панщину і проголосила конституцію (див. Конституції Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії), яка дала можливість українцям створити першу власну політ. орг-цію – Головну руську раду. На засадах підтримки монархії рада розпочала діалог із Францем-Йосифом I. Проте петицію ради з вимогою поділу Галичини на автономні укр. і польс. частини імператор залишив без відповіді. Позитивно відгукнувшись лише на меморандум представника Закарпаття в раді А.Добрянського, він дав згоду на виділення укр. р-нів Угорщини в окремий Ужгородський округ з широкими правами в галузі місц. адміністрації та шкільництва. Нова конституція Г. 1860 надала Галичині автономію, вигоди від якої для українців виявилися набагато меншими, ніж для поляків. У 19 – на поч. 20 ст. політика Г. щодо українців відзначалася непослідовністю та половинчастістю, була обтяжена антиукр. впливами з боку консервативних сил польс. та деяких ін. національностей. Перша світова війна розставила нові акценти у підході Г. до вирішення укр. питання: з одного боку, в складі австро-угор. армії створюється Легіон Українських січових стрільців, а з ін. – як учасники Акта п'ятого листопада 1916 Г. остаточно відмовилися розглядати будь-які ідеї поділу Галичини за етнічним принципом. Після розпаду Австро-Угорщини в укр. політику активно влився онук Франца-Йосифа I ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург-Льотрінген, учасник української революції 1917–1921.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Бервеньскій В. В столетні роковини вступленя на австрійскій престолъ цесаря Іосифа II (1780–1880). Львів, 1880
 2. Франко І. Півстоліття: Нарис історії Австрії від р. 1840 до 1890. "Народ", 1891, № 7, 9
 3. Kann R.A. A History of the Habsburg empire. 1526–1918. Berkeley–Los Angeles–London, 1977
 4. Франко І. Зібрання творів, т. 46, кн. 2. К., 1985
 5. Die Habsburger: Ein biographisches Lexikon. Wien, 1988
 6. Wandruszka A. Das Haus Habsburg: Die Geschichte einer europдischen Dynastiе. Wien, 1989
 7. McGuigan D.G. Familie Habsburg (1273–1918). München–Wien, 1990
 8. Mark R.A. Galizien unter österreichischer Herrschaft: Verwaltung–Kirche–Bevölkerung. Marburg, 1994
 9. Терещенко Ю.І., Осташко Т.С. Український патріот з династії Габсбургів. К., 1999
 10. Кріль М. Слов'янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини з українцями. 1772–1867. Львів, 1999.

Посилання:
 • АКТ 5 ЛИСТОПАДА 1916 Р.
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БАРБАРЕУМ
 • БУКОВИНА ПІВНІЧНА
 • ДОБРЯНСЬКИЙ АДОЛЬФ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ФРАНЦ-ЙОСИФ I ГАБСБУРГ
 • ГАБСБУРГ-ЛЬОТРІНГЕН ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН
 • ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА
 • КАРЛОВИЦЬКИЙ КОНГРЕС 1698–1699
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОНСТИТУЦІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ
 • КОРОЛІВСТВО ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ
 • КОРОННИЙ КРАЙ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ЛЕГІОН УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЯСОТА (ЛАСОТА) ФОН СТЕБЛАУ
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ПАНЩИНА
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ 1848–1849 РОКІВ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ НАЦІЇ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • ВІДЕНЬ
 • ЙОСИФ II
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АБСОЛЮТИЗМ
 • АГМЕД І
 • АВГУСТ ІІ
 • АВСТРІЯ
 • АВСТРІЙСЬКА МОНАРХІЯ ТА АВСТРО-УГОРЩИНА
 • АВСТРІЙСЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • АВСТРОСЛАВІЗМ
 • БІСМАРК ОТТО ЕДУАРД ЛЕОПОЛЬД ФОН ШЬОНГАУЗЕН
 • БУКОВИНА
 • ЧЕХІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЧЕХИ В УКРАЇНІ
 • ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРВОНОГРАД, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧОРТКІВ, МІСТО ТЕРНОПОЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧИГИРИНСЬКІ ОБОРОНИ 1677 І 1678
 • ДРУГЕТИ
 • Д'ЕСТЕ ФЕРДИНАНД
 • ЕКЗЕКУЦІЙНИЙ РУХ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
 • ФОГОРАШІ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ФРАНЦ-ЙОСИФ I ГАБСБУРГ
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ФРІЧ ЙОСИП
 • ФРОНТИР
 • ФУНТ
 • ГАБСБУРГ-ЛЬОТРІНГЕН ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН
 • ГОРТІ МІКЛОШ
 • ГУНЬЯДІ ЯНОШ
 • ІМПЕРАТОР
 • ІМПЕРІЯ
 • ІСПАНІЯ, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ
 • ЯЗЛОВЕЦЬ
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • КЕМЕНІ ЯНОШ
 • ХОДОРІВ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ХОЛМ
 • ХОЛМСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ХОРСТКІВ, МІСТО ТЕРНОПОЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • ХОРВАТІЯ, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ
 • ХУСТ, МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • ХИРІВ, МІСТО ЛЬВОВСЬКОЇ ОБЛ.
