ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА

  Бібліографічне посилання: Іщенко Я.О., Маркітан Л.П. ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ikonografija_dyscyplina (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА

ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА. Предметом дослідження іконографії (від грец. είκών – зображення, γράφω – пишу) є особливий тип джерел, в яких інформація зафіксована у вигляді зображень. Об'єктом дослідження іконографії виступають твори живопису, графіки, іконотворчості, скульптури, прикладного малярства тощо. Вивчає наскельні малюнки, петрогліфи, мініатюри (див. Мініатюра книжкова), гравюри (у т. ч. книжкові), ілюстрації, картини, портрети на папері та полотні, в емалі, ікони, фрески тощо. Іконографія досліджує зображення, історію їх появи, виникнення малярських стилів у різні істор. епохи, техніку виконання, встановлює авторську приналежність творів, форми фіксації зорової інформації та методику її інтерпретації.

Іконографія розробляє теор. прийоми та методи для визначення достовірності творів, здійснює їхнє датування, встановлює адекватність відображення дійсності та автентичності подій у наявних мистецьких тв. з метою використання отриманих сукупних даних в істор. дослідженнях.

Предметна область іконографії – простежити розвиток духовної к-ри, світогляду, обрядів, смаків людини завдяки та через будь-який вид зображень у певний хронологічний період розвитку цивілізації, встановити адекватність взаємозв'язків малярського мист-ва із заг. цивілізаційним поступом.

Перші іконографічні зображальні твори у вигляді наскельних малюнків виникли в епоху палеоліту пізнього. На тер. України відомі знахідки з Мезина та Межиріча: розмальовані червоною вохрою кістки мамонта, браслети з меандровим орнаментом, фігурки жінок. У Межирічі знайдено перший в Європі малюнок на кістці із зображенням поселення, який вважають пейзажем, або першим картографічним джерелом. Зображення птахів, звірів є в Кам'яній Могилі.

З розвитком матеріальної та духовної к-ри зображення зазнали великих змін, хоча осн. прийоми їх створення залишилися традиційними. До скіф. (див. Скіфи) часів належать зразки худож. виробів, оформлені у звіриному стилі, золота пектораль вагою 1150 г (Товста Могила) та ін.

За часів Київської Русі з'являються кольорові мініатюри. Так називали портрети невеликого розміру та малюнки, якими ілюстрували тексти. Розвиток книжкової мініатюри в умовах запровадження друкарської техніки спричинив появу гравюри. Одними з перших укр. гравюр є зображення апостола Луки та орнаменти в кн. "Апостол" Львівський 1574, виконані І.Федоровим. 1622 Касіян Сакович у Києво-Печерській друкарні опублікував "Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачного, гетьмана війська... запорозкого". Видання ілюстроване портретом П.Конашевича-Сагайдачного на коні з рушницею, зображеннями герба Війська Запорозького і сцени захоплення козаками Кафи.

Портрети (графічні та малярські) істор. постатей та сцени істор. подій є важливим інформаційним джерелом.

Іконографія тісно пов'язана з дослідженнями ін. спеціальних історичних дисциплінбіографістикою, геральдикою, генеалогією, вексилологією, уніформознавством, кінодокументознавством, фотодокументознавством, а також з соціальною психологією, мистецтвознавством тощо.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Кондаков Н.П. История Византийского искусства и иконография по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876
 2. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944
 3. Логвин Г.Н. З глибин: давня книжна мініатюра XI–XVIII ст. К., 1974
 4. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні, кн. 1–3. Львів, 1981–84
 5. Степовик Д.В. Українська графіка XVI–XVIII століть. Еволюція образної системи. К., 1982
 6. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини XIX – початку ХХ століть. К., 1986
 7. Павленко С.Ф. Джерела зображальні. В кн.: Джерелознавство історії України. К., 1998.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ЛЬВІСЬКИЙ 1574
 • БІОГРАФІСТИКА
 • ФЕДОРОВ ІВАН
 • ФОТОДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
 • ФРЕСКА
 • ГЕРАЛЬДИКА
 • ГЕРБ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ІКОНОТВОРЧІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ ІКОНОМАЛЯРСТВО
 • ІКОНИ, УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ
 • КАФА
 • КАМ'ЯНА МОГИЛА
 • КІНОДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МЕЖИРІЧ, АРХЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА
 • МЕЗИНА
 • МІНІАТЮРА КНИЖКОВА
 • ПАЛЕОЛІТ ПІЗНІЙ
 • САКОВИЧ КАСІЯН
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СКІФИ
 • ТОВСТА МОГИЛА
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ВЕКСИЛОЛОГІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОЛОГІЯ
 • БІОГРАФІСТИКА
 • ГЕОРТОЛОГІЯ
 • ІКОНИ, УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ
 • ПАПІРОЛОГІЯ
 • СФРАГІСТИКА
 • ВЕКСИЛОЛОГІЯ
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)