ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Брехуненко В.А. ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_Grushevskogo_NAN_Ukr (останній перегляд: 23.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ (до 1991 – Інститут української археографії АН УРСР, до 1995 – Інститут української археографії НАН України) – спеціалізована укр. наук. установа в галузі археографії, джерелознавства (див. Джерелознавство історичне) та спеціальних історичних дисциплін у складі Національної академії наук України. Ств. під назвою Ін-т укр. археографії АН УРСР відповідно до постанови Президії АН УРСР від 10 лип. 1990 на базі відновленої наприкінці 1987 Археографічної комісії УРСР (див. Археографічні комісії України). Постановою Президії НАН України від 1 лют. 1995 отримав сучасну назву з присвоєнням імені М.Грушевського. При ін-ті функціонують 6 відділів, Львів. від-ня та осередки в Запоріжжі, АР Крим, Харкові, Херсоні, Чернігові.

Ін-т є спадкоємцем і продовжувачем діяльності археогр. і джерелознавчих установ-попередників, у першу чергу – Київської археографічної комісії (1843–1921), Археогр. комісії НТШ (1895–1918), Археогр. комісії ВУАН (1919–31), Археогр. комісії Центр. архівного управління УСРР (1928–34), ін. наук., навч., культ.-освіт. осередків серед. 19 – поч. 20 ст.

Осн. завданнями ін-ту є: цілеспрямоване виявлення, наук. опрацювання та публікація істор. джерел (передовсім з укр. історії); видання творчої спадщини укр. учених та громад.-політ. діячів; розробка теоретико-методологічних засад розвитку археографії, джерелознавства та ін. спец. істор. дисциплін; проведення фундаментальних джерелознавчих та конкретно-істор. досліджень; координація та наук.-методичне кер-во археогр. діяльністю ін. наук., освіт., культурологічних установ України.

Праці ін-ту виходять у 34 серіях: "Пам'ятки українського літописання", "Актові джерела", "Описово-статистичні джерела", "Пам'ятки політично-правової культури України", "Пам'ятки української мови", "Джерела з історії українського козацтва", "Україна в міжнародних зв'язках: хроніки, мемуари, щоденники", "Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні XIX – початку ХХ ст.", "Східні джерела з історії України", "Картографічні джерела з історії України", "Етнографічно-фольклорна спад-щина", "Епістолярна спадщина", "Мемуари. Щоденники", "Джерела з історії української культури", "Пам'ятки філософської культури українського народу", "Джерела з історії церкви в Україні", "Джерела з історії науки в Україні", "Джерела з новітньої історії України", "Пам'ятки історичної думки України", "Пам'ятки зарубіжної історіографії України", "Державна школа: Історія. Політологія. Право", "Гарвардська бібліотека українознавства", "Старожитності Південної України", "Запорізька спадщина", "Проблеми едиційної та камеральної археографії: Історія, теорія, методика", "Науково-довідкові видання з історії України", "Некрополі України", "Джерела з історії Війська Українського", "Львівські історичні праці. Джерела", "Львівські історичні праці. Дослідження", "Монографічні дослідження", "Хрестоматії", "Студії", "Енциклопедичні видання".

Ін-т видає збірники наук. праць: "Український археографічний щорічник. Нова серія", "Україна в минулому" та "Наукові праці. Записки молодих вчених та аспірантів", є співзасн. серійних зб.: "Південна Україна. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ", "Студії з історії степової України", "Наукові праці Запорізького державного університету", "Схід–Захід", "Південний архів", а також періодичних видань "Сіверянський літопис" та "Знак".

За 1991–2004 ін-т опублікував понад 600 археогр. видань, монографій, покажчиків, збірників праць. Серед реалізованих видавничих проектів ін-ту – 11-томне видання "Історії України-Руси" М.Грушевського, щоденники М.Грушевського, А.Любченка, О.Кістяківського, спогади П.Скоропадського, В.Макара, листування Б.Грінченка та М.Драгоманова, "Альбоми" Д. Де ля Фліза, "Требник" П.Могили, Описи Харків. та Київ. намісництв, Лівобереж. України, "Реєстр всього Війська Запорозького" 1649, зб. документів "Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р." та ін. Ін-т готує Повне зібр. тв. М.Грушевського в 50-ти т. (видано 3 т.), Повне зібр. тв. Д.Яворницького в 20-ти т. (видано 1 т.), серійні археогр. публікації "Універсали українських гетьманів в 15-ти томах" (видано 3 т.), "Архів Коша Нової Січі. Корпус документів 1734–1775 рр. у 25-ти томах" (видано 3 т.), "Джерела з історії Південної України в 15-ти томах" (видано 3 т.), "Волинська та Литовська метрики" (2 т.), "Літопис УПА. Нова серія" (видано 5 т.).

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДЕ ЛЯ ФЛІЗ ДОМІНІК
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО 1649
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАПОРІЖЖЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • КАЛАКУРА ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
 • КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
 • КОВАЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ЛІТОПИС УПА
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • МИЦИК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 • НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ПІНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • ПІВДЕННА УКРАЇНА
 • ПЛОХІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АРНОЛЬДОВИЧ
 • ПРОЦИК РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 • СФРАГІСТИКА
 • ШАНДРА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
 • ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • СТАРОЖИТНОСТІ, ГАЗЕТА
 • ТЕКСТОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ТРОЩИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІМ. ПЕТРА ЯЦИКА
 • УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІРИНАРХОВИЧ
 • ЯКОВЕНКО НАТАЛІЯ
 • ЯЦИК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
 • ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)