ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІГНАТОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД МАКАРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ІГНАТОВСЬКИЙ Всеволод Макарович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ignatovsky_V (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІГНАТОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД МАКАРОВИЧ

ІГНАТОВСЬКИЙ Всеволод Макарович (19.04.1881–04.02.1931) – білорус. історик, педагог, держ. та парт. діяч. Акад. Білорус. АН (1928), акад. ВУАН (1929; нині Національна академія наук України). Н. в с. Токарі (нині село Брестської обл., Білорусь). Закінчив Віленське духовне уч-ще (1896), 1896–1902 навч. в Литовській та Могильовській духовних семінаріях; 1902–05 на істор. від-ні Петерб. історико-філол. ін-ту, 1905–06 і 1909–11 – на історико-філол. ф-ті Юр'євського (нині Тартуський) ун-ту. 1906–09 викладав у школах Гродненської та Олонецької губерній, 1911–20 – у школах м. Мінськ (нині столиця Білорусі) та в Мінському вчительському ін-ті (1915–18 працював у м. Ярославль (нині місто в РФ), куди Мінський учительський ін-т був евакуйований у роки Першої світової війни).

1915 організував культ.-освіт. орг-цію "Наш край" (від 1917 – "Малада Бєларусь", лівоесерівського спрямування). 1920 на базі "Маладой Бєларусі" створив Білорус. комуніст. орг-цію, що пізніше влилася до Комуніст. партії (більшовиків) Литви та Білорусі. В лип. 1920 брав участь у підписанні "Декларації про оголошення незалежності Радянської соціалістичної республіки Білорусь". У лип.–груд. 1920 – чл. Військ.-революц. к-ту Білорусі, від серп. 1920 – нарком землеробства Білорус. СРР, від 1921 – нарком освіти. 1924 очолив відділ агітації і пропаганди ЦК Комуніст. партії (більшовиків) Білорусії. У 1920-ті рр. – один із творців і провідників політики білорусизації.

Одночасно з лип. 1921 – один з фундаторів та чл. правління Білорус. держ. ун-ту, декан пед. ф-ту цього ун-ту. 1926–28 – дир. Ін-ту білорус. к-ри, а після того, як його було реорганізовано в Білорус. АН обраний першим президентом Білорус. АН (1928). 1929–1931 – перший дир. Ін-ту істор. наук Білорус. АН. 1930 очолив Каф-ру історії Білорусії Істор.-філол. відділу ВУАН.

Автор праць з історії Білорусі, особливу увагу приділяв висвітленню історії польського повстання 1863–1864 на тер. Білорусі.

Наприкінці 1930 – поч. 1931 був безпідставно звинувачений у "веденні боротьби проти національної політики партії", зв'язках з контрреволюц. організацією "Союз визволення Білорусі", "націонал-демократичних помилках". Виключений з лав Комуніст. партії (більшовиків) Білорусії та знятий з посади президента Білорус. АН. У груд. 1930 на засіданні комуніст. фракції президії ВУАН також розглядалося питання про виключення І. з дійсних членів ВУАН. Покінчив життя самогубством у м. Мінськ. Реабілітований 1990.

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. Гісторыя Беларусі ў 19 і ў пачатку 20 сталецця. Мінск, 1923
 2. Белоруссия: территория, население, экономика. Важнейшие моменты истории. Минск, 1924
 3. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мінск, 1926
 4. 1863 год на Беларусі: Нарыс падей. Мінск, 1930.
Література:
 1. Ігнаценка І., Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. Мінск, 1991
 2. Брыгадзін П.І., Мацяс І.Д. Усевалад Ігнатоўскі: Палітычны дзеяч, вучоны. Мінск, 1998
 3. Історія Національної академії наук України. 1929–1933. Документи і матеріали. К., 1998
 4. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: (До 70-годдзя ўтварэння). Мінск, 1999
 5. Національна академія наук України. Персональний склад. 1918–2003. К., 2003.

Посилання:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864

 • Пов'язані терміни:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)