ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Йолон П.Ф. ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_filosofii_NAN_Ukr (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Ств. 1946 в Києві для розробки фундаментальних проблем філософії й координації філос. досліджень у країні, підготовки наук. кадрів. Ін-т очолювали академіки М.Омельяновський (1946–52), П.Копнін (1962–68), В.Шинкарук (1968–2001). Від 2002 дир.
ін-ту – акад. НАН України М.Попович. До 1960 провідною темою інститутських досліджень був філос. аналіз досягнень фізики 1-ї пол. 20 ст. Водночас було зроблено важливі кроки у висвітленні світогляду видатних представників укр. к-ри й науки – Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, П.Грабовського, М.Максимовича. На поч. 1960-х рр. тематика досліджень істотно розширюється й урізноманітнюється. Започатковуються й потужно розвиваються аналіз логіки наук. дослідження, осмислення проблем формування та функціонування світогляду, вивчення історії укр. філос. думки. Засновано новий наук. напрям досліджень – теор. і прикладна соціологія, який набув широкого розгортання в кін. 1970-х та в 1980-х рр. Були перекладені з латини й видані твори діячів Києво-Могилянської академії. Видрукувано праці з історії класичної нім. філософії, методології соціального пізнання, соціально-психологічної структури особи. За свої наук. новації окремі співробітники ін-ту зазнавали гострих ідеологічних нападок та політ. звинувачень з боку парт. органів й ортодоксальних рад. філософів.

На поч. 1990-х рр. тематика й наук.-орг. структура ін-ту трансформуються. 1990 на базі соціологічних підрозділів ін-ту було створено Ін-т соціології АН УРСР (нині Інститут соціології НАН України). 1992 в структурі ін-ту утворено від-ня релігієзнавства. В руслі тенденцій розвитку світ. філос. думки в ін-ті здійснюються ґрунтовні розробки та видано фундаментальні праці з проблем філос. антропології, філософії к-ри та методологічних засад осмислення історії укр. к-ри, естетики та філософії мист-ва, етики, логіки, методології науки, філософії природознавства та екології, соціальної філософії, філософії нації та етносу, політ. філософії, філософії та історії релігії, історії філос. думки Київської Русі, історії філос. думки 14–18 ст. та 19–20 ст., історії зарубіжної філософії. Видано низку пам'яток укр. та світ. філос. думки. Досягнення ін-ту відзначені Держ. премією УРСР в галузі н. і т., Нац. преміями ім. Т.Шевченка (2001, 2005), 8-ма преміями НАН України. Ін-т творчо співпрацює з зарубіжними наук. центрами, видає журнали "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Українське релігієзнавство", "Релігійна панорама", альманах "Мультиверсум".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Институт философии. В кн.: Академия наук Украинской ССР. 1985. К., 1986
 2. Філософські читання пам'яті Павла Копніна. К., 1997
 3. Інституту філософії Національної академії наук України – 50 років! "Філософська думка", 1998, № 4–6
 4. Філософсько-антропологічні читання'98: До 70-річчя засновника Київської світоглядно-антропологічної школи Володимира Шинкарука. К., 1999
 5. Філософський енциклопедичний словник. К., 2002
 6. Україна наукова: довідково-іміджеве видання, т. 5. К., 2005.

Посилання:
 • ЕТНОС
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
 • ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КОПНІН ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • НАЦІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПАНАС МИРНИЙ
 • ПОПОВИЧ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ШИНКАРУК ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КОПНІН ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ
 • ПОПОВИЧ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ШИНКАРУК ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)