ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О.ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Ажнюк Б.М., Шепель Л.Ф. ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О.ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_Potebni_NAN_Ukr (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О.ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О.ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Розташов. у Києві. Ств. 1921 як Інститут української наукової мови на основі об'єднання Правописно-термінологічної комісії ВУАН і Термінологічної комісії Українського наукового товариства в Києві. 1930 реорганізований в Ін-т мовознавства ВУАН на базі мовознавчих установ ВУАН: Ін-ту укр. наук. мови, Комісії для складання словника укр. мови, Комісії для складання істор. словника укр. мови, Комісії етимологічного словника укр. мови, Комісії нормативної граматики укр. мови, Діалектичної комісії ВУАН, Комісії історії укр. мови. 1934 до Ін-ту мовознавства увійшла харків. філія, 1939 – київ. та харків. каф-ри мовознавства і секція мови дніпроп. каф-ри українознавства. В лют. 1945 ін-тові надано ім'я О.Потебні.

З часу заснування ін-т очолювали Г.Ткаченко, Н.Каганович, А.Кримський, М.Калинович, А.Булаховський, І.Білодід, В.Русанівський. Від 1996 дир. ін-ту є В.Скляренко.

Ін-т здійснює наук. роботу в галузі дослідження укр. мови. В різні роки співробітниками ін-ту було підготовлено низку багатотомних вид., зокрема, видано академічну граматику "Сучасна українська літературна мова" (т. 1–5; 1969–73), укладено низку словників (перекладних, тлумачних, орфографічних та ін.): "Українсько-російський словник" (т. 1–6; 1953–63), "Русско-украинский словарь" (т. 1–3; 1968; Держ. премія УРСР ім. Т.Шевченка, 1971), "Словник української мови" (т. 1–11; 1970–80; Держ. премія СРСР, 1983), 3 т. з 7 "Етимологічного словника української мови" (1982–89), видрукувано науково коментовані укр. писемні пам'ятки, дослідження з питань історії структури укр. мови, історії літ. мови, діалектології, ономастики, порівняльно-істор. мовознавства.

У структурі ін-ту 6 від.: 1) заг. мовознавства; 2) загальнославістичної проблематики і східно-слов'ян. мов; 3) західно- і південнослов'ян. мов; 4) рос. мови; 5) романських, германських та балтійських мов; 6) структурно-математичної лінгвістики. В ін-ті працюють 46 науковців, серед них: 4 чл.-кор. НАН України (А.Непокупний, В.Скляренко, Г.Півторак, О.Ткаченко), 9 д-рів і 27 канд. філол. наук.

Від 1967 ін-т видає ж. "Мовознавство" (від 1991 – разом з Інститутом української мови НАН України). До 1963 виходили "Лексикологічний бюлетень", "Діалектологічний бюлетень", до 1967 – щорічник "Слов'янське мовознавство".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. К., 1975
 2. Ордена Трудового Красного Знамени Институт языковедения им. А.А. Потебни. В кн.: Академия наук Украинской ССР. 1982
 3. К., 1983
 4. УЛЕ, т. 3. К., 1995
 5. Українська мова: Енциклопедія. К., 2000.

Посилання:
 • БІЛОДІД ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • БУЛАХОВСЬКИЙ А.
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИЇВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)