ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ ПРИ ВУЦВК

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ при ВУЦВК [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_chervonoi_profesury (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ ПРИ ВУЦВК

ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ при ВУЦВК – вищий учбовий заклад з підготовки викладачів сусп. наук для вузів, а також працівників н.-д. установ, центральних парт. та держ. органів. Курс навчання тривав три роки. Ств. у січ. 1934 в ході реорганізації ін-тів червоної професури (у т. ч. й Ін-ту історії), що постали 1932 на базі учбових частин Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН) у Харкові. Єдиний І.ч.п. мав 7 від.: екон., філос., істор., рад. буд-ва і права, літ., підготовки кадрів І.ч.п., заочної аспірантури. Від верес. 1934 ін-т функціонував у Києві. Істор. від. ін-ту (дир. Ю.Чеботарьов) мав каф-ри історії України (кер. З.Гуревич), історії народів СРСР (кер. К.Гребенкін), всесвітньої історії (кер. Альошин), історії ВКП(б) і КП(б)У (кер. Загрецький). Разом зі співробітниками Ін-ту історії ВУАМЛІНу істор. від. І.ч.п. готував до друку підручник та хрестоматію з історії України, різні зб. документів.

В І.ч.п. працювали та навч. укр. історики В.Борщевський, В.Дядиченко, В.Котов, Н.Мірза-Авакьянц, Г.Немирова, Я.Пашко, І.Премислер, Т.Скубицький, П.Стоян, М.Супруненко, М.Трегубенко, Ф.Шерстюк, О.Юрченко та ін.

Дир. І.ч.п. в різний час були: З.Ашраф'ян, О.Сенченко, Л.Гіттель. В листоп. 1937 на базі І.ч.п. ств. Ін-т підготовки викладачів соціально-екон. дисциплін вузів і втузів (вищих тех. учбових закладів при заводах).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Комаренко Н.В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917–1937 рр.). К., 1973.

Посилання:
 • БОРЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ
 • ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • МІРЗА-АВАК'ЯНЦ НАТАЛЯ ЮСТІВНА
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (ВУАМЛІН)
 • ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТРОХИМОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БОРОДІН ОЛЕКСІЙ АРТЕМОВИЧ
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ДУБИНА КУЗЬМА КІНДРАТОВИЧ
 • ЄНЕВИЧ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • ЄВФИМОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • КОЗАЧЕНКО АНТОН ІВАНОВИЧ
 • МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • МІРЗА-АВАК'ЯНЦ НАТАЛЯ ЮСТІВНА
 • НАЗАРЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ
 • ПОЙДА ДМИТРО ПАВЛОВИЧ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ВАСЮТІН (ФІЛЮШКІН) ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ
 • ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)