 • КМІТА ПЕТРО
 • КОНСТИТУЦІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ
 • КОРОЛЬ
 • КОРОЛІВСТВО ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ
 • КОРОННИЙ КРАЙ
 • КРИМСЬКИЙ ХАНАТ
 • КУТУЗОВ МИХАЙЛО ІЛАРІОНОВИЧ
 • ЛЕМКІВЩИНА
 • ЛЕВАНТИНСЬКИЙ ТАЛЕР, ЛЕВАНТИНСЬКИЙ ТАЛЕР МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛЬВІВ
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
 • МОЛДАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • МУКАЧЕВЕ
 • НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УГОРСЬКОГО НАРОДУ 1703-1711
 • НЕВИЦЬКИЙ ЗАМОК
 • НОВА ЕРА
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПАДІШАГ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОВІТ
 • ПУСТОМИТИ
 • ПУТИЛА
 • РАХІВ
 • РАРЕШ ПЕТРО ІV
 • РЕФОРМАЦІЯ
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОКОШ
 • РОСІЯ
 • РУМУНИ В УКРАЇНІ
 • РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА СТАРООБРЯДСЬКА ЦЕРКВА
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • РУСЬКИЙ СОБОР
 • САМБІР
 • САНОК
 • ЩИРЕЦЬ, СМТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СЕНЯВСЬКІ
 • СЕРБІЯ
 • ШЕНБОРНИ
 • ШКЛО
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • СКАЛА-ПОДІЛЬСКА , СМТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • СКАЛАТ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • СХІДНА ГАЛИЧИНА
 • СКОЛЕ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СЛОВАЧЧИНА
 • СЛОВ’ЯНСЬКИЙ З’ЇЗД 1848 У ПРАЗІ
 • СМОЛЬКА ФРАНЦІШЕК
 • СНЯТИН, МІСТО ІВАНО-ФРАНКОВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СОКАЛЬ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СОЛОТВИН, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ССТАДІОН-ВАРТГАУЗЕН ФРАНЦ-СЕРАФІН
 • СТАРА СІЛЬ, СМТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРИЙ САМБІР, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СТОРОЖИНЕЦЬ
 • СТРИЙ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СУЧАВА, МІСТО В РУМУНІЇ
 • СУДОВА ВИШНЯ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СУЛЕЙМАН I КАНУНІ
 • СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ НАЦІЇ
 • СИГІЗМУНД ІІ АВГУСТ
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • ТАРНОВСЬКИЙ ЯН
 • ТАТАРИ СЛУЖИВІ
 • ТЕРЕБОВЛЯ, МІСТОБУДІВНА СТРУКТУРА
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ТЯЧІВ, МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТЛУМАЧ, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТОВСТЕ, СМТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТРАНСИЛЬВАНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ТРУСКАВЕЦЬ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ТУРКА, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТИСМЕНИЦЯ, МІСТО
 • УГНІВ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • УГОРЩИНА
 • УГОРЦІ В УКРАЇНІ
 • УРБАР, РІЧНИЙ ІНВЕНТАРНИЙ ДОКУМЕНТ
 • УЖГОРОД
 • УЖГОРОДСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1646
 • ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1648 Р.
 • ЯГЕЛЛОНИ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЯН-ОЛЬБРАХТ
 • ЯРОСЛАВ МІСТО
 • ЯВОРІВ
 • ЙОСИФ II
 • ЗАМОЙСЬКИЙ ЯН
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)