ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Шаповал Ю.І. ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_polit_i_etnonac_doslidzhen (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Утворений рішенням Президії АН України в груд. 1991 на базі колиш. Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

До 1998 мав назву Ін-т нац. відносин і політології НАН України. Перед ін-том було поставлено завдання поглибленої й усебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням державного суверенітету України й пов'язані з потребами й процесами становлення, розвитку та функціонування укр. державності й громадянського суспільства. Це – історія й сучасна динаміка політ. інститутів і процесів, взаємовпливи політики, політ. к-ри, етнонац., міжреліг. та міжконфесійних, регіональних відносин і факторів сусп. життя, вироблення нових парадигм етнонац. розвитку, запобігання конфліктності в етнонац. сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, розроблення технологій управління в системі політ. і міжетнічних відносин, експертиза законопроектів, держ. і недерж. програм у різних галузях сусп. життя, теоретико-методологічні аспекти політ. і етнополіт. досліджень та впровадження результатів цих досліджень.

Від початку утворення й до 2005 ін-т очолював акад. НАН України, віце-президент НАН України І.Курас. Штат ін-ту налічує 59 наук. співробітників. Вони працюють у таких відділах: теор. та прикладних проблем політології; етнополітології; нац. меншин; етноістор. досліджень; єврейс. історії і к-ри, а також створених при цих відділах дослідних центрах: політ. технологій; істор. політології; проблем церкви і етноконфесійних досліджень. Ін-т виступає ініціатором і координатором н.-д. проектів. Зокрема, успішно було реалізовано проект "Політична історія України. ХХ століття", участь в якому взяли фахівці з дослідних установ і навч. закладів Києва та ін. регіонів України. Підсумком багаторічної роботи ін-ту стало 6-томне вид., що вийшло 2002–03 у київ. вид-ві "Генеза". Реалізація дослідних проектів ін-ту в співпраці з низкою ун-тів дала змогу з'ясувати специфічні риси та особливості етнополітики в окремих регіонах України (Закарпатська Україна, Прикарпаття, Волинь, Крим), визначити її пріоритетні завдання та перспективні напрями.

Підтримуються плідні наук. зв'язки з дослідними установами й навч. закладами Великої Британії, Ізраїлю, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, РФ, США, Франції, здійснюються спільні міжнар. дослідницькі проекти. Ін-т розвиває співпрацю з держ. органами та громад. орг-ціями, веде активний діалог з представниками різних партій, рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів розвитку України, функціонування її політ. інститутів, удосконалення політ. технологій тощо.

Підготовка наук. кадрів в ін-ті здійснюється через аспірантуру й докторантуру. Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту канд. і докторських дис. При ін-ті засновано інноваційний навч. заклад – Ін-т політ. наук, який 2003 розпочав роботу з підготовки фахівців – магістрів за відповідними спеціальностями на базі повної вищої освіти. Наук. б-ка ін-ту налічує понад 89 тис. прим. різних видань. Ін-т регулярно видає "Наукові записки", а також ж. "Діалог. Історія, політика, економіка".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Бібліографія праць співробітників Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. 1991–2001 рр. К., 2002.

Посилання:
 • АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 • ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • КУРАС ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПРИКАРПАТТЯ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ КАБІНЕТ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • КУРАС ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ЛЕВЕНЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • СОЛДАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)